Sweden road sign E1.svg

Det pågår ett antal motorvägsprojekt i Sverige, som syftar till att utvidga det svenska motorvägsnätet. Förutom påbörjade och redan färdiga projekt finns också ett antal planerade projekt som finns med i statens Nationell plan för transportsystemet 2010-2021.

Idag byggs ofta smalare motorvägar (18,5 m i stället för 21,5 m).

EuropavägarRedigera

E4Redigera

E4 är mötesfri från Helsingborg till Hudiksvall. Längs denna sträcka är E4 sammanhängande motorväg mellan Helsingborg och Kånna (122 km), Toftaholm och Gävle (585 km). Sträckan mellan Kånna och Toftaholm (32 km) är mötesfri motortrafikled och byggs nu om till motorväg med byggstart 2018[1].

En ny motorvägsförbindelse, kallad Förbifart Stockholm, med sträckning i västra Storstockholm i tunnel under Mälaröarna och Järvafältet, och delvis även i markläge, byggs under perioden 2015-2030.

I Norrland, norr om Gävle, planeras bara en mindre mängd nya motorvägar att byggas, och de är inte inplanerade för byggstart före 2030. I allmänhet planeras befintliga sträckor byggas om till mötesfrihet, i vissa fall i ny sträckning.

Sträcka Längd Målstandard Status
Kånna – Toftaholm (befintlig sträckning) 32 km   21,5 m bred   Klar 2022
Förbifart Stockholm (ny sträckning) 21 km   3+3 körfält   Klar 2030

E18Redigera

Sträckorna som idag inte är motorväg mellan Örebro och Stockholm ska på sikt bli motorväg. För närvarande saknas endast sträckan Köping – Västjädra för att det ska vara motorvägsstandard mellan Stockholm och Lekhyttan. Denna sträcka är idag motortrafikled med mitträcke, 2+1-väg. Köping – Västjädra finns med i den nationella infrastruktursplanen för 2018-2029[2].

Man har långtgående planer på att bygga ut sträckorna längs E18 vid Vänern till bättre standard. Idag är det motortrafikled från Väse, halvvägs mellan Kristinehamn och Karlstad, till Skattkärr, och därefter motorväg till västra Karlstad. Dessutom finns en kortare motorvägssträcka vid Segmon. Ett av alternativen, längs åtminstone några av de andra delsträckorna, är att bygga ut till motorväg. Vägen västerut från Segmon i riktning mot Norge kommer förmodligen inte inom överskådlig framtid byggas ut till motorväg, framförallt på grund av vägens relativt låga trafikmängd.

Nya E18 från Hjulsta fram till E4 öppnades som stadsmotorväg under 2013, men följdarbeten pågår fortsatt på omgivande vägnät.[3]

Sträcka Längd Målstandard Status
Köping – Västjädra (befintlig sträckning) 25 km   21,5 m bred Byggstart tidigast 2022[4]
Förbi Grums/Slottsbron 9 km   18,5 m bred [källa behövs] Byggstart tidigast 2030

E20Redigera

Idag är E20 utbyggd till sammanhängande motorväg mellan Öresundsbron i söder fram till Tollered öster om Lerum i Västergötland. Enligt nu gällande planer fram till år 2025 ska E20 byggas ut till motorväg fram till Vårgårda. En första del i denna utbyggnad, sträckan Ingared-Alingsås, blev klar år 2012. Den kvarvarande sträckan för utbyggnad av sammanhängande motorväg fram till Alingsås är sträckan Tollered-Ingared. Detta är idag den sista sträckan av den gamla fyrfältsväg som band ihop Göteborg och Alingsås, som ännu inte blivit utbyggd till motorväg. Sträckan är en av de äldsta fyrfältsvägarna i Sverige, byggd strax efter andra världskriget med tydlig inspiration av de tyska motorvägarna från 30- och 40-talen. Dock byggde man den med ett fåtal planskilda korsningar med tydliga skarpa "trumpetformade" av- och påfarter och många plankorsningar samt med en väggeometri i backar, kurvor etc, som tydligt visar att vägen byggdes på 40-talet.

Utbyggnaden till motorväg genom Alingsås har under planarbetet visat sig bli mycket mer kostsam än beräknat (vilket beror på att kommunen ställt krav om tunnel för att ta med projektet i detaljplanen), därför har Trafikverket beslutat att skjuta upp utbyggnaden i väntan på nästa revidering av den nationella infrastrukturplanen år 2018.[5].

Mellan Alingsås-Bälinge och Vretstorp finns i dagsläget bara motorväg förbi Götene (invigd 2009). Öster om Alingsås har en första etapp fram till Bälinge byggts ut till motorväg. Trafikverket bygger ut motorväg fram till Vårgårda. Resterande del genom Västergötland kommer att byggas ut till mötesseparerad väg till år 2025, och förberedas för att på sikt kunna byggas ut till 2+2-väg genom hela Västra Götaland.[6]

På sträckan mellan Arboga och Eskilstuna är vägen dels landsväg och dels motortrafikled. Utbyggnader till motorväg planeras på längre sikt. Vid Arboga planeras en ny genande länk för genomfartstrafik (som idag ofta tar den gamla vägen genom Arboga)[7].

Sträcka Längd Målstandard Status
Tollered – Ingared (befintlig sträckning) 10 km   21,5 m bred   Klar 2022[6]
Genom Alingsås (Hedvigsberg-Kristineholm) (befintlig sträckning) 5 km   21,5 m bred Byggstart osäker[5]
Kristineholm – Bälinge (befintlig sträckning) 3,5 km   21,5 m bred[8] Klar 2016[9]
Bälinge – Vårgårda (befintlig sträckning) 14,5 km   21,5 m bred   Klar 2021[10]
Trafikplats Gräsnäs – Reutersberg (ny sträckning) 5 km   2+2 (alt.   2+1) Byggstart osäker
Österleden, Stockholm (ny sträckning) 7 km   3+3 Byggstart osäker

E22Redigera

För E22 är målstandarden motorväg på sträckan Trelleborg-Karlskrona.

Enligt planer fram till 2025 ska motorväg finnas MaglarpFogdarp, Hörby norra–Mörrum och NättrabyKarlskrona västra. Först efter 2025 blir det aktuellt att bygga ut resterande sträckor i Skåne och Blekinge. I första hand kommer Fogdarp–Hörby norra och Björketorp–Nättraby. Den befintliga 43 km långa motortrafikleden i Blekinge (mellan Mörrum och Björketorp) kommer först och främst att breddas till motorväg mellan Mörrum och korsningen med riksväg 29. Öster om Karlskrona planeras sträckan LösenJämjö byggas ut till motortrafikled med en ny sträckning förbi Jämjö.

Även i anslutning till Kalmar söder om nuvarande motorvägen i staden planeras det på sikt bli en bit motorväg, liksom från Norrköping till söder om Söderköping vilket i semestertider med broöppning på Göta kanal och tung trafik igenom Söderköping leder till trafikstockningar och hög olycksrisk. Det finns också långt gångna planer på en motorväg öster om Norrköping för att förbinda E22 med E4 norr om Norrköping och för att ansluta vägen till Norrköpings hamnområden.

Sträcka Längd Målstandard Status
Fogdarp–Hörby N (befintlig sträckning) 7 km   18,5 m bred Byggstart tidigast 2025[11]
Sätaröd–Vä (ny sträckning) 15 km   18,5 m bred   Klar 2021[12]
Fjälkinge–Gualöv 9 km   21,5 m bred Byggstart 2022[13]
Stensnäs–Karlshamn Väst (befintlig sträckning) 6 km   19,5 m bred Byggstart tidigast 2025
Ronneby Ö–Nättraby (ny sträckning) 13 km   21,5 m bred Byggstart 2025[14]

E45Redigera

E45 är sedan december 2012 motorväg SurteTrollhättan. Dock fattas delarna genom Göta samt bron över Slumpån vilka båda saknar finansiering i nuläget (2018).

Sträcka Längd Målstandard Status
Genom Göta (befintlig sträckning) 3 km   18,5 m bred Byggstart tidigast 2030
Torpabron <1 km   18,5 m bred Byggstart tidigast 2030

Utöver det är sträckan Surte-Göteborg korsningsfri fyrfältsväg (motorvägsliknande), med undantag av två trafikljuskorsningar i Agnesberg och vid Falutorget (i centrala Göteborg).

Sträcka Längd Målstandard Status
Förbi Falutorget 1 km   3+3 Byggstart 2016, klar 2021[15]

På den gemensamma sträckan med E18 planeras ett motorvägsprojekt. Se E18.

E65Redigera

E65, vägen mellan Malmö och Ystad, har stor betydelse på grund av färjeförbindelserna från Ystads hamn; bland dessa snabbfärjorna till Bornholm och färjan till Świnoujście i Polen. Den stora transit- trafiken leder till en hög andel tung trafik. Motorvägen planeras att förlängas från Svedala till Börringe (5 km), för att bygga en trafikplats för trafik mot Sturup som ska ersätta rondellen där.

Sträcka Längd Målstandard Status
Svedala – Börringe (delvis ny sträckning) 5 km   18,5 m bred Byggstart 2022

Riks- och länsvägarRedigera

Riksväg 40Redigera

Då E4/RV40 är den primära vägförbindelsen mellan Stockholm och Göteborg har många förespråkat att hela sträckan byggs ut till motorväg. Sedan sträckan Dållebo-Hester blev färdigutbyggd 2015 återstår 43 km som är 2+1-väg. En åtgärdsvalsstudie[16] framtagen av bl.a. Region Jönköpings län tog ställning för en motorvägs-utbyggnad men finansiering saknas i nuläget.

Sträcka Längd Målstandard Status
Hester – Haga (Jönköping) 43 km   21,5 m bred Byggstart osäker

Länsväg 155Redigera

Mer motorväg planeras inte, men alla kvarvarande trafikljus på sträckan Eriksberg-Amhult ska byggas planskilda så att hela sträckan blir korsningsfri fyrfältsväg. Sörredsmotet byggs 2018-2019 och resten senare. Längs existerande motorväg ska Brunnsbomotet byggas om 2019-2021.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ ”E4 Ljungby-Toftanäs”. https://www.trafikverket.se/nara-dig/Kronoberg/projekt-i-kronobergs-lan/E4-Ljungby-Toftanas/. Läst 7 december 2018. 
 2. ^ https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastmanland/Vastmanland/E18-Koping-Vastjadra/
 3. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 6 april 2015. https://web.archive.org/web/20150406155840/http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/E18-HjulstaKista/. Läst 17 september 2011. 
 4. ^ Berggren, Jenny (5 mars 2019). ”Motorväg mellan Strö och Västjädra – nytt steg i processen”. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/motorvag-mellan-stro-och-vastjadra-nytt-steg-i-processen. Läst 13 juli 2019. 
 5. ^ [a b] ”E20 Genomfart Alingsås (vilande)”. https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/E20-GoteborgOrebro/E20-genomfart-Alingsas/. Läst 24 oktober 2018. 
 6. ^ [a b] E20, Göteborg–Örebro byggs ut för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet
 7. ^ Trafikverket: E18/E20 Gräsnäs-Reutersberg[död länk]
 8. ^ ”E20 Kristineholm–Bälinge”. https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/E20-GoteborgOrebro/E20-Kristineholm-Balinge/. Läst 24 oktober 2018. 
 9. ^ http://nlt.se/nyheter/lanet/1.4232238-kort-bit-av-e20-blir-motorvag[död länk]
 10. ^ ”E20 Alingsås (Bälinge)–Vårgårda”. https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/E20-GoteborgOrebro/E20-delen-Alingsas---Vargarda/. Läst 24 oktober 2018. 
 11. ^ http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Skane/E22-genom-skane/Omradesinformationdeletapperdelprojekt2/
 12. ^ E22 Ny väg förbi Sätaröd och Vä
 13. ^ Trafikverket. ”E22, Fjälkinge–Gualöv, motorvägsutbyggnad”. Trafikverket. https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/E22-genom-skane/e22-fjalkingegualov--motorvagutbyggnad/. Läst 13 juli 2019. 
 14. ^ Trafikverket. ”E22, motorvägsutbyggnad mellan trafikplats Ronneby Öst och Nättraby”. Trafikverket. https://www.trafikverket.se/nara-dig/blekinge/vi-bygger-och-forbattrar/E22-genom-Blekinge/e22-delen-trafikplats-ronneby-ost-nattraby/. Läst 13 juli 2019. 
 15. ^ E45, Lilla Bommen – Marieholm
 16. ^ kommun, Ulricehamns. ”Åtgärdsvalsstudie väg 40 Ulricehamn-Jönköping”. www.ulricehamn.se. https://www.ulricehamn.se/omkommunen/samhalle-och-befolkning/infrastruktur/riksvag-40-blir-motorvag/rapport-avs-inklusive-bilagor-och-framsida-for-webben/. Läst 11 juli 2019. 

Allmänna källorRedigera