Molekylstruktur för mometason

Mometason (i form av mometasonfuroat) är en stark glukokortikoid och steroid. Substansen används som läkemedel för att minska inflammation i luftvägar och på hud (utvärtes), framför allt som behandling av allergisk rinit, svårartade eksem och psoriasis.

Varunamn i Europa är Elocon och Nasonex.