Monumentparken är en park i Möllevången i Lund.

Monumentet.
Flygbild över Monumentparken från 1932.

Historikern Martin Weibull och De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening tog inför 200-årsjubileet 1876 av slaget vid Lund initiativ till en svensk-dansk insamling till ett monument. Monumentet i obeliskform ritades av Helgo Zettervall och invigdes 1883. På monumentet finns inskriptionen "1676 den 4 december stridde och blödde här folk af samma stam. Försonade efterkommande reste minnesmärket." till åminnelse av slaget mellan de två närbesläktade folken. Det uppfördes ursprungligen i betong, men ersattes 1930 med en mer beständig kopia i granit.

Monumentparken ligger mellan Kävlingevägen, Norra ringen och Södra stambanan, ungefär där den svenska och den danska centern drabbade samman under eftermiddagen den 4 december 1676. Den äldsta delen av parken utgjordes ursprungligen av en mindre plantering kring monumentet. Åren 1909–11 utvidgades området norrut och kom att innefatta en bronsåldershög, Lerbäckshög, där det hölls ting och dömdes enligt Skånelagen.

År 1930 utsträcktes parkområdet söderut med perennrabatter och en damm efter ritningar av stadsträdgårdsmästare Oscar Ahlström.

Her ligger kecke Mend, hvis Been oc Blod er blandet
Iblandt hinanden, saa at Ingen siger andet
End de er aff een Slect; de var oc aff een Troe
Dog kunde de med Fred ey hos hinanden boe!
– Hans Gerner, dansk präst, 1681, inskrift på en av monumentets sidor

KällorRedigera

NoterRedigera


Externa länkarRedigera