Monokord, är ett instrument som under antiken användes till akustiska undersökningar, till exempel för att demonstrera intervaller och matematiska proportioner mellan strängars längder.

Biskop Theodal och Guido av Arezzo vid ett monokord. Medeltida miniatyrmålning från 1100-talet.

Det bestod ursprungligen av en avlång resonanslåda med en graderad skala på locket, en sträng över och spelas med stråke eller med knäppande på strängarna. Under medeltiden fick monokorden flera strängar och flera stall men benämningen bibehölls, och användes länge även för klavikordet, som anses uppkommet ur monokorden.[1]


Monokordet har använts som seriöst spelinstrument och är föregångaren till stråkinstrumentet marintrumpet.

Se ävenRedigera


NoterRedigera

  1. ^ Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 18. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 42