Mordehai Milgrom är en israelisk fysiker, verksam vid avdelningen för den Kondenserade materiens fysik vid Weizmann Institutet, Rehovot. Professor Milgroms forskning kretsar främst kring:

  1. Galaxdynamik: problemet med mörk materia; alternativa förklaringar på "dark-matter" problemet; kosmologi.
  2. Högenergiastrofysik: ultra högenergetisk kosmisk strålning; gammablixtar; gamma- och röntgenkällor.

Moti Milgrom är mest känd som upphovsmannen till begreppet MOND.