Mosaiska lagen, Mose lag, mosaisk rätt, den av Moses till judarna överlämnade lagen, vars normer framgår av Gamla Testamentet. Den mosaiska rätten infördes 1607–1608 av Karl IX i Sverige parallellt med landslagen, dock mildrades den i praktiken genom leuteration. I Sverige dömdes i domstolarna intill 1900-talet enligt "Guds och Sveriges lag", vilket innebar att den mosaiska lagen var att betrakta som lag även i världslig mening.[1]

Se även

redigera

Källor

redigera
  1. ^ Nord nytt Nordisk etnologisk-folkloristisk arbetsgrupp – 1970 8 "Dessa "kulturlån" representerade en ganska annorlunda syn på familj och äktenskap. Den mosaiska lagen speglar ett semitisk nomadfolk präglat av stark patriarkalism och ett överflöd av taburegler, inte minst på det sexuella området, medan ..."