Öppna huvudmenyn

Ett motgift, även kallat antidot, är en substans eller ett ämne som används vid behandling av akuta förgiftningar. Ett motgift kan fungera på olika sätt. En del motgifter binder upp det toxiska ämnet så att det inte kan tas upp av kroppen, andra snabbar på utsöndringen av ämnet. Ytterligare en verkningsmekanism kan vara att motgiftet har en fysiologisk verkan som är raka motsatsen mot vad giftet gör och därmed motverkar giftets skadliga effekter.

Några exempel på ämnen och dess antidoterRedigera