Morin khuur är ett mongoliskt musikinstrument, kallat hästhuvudfiol. Det är tvåsträngat samt hålls mellan knäna och spelas med stråke. Resonanslådan är trapetsformad och har två grupper om vardera fem små utskärningar motsvarande f-hålen på en traditionell violin.

Morin Khuur, South Mongolian Style.jpg