Moderaterna

svenskt politiskt parti
(Omdirigerad från Moderata Samlingspartiet)
Den här artikeln handlar om det politiska partiet i Sverige. För det åländska partiet, se Moderat Samling för Åland.

Moderata samlingspartiet (M), vanligen Moderaterna, är ett liberalkonservativt politiskt parti i Sverige. Moderaterna är efter valet 2022 Sveriges tredje största parti sett till antal mandat i riksdagen.[10] Partiledare är sedan 1 oktober 2017 Ulf Kristersson.[11]

Moderata samlingspartiet
Ett ljusblått M mot en mörkblå cirkel.
Logotypen från april 2019
FörkortningM
LandSverige Sverige
PartiordförandeUlf Kristersson
PartisekreterareKarin Enström[1]
GruppledareMattias Karlsson[2]
Grundat17 oktober 1904
HuvudkontorBlasieholmsgatan 4A, Stockholm
Antal medlemmar40 602[3] (2)
Politisk ideologiNutid: Liberalkonservatism
Marknadsliberalism[4] Historisk: Konservatism
Politisk positionHöger[5]
Internationellt samarbetsorganInternationella demokratiska unionen
Europeiskt samarbetsorganEuropeiska folkpartiet (EPP)
Politisk grupp i EuropaparlamentetEPP-gruppen
Färg(er)Blå
UngdomsförbundModerata ungdomsförbundet (MUF)
StudentförbundModerata studenter (MST)
Europaparlamentet[6]
Röstandel
16,83 %
Mandat
4 / 20
Riksdagen[7]
Röstandel
19,10 %
Mandat
68 / 349
Regionfullmäktige[8][9]
Röstandel
19,08 %
Mandat
328 / 1 720
Kommunfullmäktige[8][9]
Röstandel
20,51 %
Mandat
2 584 / 12 614
Webbplats
www.moderaterna.se
Svensk politik
Politiska partier
Val

Moderata samlingspartiet antog sitt nuvarande namn 1969. Det ersatte det tidigare Högerpartiet som använts från 1952. Partiet grundades som Allmänna valmansförbundet 1904. På partiets valsedlar anges partibeteckningen Moderaterna.[12] Från valrörelsen 2006 till och med april 2019 betecknade partiet sig som Nya Moderaterna; detta var dock inte ett officiellt namn.

Partiet har sedan 1979 blivit det största borgerliga partiet och var det näst största partiet (efter Socialdemokraterna) i alla riksdagsval därefter fram till 2022. Då föll partiet tillbaka till enbart tredje störst, samtidigt som Sverigedemokraterna blev näst störst. Partiet har sedan ombildningen 1969 innehaft tre statsministerposter, av Carl Bildt mellan 1991 och 1994, Fredrik Reinfeldt mellan 2006 och 2014 och Ulf Kristersson sedan 2022, samt suttit i regering vid två tillfällen under Thorbjörn Fälldin. Från och med 2004 ingick Moderaterna tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i den borgerliga koalitionen Alliansen. Efter riksdagsvalet 2018 och det efterföljande januariavtalet menade Kristersson och Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch att Alliansen inte längre existerade.[13]

I Europaparlamentet utgör Moderaterna, tillsammans med Kristdemokraterna, en del av Europeiska folkpartiets grupp (EPP). Partiet har fyra mandat i parlamentet efter att ha fått 16,83 procent av rösterna i Europaparlamentsvalet 2019. Inom Sverige har Moderaterna sitt starkaste stöd i Stockholms läns (26,01 % valet 2018, 32,66 % valet 2014) och Skåne läns södras (23,98 % valet 2018, 28,21 % valet 2014) riksdagsvalkretsar.[7] I riksdagsvalet 2018 fick Moderaterna 19,84 procent, en minskning med 3,49 procentenheter jämfört med valet 2014.[7] 2010 hade Moderaterna sin hittills högsta toppnotering i ett riksdagsval med strax över 30% av rösterna.

HistoriaRedigera

1800-talets konservativa riksdagsgrupperingarRedigera

Moderata samlingspartiet kan söka sina rötter i de olika konservativa grupper och partier som fanns i riksdagens båda kammare under 1800-talets andra hälft, såsom Lantmannapartiet i andra kammaren och Protektionistiska partiet i första kammaren. Partierna hade på den tiden inga riksorganisationer utan var sammanslutningar av enskilda riksdagsmän. Bland de konservativa politikerna och opinionsbildarna fanns det en skepsis mot organiserat partiarbete och så länge rösträtten var graderad och folk många gånger röstade på de herremän de kände till från hemlänet, innebar det att riksdagen under de första årtiondena efter ståndsriksdagens avskaffande kom att domineras av brukspatroner, godsägare, ämbetsmän och finansmän.[14]

I första kammaren fanns 1888–1909 Protektionistiska partiet, som 1910 blev Förenade högerpartiet och 1888–1904 Minoritetspartiet som 1905–1909 gick under namnet Första kammarens moderata parti (eller ibland bara Moderata partiet). 1912 gick dessa samman till Första kammarens nationella parti, som informellt kom att kallas förstakammarshögern och bestod till och med 1934 års riksdag.[15]

Lantmannapartiet bildades i andra kammaren redan vid tvåkammarriksdagens införande 1867 (efter representationsreformen som avskaffade ståndsriksdagen). Initiativtagare var Carl Ifvarsson, Arvid Posse och Emil Key. Under en tid splittrades det i Gamla lantmannapartiet och Nya lantmannapartiet, huvudsakligen på grund av olika åsikter i tullfrågan, men återförenades efter några år. 1903 bildades De moderata reformvännernas grupp som från och med 1906 ersattes av Nationella framstegspartiet. 1912 gick detta samman med Lantmannapartiet och bildade Lantmanna- och Borgarepartiet, informellt kallat andrakammarshögern, som bestod till och med 1934 års riksdag.[16]

Mot slutet av 1800-talet började radikala strömningar göra sig hörda i samhället, liberala organisationer bildades som krävde allmän och lika rösträtt till riksdagen och socialistiska organisationer bildades som krävde bättre villkor för löntagare och i vissa avseenden hade ännu mer omvälvande idéer kring hur samhället skulle utvecklas. Det framstod för de flesta samhällsintresserade människor allt mer som att det bara var en tidsfråga innan ett mer demokratiskt valformat skulle införas i Sverige. Liberaler och socialdemokrater organiserade sig och de konservativa behövde förhålla sig till detta. De mer moderata som Hugo Tamm ansåg att man behövde organisera sig och se till att en utveckling mot rösträtt för fler ändå inte skulle behöva beröva de konservativa idéerna allt inflytande, medan andra, som Christian Lundeberg, ansåg att det var viktigt att slå vakt om den befintliga konstitutionella ordningen. Det tog tid innan de konservativa kunde samla sig på det sättet som vänsterns företrädare kunde göra.[17]

1904: Bildandet av den moderna partiorganisationenRedigera

 
Gustaf Fredrik Östberg, som var den förste partiledaren för Allmänna valmansförbundet.

Allmänna valmansförbundet grundades under ett möte 17–18 oktober 1904restaurang Runan i Stockholm. Inbjudan hade skickats ut en månad tidigare, och gått till cirka 250 personer, framför allt riksdagsmän och tidningsmän, men också andra personer i samhället som kunde tänkas vara intresserade och kunna bidra till målsättningen att bilda en "sammanslutning mellan de konservativa och moderata elementen i samhället gentemot de radikala grupperna."[18] Avsikten var att skapa en riks- och kampanjorganisation för de högergrupper som redan fanns i riksdagens båda kammare.

Mötet i oktober 1904 öppnades av en av inbjudarna, Hans Andersson i Skivarp, och Axel Svedelius utsågs att leda förhandlingarna. Även om det två dagar långa konstituerande mötet i efterhand kan förmodas ha gått smidigt till, hade det trots allt föregåtts av minst två års förberedande organisationsarbete och agitation från den konservativa pressen. Många av de konservativa riksdagsledamöterna var nämligen individualistiskt lagda och starka personligheter i sig själva, som inte så hemskt gärna ville låta sig inrättas i ledet hos ett parti. Det första partiprogrammet var också kortfattat, som en sammanfattning av saker som man kunde enas om, och bestod av endast 304 ord.[19] I princip talade detta program mer om vad man var mot än vad man var för och ville åstadkomma.[20] En av huvudpunkterna blev namnfrågan, där det uppenbart kompromissartade och närmast opolitiskt klingande Allmänna valmansförbundet till slut blev vad man bestämde sig för, sedan man hade ratat andra namn såsom exempelvis Moderata samlingspartiet.[21] Det 1893 bildade Fosterländska förbundet kan ses som en föregångare till AVF, men hade, kanske just på grund av motviljan bland de tilltänkta medlemmarna att organisera sig, inte överlevt.

Den främste tillskyndaren av bildandet – och som också blev den förste partiledaren - var Gustaf Fredrik Östberg, som ett par år tidigare medverkat till bildandet av Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF, idag Svenskt Näringsliv), vars ordförande han också samtidigt var.

Näringslivet kom också att bli en viktig finansieringskälla för partiet under dess första halvsekel, pengarna var nödvändiga men kunde också vara en påfrestning då företagsledarna ofta ville att näringslivsvänliga reformer skulle ske snabbare än vad som var möjligt i politikens ofta tungrodda beslutssystem. Från 1960-talet infördes i stället offentliga partistöd, som ledde till att partiet kunde slippa partibidragen från företag. Partistöd från det offentliga var emellertid problematiskt på ett annat sätt, då politiska partier på det sättet riskerade att bli statliga institutioner, enligt partiledaren Yngve Holmberg 1965.[22] Inflytandet från näringslivet torde dock ha bidragit till att det parti som från början grundades som en uttalat konservativ organisation, redan från början också har haft en tydligt marknadsliberal inriktning. Det är också vid perioder som ekonomiskt liberala idéer har legat i ropet, som partiet har nått sina största framgångar.[23]

Allmänna valmansförbundet var från början endast en gemensam kampanjorganisation för formellt fristående riksdagspartier. [24]

1905: Unionsupplösning och parlamentarismRedigera

 
Christian Lundeberg, den förste konservative statsministern.

Under 1800-talet hade statsministern i regel utsetts av kungen personligen. Även om regeringens propositioner behövde få riksdagens stöd, så var regeringen inte beroende av det stödet för att sitta kvar vid makten. Sverige hade alltså inte ett system med parlamentarism. Detta förändrades vid 1900-talets början.

Regeringarna Boström II (1902–1905) och Ramstedt (april–juli 1905) hade misslyckats med att hantera norrmännens allt mer högljudda önskan att upplösa unionen med Sverige. Budet att bilda regering gick då till Christian Lundeberg, som var den ledande personen inom protektionistiska partiet i riksdagens första kammare, ett av de riksdagspartier som samarbetade om Allmänna valmansförbundet. Lundebergs regering var en samlingsregering som följde de parlamentariska grupperna och kan därför sägas ha varit den första parlamentariskt tillsatta regeringen i Sverige. Regeringen avgick dock i november samma år sedan unionsfrågan hade blivit löst och liberalerna hade avböjt fortsatt regeringssamarbete. I stället blev liberalen Karl Staaff ny statsminister, då hans parti hade blivit störst i andrakammarsvalet i september, vilket var ett ännu tydligare steg mot att låta parlamentarism råda.[25][26]

1906–1919: allmän rösträtt och försvarandet av monarkinRedigera

År 1906 lade Karl Staaffs liberala regering med stöd av socialdemokrater en proposition om allmän rösträtt, som bland annat innebar majoritetsval i enmansvalkretsar. Propositionen fälldes i riksdagen av Allmänna valmansförbundet, som ville se proportionella val med lika rösträtt till andra kammaren, men behålla den viktade rösträtten till första kammaren. Första kammaren var ett överhus till en tvåkammarriksdag, indirekt vald genom graderad rösträtt. Statsminister Staaff hade tänkt sig att första kammarens inflytande i praktiken skulle upphöra (genom en konstitutionell praxis som skulle bortse från första kammarens beslut) och politiken bara drivas genom parlamentariska beslut i andra kammaren.[27] Nederlaget i voteringen om detta förslag fick Staaff att lämna sin post.[28] Allmänna valmansförbundets företrädare var vid den här tiden egentligen beredda att stödja ett ökat inslag av allmän rösträtt, men var rädda att majoritetsval i enmansvalkretsar skulle leda till ett tvåpartisystem (som i Storbritannien) där liberaler och socialdemokrater skulle bli de två dominerande krafterna och konservatismen helt röstas bort trots ett ändå relativt starkt stöd bland väljarna. Man ville i stället ha ett proportionellt valsystem.[29]

Allmänna valmansförbundets ledare Arvid Lindman blev statsminister efter Staaffs avgång. Regeringen Lindman drev 19071909 igenom en lagändring som införde proportionella val till riksdagens andra kammare enligt den så kallade dubbelproportionalistiska linjen.[30] Regeringen Lindmans reform innebar också att man införde allmän rösträtt för män över 24 år vid andrakammarval. Samtidigt valdes första kammaren fortsatt med graderad rösträtt. Bland andra reformer som infördes under Lindmans regeringsperiod, var progressiv beskattning, som utformades av finansminister Carl Swartz.[31] Regeringen kunde sitta kvar trots tillbakagång i andrakammarsvalet 1908 på grund av fortsatt majoritet i första kammaren, men efter ytterligare tillbakagång i andrakammarsvalet 1911 lämnade högern regeringsmakten och liberalernas Karl Staaff blev statsminister igen.

Försvarsfrågan blev en viktig fråga under de kommande åren, vilket inte minst kom att visa sig vid borggårdskrisen 1914, som ledde till Staaffs avgång som statsminister och att man höll ett extra val till andra kammaren i mars 1914. Även frågan om monarkins roll i statsstyrelsen aktualiserades. Högern drev kampanj för både stärkt försvar och bevarad kungamakt och blev största parti i valet, men statsministerposten hade redan strax före valet gått till den formellt opolitiske Hjalmar Hammarskjöld.[32][33] Det var emellertid inget som Lindman och hans parti hade något emot, då regeringen uppfattades som mycket kompetent och var konservativt sinnad även om den inte var partianknuten (Hammarskjöld hade varit ecklesiastikminister under Lindman[34] och skulle för övrigt senare komma att bli riksdagsman för högern[35]). Lindman slapp dessutom hantera att hans rival som ledare för högern, förstakammarshögerns ledare Ernst Trygger, blev statsminister.[36] Regeringen Hammarskjöld kom att sitta kvar även efter det ordinarie andrakammarsvalet i september samma år, då det nyligen utbrutna första världskriget fick väljarna att fortsätta stödja högerns försvarsvänliga linje, men avgick 1917 på grund av allt mer ökad kritik från liberaler och socialdemokrater och efterträddes av högermannen Carl Swartz med Arvid Lindman som utrikesminister. Regeringen Swartz satt dock bara i ett halvår fram till valet på hösten.[37]

Efter valet 1917 tillträdde en koalitionsregering bestående av liberalerna och socialdemokraterna, som föreslog allmän och lika rösträtt för män. Förslaget bifölls i första kammaren, men avslogs i riksdagens andra kammare. Många medborgare protesterade. Det blev ett stort tryck på koalitionsregeringen främst från det nybildade Sveriges Socialdemokratiska Vänster (nuvarande Vänsterpartiet) som hotade med revolution. Många medlemmar i Allmänna valmansförbundet började nu även förespråka allmän och lika rösträtt för att undvika samma turbulens man kunde se bland annat i Tyskland, där förlusten i första världskriget 1918 hade lett till revolution och införande av republik. Allmänna valmansförbundet röstade därför år 1918 för allmän och lika rösträtt för alla skattebetalande män och kvinnor över 24 års ålder och som inte mottog fattigvård eller satt fängslade.

Allmänna valmansförbundet försvarade monarkin i Sverige men pressades av liberaler och socialdemokrater som ville införa republik. En kompromiss kom till stånd som medförde att monarkin behölls, men det krävdes att kungens makt inskränktes och att han inte skulle försöka påverka politiken. Kompromissen gjorde kungens roll i stort sett ceremoniell då den ingicks. Dessa förändringar banade flera decennier senare vägen för 1974 års regeringsform.

Internt ledde demokratins genombrott också till att AVF reformerade den egna organisationen. Man antog ett nytt partiprogram 1919, som (förutom vissa tillägg 1934 riktade mot de då högaktuella diktaturströmningarna) kom att vara kvar i princip oförändrat i nästan ett kvartssekel, till 1946. Programmets första punkt tog upp försvaret, man förespråkade sådant som "färre lagar men goda", "uppfostran till självansvar" och hjälp till självhjälp, fri företagsamhet och äganderätt, förenklad förvaltning och sparsamhet med skattepengar och i övrigt slogs bland annat fast stödet för kyrka och kristendom.[38]

1920-talet: minoritetsparlamentarismRedigera

 
En av SNU:s valaffischer som indirekt uppmanade väljarna att rösta på AVF i Kosackvalet 1928.
 
Arvid Lindman (till vänster) på Slottets borggård vid sin andra regerings tillträde 1928 i sällskap av statsrådskollegerna Ernst Trygger, Claes Lindskog och Sven Lübeck. Detta var den sista regeringen i Sverige som bar statsrådsuniform.

Under den allmänna rösträttens första tid, kom regeringsskiftena att ske ofta. Inga egentliga politiska block fanns och ingen kunde bilda någon stabil majoritetsregering. I stället blev detta en tid då regeringsbildare ofta utsågs mer utifrån vem som hade gått framåt i det senaste valet eller röstat ner en regerings förslag vid votering i riksdagen så att regeringen känt sig tvungen att avgå. Allmänna valmansförbundet kom under den här perioden att bilda regering ett par gånger. Således var förstakammarhögerns ledare Ernst Trygger statsminister 1923–1924 och Arvid Lindman återkom som statsminister 1928–1930.[39]

När kvinnor fick rösträtt 1921, blev de samtidigt valbara. Den första högerkvinnan i andra kammaren blev sjuksköterskan Bertha Wellin från Stockholm, som från 1921 och framåt under många år var högerns enda kvinna i riksdagen.[40][41]

Regeringen Trygger tillträdde i april 1923 sedan den socialdemokratiska regeringens politik kring arbetslöshetsunderstöd hade fallit i första kammaren och Hjalmar Branting därför avgått som statsminister. Eftersom det var första kammaren som hade fällt regeringen och Ernst Trygger var ledare för förstakammarshögern, gick budet att bilda regering till honom. Inte bara högern utan även liberalerna hade röstat emot socialdemokraternas proposition, men liberalerna ville inte delta i en koalition så Tryggers regering blev en ren högerregering med inslag av opolitiska statsråd. Andrakammarshögerns ledare Arvid Lindman blev inte statsråd. Som statsminister sökte Trygger bland annat lösa försvarsfrågan, som var viktig för partiet. Regeringen satt kvar fram till andrakammarvalet 1924, som ledde till en måttlig framgång för högern men inte tillräckligt för att den rimligen skulle sitta kvar.[42][43]

Andrakammarvalet 1928 kom att kallas "kosackvalet" till följd av de valaffischer från högern som varnade för att en röst på Arbetarepartiet, som var ett valteknisk samarbete mellan socialdemokrater och kommunister, kunde leda till en diktatur av sovjetiskt slag. Sveriges kommunistiska parti var på den tiden anslutet till den internationella kommunistiska organisationen Kommunistiska internationalen (Komintern) och enligt internationalens stadgar skyldigt att lyda direktiv från Moskva. De mest uppseendeväckande affischerna var egentligen inte Allmänna valmansförbundets, utan hade tagits fram av Sveriges Nationella Ungdomsförbund (SNU), som organisatoriskt var fristående från partiet även om det i praktiken fungerade som dess ungdomsförbund.[44] Valet ledde till en framgång för högern och även om det inte räckte till majoritet eller ens till att partiet blev störst, så gick budet att bilda regering till Arvid Lindman. Sjutton år efter sin avgång som statsminister, kunde han nu bli statsminister på nytt. Ernst Trygger blev utrikesminister; för första gången deltog Lindman och Trygger i samma regering. Regeringen Lindman II avgick dock 1930 efter nederlag i riksdagsvoteringar om jordbrukspolitiken, där regeringens förslag om ökat tullskydd inte fann riksdagens gillande.[45] Det skulle visa sig dröja till 1991, innan partiet åter kunde besätta posten som statsminister.

1930-talet: splittring och samordning i partietRedigera

Från och med Hitlers maktövertagande 1933 och början av 1934 följde en splittring i partiet med bakgrund i olika hållningar gentemot nazismen. Partiets fristående ungdomsförbund Sveriges Nationella Ungdomsförbund hade under en tid uppvisat dragningar mot nazismen. Förbundet organiserade uniformerade "kampgrupper", något som väckte mycket negativa reaktioner i moderpartiet. Partiledaren Arvid Lindman markerade vid samma tid mycket kraftigt mot nazismen i Tyskland och Sverige. Lindman var nationalist, men en svensk nationalist; den extremistiska tyska nationalsocialismen som förespråkade republik och diktatur och som såg negativt på kristendomen, kunde enligt Lindman inte förenas med svensk tradition och svenskt kynne, i vilket låg frihetslängtan och en samverkan mellan folket och kungamakten. Partiet bröt allt samarbete med ungdomsförbundet 1934, och lät i stället bilda ett nytt, som fick namnet Ungsvenskarna (nuvarande Moderata ungdomsförbundet).[46]

Arvid Lindman avgick som partiledare 1935 och efterträddes av Gösta Bagge. Bagge vann partiledarvoteringen mot Ivar Anderson, som i stället blev vice ordförande för andrakammarshögern.[47][48] Högergrupperna i riksdagens båda kammare, Första kammarens nationella parti och Lantmanna- och Borgarepartiet, gick formellt samman till en gemensam grupp från och med 1935 års riksdag, och tog därmed namnet Högerns riksdagsgrupp. Några år senare, 1938, bytte Allmänna valmansförbundet namn till Högerns riksorganisation.

På 1930-talet använde Högern namnet Svensk samling på sina valaffischer.[49]

1939–1945: SamlingsregeringenRedigera

På grund av det spända internationella läget under andra världskriget, bildades en samlingsregering 1939 som högerpartiet ingick i. Högermän besatte bland annat posterna som ecklesiastikminister, handelsminister (1939–1941) och kommunikationsminister (1944–1945).

1945–1950Redigera

Efter samlingsregeringens upplösning skulle det dröja drygt 30 år innan partiet ingick i regeringen igen. I slutet av fyrtiotalet drabbades partiet av flera valförluster. Partiledaren Gösta Bagge avgick 1944 och lämnade över till Fritiof Domö, som sedan år 1950 lämnade över till den yngre och dynamiske Jarl Hjalmarson.

En av de viktigaste händelserna i partiets utveckling under denna tid var tillkomsten 1946 av moderaternas första handlingsprogram, Frihet och Framsteg, som markerade partiets slutgiltiga uppslutning kring den moderna välfärdsstaten.

1950–1961: Alternativ till välfärdsstatenRedigera

 
Jarl Hjalmarson, högerledare 1950–1961.

På femtiotalet kom därför partiet att återhämta sig, även om det ledande borgerliga partiet vid denna tidpunkt var Folkpartiet och deras ledare Bertil Ohlin.

Några av Hjalmarsons bidrag till partiets utveckling var att lyfta fram ett alternativ till den socialdemokratiska välfärdsstaten, en vision som kom att kallas för ”ägardemokrati”. Tanken var att staten skulle hjälpa alla medborgare till någon form av ägande, framförallt ett eget hus, eller åtminstone en slant på banken. Genom att på detta sätt underlätta förmögenhetsbildningen även hos vanligt folk, dem Hjalmarson kallade för ”vardagsmänniskan”.

Framgångarna för Hjalmarson (och i hög grad partisekreteraren, Gunnar Svärd, som hade stor betydelse för moderniseringen av partiet) bröts vid valet 1960. En av förklaringarna till motgången var att moderaterna praktiserat en ”kärv linje” med nedskärningar och skattesänkningar som huvudsaklig profil, exempelvis krävdes avskaffat stöd till skolmåltider, slopat första barnbidrag och lägre anslag till kommunerna.[50]

Efter en del interna stridigheter valde Hjalmarson att avgå 1961 och istället valdes Gunnar Heckscher till ny partiledare efter en omröstning där Heckscher utmanats av Leif Cassel.

1961–1970: Heckscher och HolmbergRedigera

Ett av den nye partiledaren Gunnar Heckschers bidrag till högerns utveckling var att han tidigt kom att förespråkade ett närmande till Västeuropa och ett svenskt medlemskap i EEG.

Heckscher var också en ivrig förespråkare av borgerlig samling. Denna strategi mötte dock internt motstånd. Valframgångarna uteblev också. Sedan Gunnar Heckscher avsatts som partiledare 1965 togs posten över av partisekreteraren Yngve Holmberg. Under dennes tid som partiledare kom partiet att moderniseras ytterligare, exempelvis användes medieträning, partiernas kandidater fick agera mer utåtriktat och mer lättsamma partievenemang som ”Yngves Runda Bord” där väljare fick fika med partiledaren genomfördes, samt omtalade grisfester.[51]

Perioden präglades också av inre ideologiska motsättningar, ofta sammanfattade under beteckningarna ”ljusblå” och ”mörkblå”. De ljusblå kännetecknades av en stor vilja till borgerlig samling även till priset att det egna partiet tvingades tona ner sin profil, medan de mörkblå önskade driva en rak och tydlig ideologisk linje mot ökat statligt engagemang, för lägre skatter och allmän sparsamhet, det som kallats ”den kärva linjen”, för att på sikt vinna väljarnas förtroende.

Högerkvinnan Ella Tengbom-Velander blev kommunalråd i Helsingborgs stad 1967, hon var den första kvinnan på en sådan post i Sverige.

Partiets valresultat fortsatte att rasa till ett rekordlågt 11,5 procent i valet 1970. Dessutom var den ekonomiska situationen för partiet katastrofal. Problemen resulterade i att den sittande partiledaren Yngve Holmberg avsattes efter en dramatisk omröstning vid en famös extra partistämma i Farsta den 14 november 1970. Utmanaren Gösta Bohman valdes till ny partiledare med 132 röster mot Holmbergs 82.

1970–1981: Gösta BohmanRedigera

Under Gösta Bohman vände den nedåtgående trenden. Den nye partiledaren drev både en skarp kritik mot den socialdemokratiska regeringen och medverkade till en borgerlig samling. Exempelvis hävdade Gösta Bohman i boken ”Tankar om mitt Sverige” att socialdemokratin övergivit Per Albin Hanssons samarbetspolitik för en konfrontativ vänsterlinje.[52]

Men den moderata profileringen kombinerades samtidigt med ett ökat borgerligt samarbete. 1971 kunde de tre borgerliga partiledarna för moderaterna, centerpartiet och folkpartiet för första gången någonsin ge en gemensam presskonferens.[53]

Satsningen gav resultat. Valet 1973 slutade i 175 mandat för vardera blocket och det som kallats jämviktsriksdagen. Viktiga frågor fick avgöras med hjälp av lottdragning.

Valet 1976 resulterade i en borgerlig majoritet i riksdagen för första gången på 44 år och centerpartisten Thorbjörn Fälldins regering bildades, där moderaterna fick poster som ekonomiminister och försvarsminister.

Regeringen föll 1978 på kärnkraftsfrågan, där Moderaterna och Folkpartiet var för en fortsatt utbyggnad och centern emot. Folkpartiet bildade egen minoritetsregering utan Moderaterna och Centerpartiet. Regeringsbildare blev folkpartiets partiledare Ola Ullsten. Moderaterna såg regeringen Ullsten som ett svek mot trepartiöverenskommelsen och röstade mot. I det efterkommande valet 1979 fick det borgerliga blocket återigen majoritet. Moderaterna gjorde ett succéval och ökade från 15,6 till 20,3 procent, det bästa resultatet sedan 1932.

Gösta Bohmans ideologiska profil kom under hans partiledarskap att gradvis bli allt mer liberalt profilerad. I ett klassiskt tal som Bohman höll i Uppsala 1980 talade han om ”en liberal revolt":

Det är dags att gå till offensiven för en liberalisering av det svenska samhället. En liberalisering i ordets egentliga mening. En liberalisering utan sådana förtecken som legitimerar förbuds- och kontrollåtgärder på områden där människorna själva måste kunna ta ansvar.
[54]

Talet kom att tillsammans med andra ideologiska förskjutningar inom moderaterna att stimulera en diskussion om partiet här övergav sin konservativa hållning för liberalismen. Den officiella partibeteckningen är dock sedan denna tid ”liberalkonservatism”.

En lösning på energipolitiken gjorde att Torbjörn Fälldin åter kunde bilda en ny trepartiregering. Men även denna föll våren 1981 på skattefrågan när moderaterna lämnade i protest mot en skatteuppgörelse som de övriga borgerliga partierna träffat med socialdemokraterna under ”den underbara natten”. Samma år avgick Gösta Bohman och lämnade över partiledarskapet till Ulf Adelsohn.

1981–2002: Ny ideologi och moderater vid maktenRedigera

Under 1980-talet var Moderaternas politik påverkad av marknadsliberala idéer inom ekonomi-, närings- och skattepolitik.[55]

Ulf Adelsohn, som hade en bakgrund som finansborgarråd i Stockholm, valdes till partiledare för Moderaterna år 1981.[56] Vid riksdagsvalet 1982 fick partiet 23,6 procent av rösterna - det högsta valresultatet sedan år 1928. Trots detta återtog Socialdemokraterna regeringsmakten. Efter förlustvalet 1985 avgick Adelsohn som partiledare 1986 och ersattes av Carl Bildt.

Riksdagsvalet år 1988 blev ingen framgång för partiet. Inför nästa val år 1991 bildade Moderaterna en allians med Folkpartiet under parollen "Ny start för Sverige".[55] Valresultatet var med 21,9 procent Moderaternas näst bästa sedan andra världskriget och Carl Bildt bildade en borgerlig fyrpartiregering. Efter två förlustval, 1994 och 1998 avgick Bildt som partiledare.[56]

Han efterträddes av Bo Lundgren, som hade varit finansminister i Carl Bildts fyrpartiregering mellan åren 1991–1994. Efter katastrofvalet 2002 ledde Lundgren en förnyelse av partiet där stora delar av de äldre medarbetarna byttes ut mot en yngre generation. Dåliga opinionssiffror fick Lundgren att avgå som partiledare år 2003. Han ersattes av Fredrik Reinfeldt.[56]

2002–2014: "Katastrofvalet", Reinfeldt och Nya moderaternaRedigera

 
Fredrik Reinfeldt, partiledare 2003–2015 och statsminister 2006–2014.

Partiet gjorde ett katastrofval 2002: där de endast fick 15,26 procent i riksdagsvalet.[57] Partiordföranden Bo Lundgren avgick i april 2003 och efterträddes av Fredrik Reinfeldt oktober samma år. Partiet lanserade de "nya moderaterna" på partiets arbetsstämma 2005 i Örebro, och partiet sade sig fokusera på frågorna:

 • "Det skall löna sig att arbeta"
 • "Satsningar på välfärden", främst skola, vård och omsorg
 • "Nolltolerans mot brott"

Moderaterna ledde ett fördjupat borgerligt samarbete inför det kommande riksdagsvalet och skapade tillsammans med de tre andra borgerliga riksdagspartierna Allians för Sverige. Moderaterna fick 26,23 procent av rösterna i riksdagsvalet 2006; partiets bästa valresultat sedan 1928.

Moderaterna nådde majoritet i riksdagen tillsammans med övriga partier i högerkoalitionen och Fredrik Reinfeldt blev statsminister i spetsen av en regering (Regeringen Reinfeldt), där moderaterna besatte hälften av ministerposterna.

Ministeraffären vid tillsättandet av regeringen Reinfeldt 2006 inträffade den första veckan i då ett antal statsråd blev anklagade för att inte ha betalat tv-licens, ha anlitat svart arbetskraft och att ha ägnat sig åt avancerad skatteplanering. Detta ledde till att såväl handelsminister Maria Borelius som kulturminister Cecilia Stegö Chilò avgick ur regeringen.

I valet till Europaparlamentet den 7 juni 2009 erhöll Moderaterna 18,83 procent av rösterna. Detta var en knapp ökning i förhållande till Europaparlamentsvalet 2004 då partiet fick 18,25 procent, men en minskning jämfört med 2006 års riksdagsval.

Efter riksdagsvalet 2006 rasade Moderaterna i opinionen. Mellan 2006 och 2008 fick Moderaterna konstant ungefär 20–24 procent i opinionsmätningarna. Åren 2009–2010 gick Moderaterna kraftigt fram i opinionen (främst på de mindre borgerliga partiernas bekostnad), med kulmen under sommaren 2010 då partiet i de flesta mätningar befann sig över 30-procentsgränsen.

I riksdagsvalet 2010 fick Moderaterna 30,06 procent av rösterna och gick därmed fram med 3,83 procentenheter jämfört med valet 2006.[58] Valresultatet var det högsta för Moderaterna i ett riksdagsval sedan den allmänna rösträttens införande 1921. Trots att övriga borgerliga partiers backade, förblev högerblocket det största i riksdagen, dock utan majoritet. De rödgröna backade som helhet och fick 43,60 procent. Den förlorade borgerliga riksdagsmajoriteten berodde främst på att Sverigedemokraterna fick 20 mandat i riksdagen. Regeringen Reinfeldt fortsatte efter valet som minoritetsregering.

2014–: "AKB" och KristerssonRedigera

 
Anna Kinberg Batra, partiledare 2015–2017.
 
Ulf Kristersson, partiledare sedan 2017.

Riksdagsvalet 2014 blev ett nederlag för Moderaterna som fick 23,2 procent av rösterna.[59] Efter att alliansen med Moderaterna i spetsen förlorat makten meddelade både Fredrik Reinfeldt och Anders Borg att de lämnar sina poster.[60][61]

Den 9 december 2014 föreslog valberedningen Anna Kinberg Batra till ny partiledare för Moderaterna, inför extrastämman.[62] Den 10 januari 2015 valdes hon, och blev därmed den första kvinnliga partiledaren för Moderaterna.[63]

Den 1 oktober 2017 valdes Ulf Kristersson till ny partiledare av partistämman, efter att Anna Kinberg Batra uttalat att hon inte längre ville leda partiet.[64]I riksdagsvalet 2018 tappade Moderaterna ytterligare och fick 19,8 procent av rösterna. Efter en lång och uppslitande process för att bilda regering drog Ulf Kristersson och Moderaterna till slut det kortaste strået och fick se Alliansen splittras då Centerpartiet och Liberalerna valde att hellre stödja Stefan Löfven än Ulf Kristersson som ny statsminister.[65] Efter valet 2018 fokuserade Moderaterna arbetet på att vara ett aktivt oppositionsparti och på att vidareutveckla politiken. En arbetsgrupp tillsattes 1 april 2019 för att ta fram ett nytt idéprogram[66]. I arbetsgruppen ingick bland andra Christofer Fjellner och Alice Teodorescu. Det nya förslaget till idéprogram presenterades hösten 2020.

Schematisk namn- och organisationshistorikRedigera

Riksorganisationens namnhistorikRedigera

Under Reinfeldts tid som partiledare användes ofta beteckningen "nya moderaterna" i partiets kampanjmaterial och från och med valet 2014 står det bara "Moderaterna" på partiets valsedlar, men det formella namnet på partiet är fortfarande Moderata samlingspartiet.

Schematisk organisationshistorik för nuvarande Moderata samlingspartietRedigera

År Riksorganisation Riksdagens andra kammare Riksdagens första kammare
1867 saknades Lantmannapartiet ingen organiserad gruppering
1888 Gamla lantmannapartiet Nya lantmannapartiet Protektionistiska partiet Minoritetspartiet
1895 Lantmannapartiet
1903 Lantmannapartiet De moderata reformvännernas grupp
1904 Allmänna valmansförbundet
1905 Första kammarens moderata parti
1906 Nationella framstegspartiet
1910 Förenade högerpartiet
1912 Lantmanna- och Borgarepartiet
("andrakammarshögern")
Första kammarens nationella parti
("förstakammarshögern")
1935 Högerns riksdagsgrupp
1938 Högerns riksorganisation
1952 Högerns riksorganisation/Högerpartiet
1969 Moderata samlingspartiet Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp

Ingen organisationsförändring gjordes i samband med enkammarriksdagens införande 1970, eftersom riksdagsgruppen redan var gemensam i de båda kamrar som hade funnits fram till dess.

IdeologiRedigera

Moderata samlingspartiets ideologi är officiellt liberalkonservatism. Partiet är positivt till marknadsekonomi och kapitalism, och menar att frihet möjliggörs via åtgärder såsom sänkta skatter, privatiseringar och avregleringar. Möjligheten till val av leverantör av varor och tjänster är enligt partiet viktig; detta skall gå hand i hand med en minskad offentlig sektor och ett minskat statligt ägande, liksom minskat engagemang i samhällsekonomin.[67]

Alltsedan bildandet har Moderaterna influerats av liberalism[förtydliga][källa behövs]. Under 1980-talet fick partiet en allt mer marknadsliberal framtoning,[68] något som jämte den ursprungligt konservativa värdegrunden låg till grund för partiets nu officiella ideologi liberalkonservatism.

När Fredrik Reinfeldt övertog ledarrollen i Moderaterna lanserades Nya Moderaterna och partiet sade sig närma sig den politiska mitten.[69] Moderaterna upplevde stora framgångar under Reinfeldts ledarskap och med två mandatperioder där Reinfeldt var statsminister fick ideologin prövas i praktiken. Efter åtta år vid regeringsmakten började dock uppstickarpartiet Sverigedemokraterna att vinna terräng med en mer konservativ och mer invandringskritisk agenda. Det ledde till ett väljartapp för Moderaterna i valet 2014, förlorad regeringsmakt och Fredrik Reinfeldts avgång. När Anna Kinberg Batra tog över efter Reinfeldt hösten 2014 påbörjades att arbete med en valanalys och vidareutveckling av politiken. Redan år 2017 avgick[70] dock Anna Kinberg Batra efter uppslitande diskussioner om partiets ideologi och relation till Sverigedemokraterna.

När Ulf Kristersson tog över efter Anna Kinberg Batra inleddes en tydligare kursändring tillbaka till rötterna där partinamnet Nya Moderaterna fick ge vika för en återgång till Moderaterna inklusive den gamla loggan med Moderaternas bekanta M.[71] Under våren 2019 tillsattes en arbetsgrupp inom Moderaterna som skulle ta fram förslag på ett nytt idéprogram. Hösten 2020 presenterades förslaget till nytt idéprogram där liberalkonservatism nu fått en tydligare roll som partiets ideologiska bas.

Sidoorganisationer, nätverk inom partiet och närstående organisationerRedigera

Moderata eller liberala ledarsidorRedigera

Moderata samlingspartiet äger tidningen Medborgaren. Det finns också ett antal tidningar som inte ägs av partiet men betecknar sig som moderata, obundna moderata eller oavhängiga moderata, alternativt liberala.

ValresultatRedigera

RiksdagsvalRedigera

Resultat i riksdagsval per kommunRedigera

 
Resultat i riksdagsvalet 2022 på kommunnivå.

Not: Till och med 1968 andrakammarval.


Den här listan är ofullständig, du kan hjälpa till genom att utöka den.
År Röster Röstandel Förändring
röstandel
(procentenh.)
Mandat Förändring
mandat
Ref
1911188 69131,3 %65 av 230[73]
1914 (mar.)286 25037,7 %6,486 av 23021[73]
1914 (sep.)268 63136,7 %−1,086 av 2300[73]
1917182 07024,7 %−12,059 av 230−1[73]
1920183 01927,9 %3,270 av 23011[73]
1921449 30225,8 %−2,062 av 230−8[73]
1924461 25726,1 %0,265 av 2303[73]
1928692 43429,4 %3,273 av 2308[73]
1932576 05323,09 %−6,258 av 230−15[73]
1936512 78117,55 %−5,5444 av 230−9[73]
1940518 34618,03 %0,4642 av 230−2[73]
1944488 92115,84 %−2,1939 av 230−3[73]
1948478 77912,34 %−3,5023 av 230−16[73]
1952543 82514,37 %2,0331 av 2308[73]
1956663 69317,11 %2,7442 av 23111[73]
1958750 33219,52 %2,4145 av 2313[73]
1960704 41216,57 %−2,9539 av 232−6[73]
1964582 60913,7 %−2,932 av 233−7[73]
1968670 47813,88 %−0,832 av 233−1[73]
1970573 81111,53 %−2,3541 av 3509[73]
1973737 58414,29 %2,7651 av 35010[73]
1976847 67215,59 %1,355 av 3494[73]
19791 108 40620,34 %4,7573 av 34918[73]
19821 313 33723,64 %3,386 av 34913[73]
19851 187 33521,33 %−2,3176 av 349−10[73]
1988983 22618,30 %−3,0366 av 349−10[73]
19911 199 39421,92 %3,6280 av 34914[73]
19941 243 25322,38 %0,4680 av 3490[73]
19981 204 92622,90 %0,5282 av 3492[74]
2002809 04115,25 %−7,6555 av 349−27[75]
20061 456 01426,23 %10,9897 av 34942[76]
20101 791 76630,06 %3,83107 av 34910[58]
20141 453 51723,33 %−6,7484 av 349−23[77]
20181 284 69819,84 %−3,4970 av 349−14[78]
20221 237 42819,10 %−0,7468 av 349−2[79]

LandstingssvalRedigera

Not: Från och med 1919 även stadsfullmäktigeval (1922–1935 elektorsval) i städer som ej ingick i landsting. Från 1970 exklusive landstingsfria kommuner.

Den här listan är ofullständig, du kan hjälpa till genom att utöka den.
År Röster Röstandel Förändring
röstandel
(procentenh.)
Mandat Förändring
mandat
Ref
191040,1 %[73]
1912[n 1]42,4 %2,3[73]
1914[n 1]39,8 %−2,6[73]
1916[n 1]40,1 %0,3[73]
1918[n 1]30,4 %−9,7[73]
191924,9 %−5,5[73]
1922[n 2]31,8 %6,9[73]
1926[n 2]28,9 %−2,9[73]
1930[n 2]28,4 %−0,5[73]
1934[n 2]24,2 %−4,2[73]
193817,8 %−6,4[73]
194217,6 %−0,2[73]
194614,9 %−2,7[73]
195012,3 %−2,6[73]
195415,7 %3,4[73]
195820,4 %4,7[73]
196215,5 %−4,9[73]
196614,7 %−0,8[73]
197011,6 %−3,1[73]
197313,8 %2,2[73]
197614,9 %1,1[73]
197918,6 %3,7[73]
198221,9 %3,3[73]
198520,7 %−1,2[73]
198817,9 %−2,8[73]
199123,2 %5,3[73]
199420,2 %−3,0[73]
199822,2 %2[73]
2002867 80416,6 %−5,6253 av 1 656−84[80]
20061 331 29024,58 %7,98376 av 1 656123[81]
20101 588 17027,29 %2,71418 av 1 66242[82]
20141 321 17221,51 %−5,78339 av 1 678−79[83]
20181 241 71719,28 %−2,23314 av 1 696−25[84]
20221 224 21019,08 %−0,2328 av 1 72014[8][9]

KommunalvalRedigera

Den här listan är ofullständig, du kan hjälpa till genom att utöka den.
År Röster Röstandel Förändring
röstandel
(procentenh.)
Mandat Förändring
mandat
Ref
1970584 12911,8 %−2,51 947 av 18 327[73]
1973713 47613,9 %2,11 599 av 13 236−348[73]
1976837 35215,1 %1,21 732 av 13 247133[73]
19791 030 51618,6 %3,52 140 av 13 369408[73]
19821 223 72021,7 %3,12 583 av 13 500442[73]
19851 164 28920,6 %−1,12 500 av 13 520−83[73]
1988987 16518,1 %−2,52 133 av 13 564−367[73]
19911 222 33922,2 %3,72 661 av 13 526528[73]
19941 133 31820,2 %−2,02 378 av 13 550−283[73]
19981 177 01922,3 %2,12 588 av 13 338210[73]
2002932 62117,55 %−4,752 059 av 13 274−529[85]
20061 338 99324,25 %6,72 735 av 13 092676[86]
20101 551 92626,19 %1,942 966 av 12 978231[87]
20141 343 58821,55 %−4,642 435 av 12 780−531[88]
20181 310 18220,06 %−1,492 396 av 12 700−39[89]
20221 332 81320,51 %0,452 584 av 12 614188[8][9]

EuropaparlamentsvalRedigera

År Röster Röstandel Förändring
röstandel
(procentenh.)
Mandat Förändring
mandat
Ref
1995621 56823,17 %5 av 22[90]
1999524 75520,75 %−2,425 av 220[91]
2004458 39818,25 %−2,504 av 19−1[92]
2009596 71018,83 %0,584 av 180[93]
2014507 48813,65 %−5,183 av 20−1[94]
2019698 77016,83 %3,184 av 201[6]

KyrkovalRedigera

Val till kyrkomötet
År Röster Röstandel Förändring
röstandel
(procentenh.)
Mandat Förändring
mandat
Ref
2001158 32618,91 %48 av 251[95]
2005121 91417,83 %−1,0845 av 251−3[96]
2009106 38316,18 %−1,6541 av 251−4[97]
201385 38612,57 %−3,6131 av 251−10[98]

Anm. Före 2001 tillsattes mandaten i kyrkomötet genom indirekt valsätt. Valresultat från 2013 avser nomineringsgruppen Borgerligt alternativ.

Framträdande partiföreträdareRedigera

Konservativa eller moderata statsministrarRedigera

Partiledare och vice partiledareRedigera

Partiledare [a] År Vice ordförande [b] Andre/-a vice ordförande
Gustaf Fredrik Östberg 19041905

Hans Andersson i Skivarp (1904–1919)Axel Svedelius 19051906
Hugo Tamm 1907
Gustaf Fredrik Östberg 19081912
Arvid Lindman 19121935[c]
Johan Nilsson i Skottlandshus (1919–1924)
Bernhard Johansson i Fredrikslund (1924–1935)
Gösta Bagge [d] 1935-1944 Martin Skoglund i Doverstorp (1935–1956) Fritiof Domö
Fritiof Domö 19441950 Jarl Hjalmarson
Jarl Hjalmarson 19501961 Folke Kyling i Lyrestad (1950–1958)
Leif Cassel (1956–1965)
Gunnar Heckscher (1958–1961)
Gunnar Heckscher [e] 19611965 Rolf Eliasson
Yngve Holmberg 19651970 Gösta Bohman Yngve Nilsson i Trobro
Gösta Bohman [f] 19701981 Staffan Burenstam Linder Eric Krönmark
Ulf Adelsohn 19811986 Lars Tobisson Ella Tengbom-Velander
Carl Bildt 19861999 Ingegerd Troedsson (1986–1993)
Gun Hellsvik (1993–1999)
Bo Lundgren 19992003 Chris Heister Gunilla Carlsson
Fredrik Reinfeldt 20032015 Gunilla Carlsson Kristina Axén Olin (2003–2009)
Beatrice Ask (2009–2015)
Anna Kinberg Batra 20152017 Peter Danielsson Elisabeth Svantesson
Ulf Kristersson 20172019
2019 Elisabeth Svantesson Anna Tenje

Partiledare för Moderaterna 1970– framåtRedigera

Bild Namn Ämbetstid Anmärkning
Gösta Bohman 1970–1981 Sveriges ekonomiminister 1976–1978
Ulf Adelsohn 1981–1986
Carl Bildt 1986–1999 Sveriges statsminister i regeringen Bildt 1991-1994
Bo Lundgren 1999–2003
Fredrik Reinfeldt 2003–2015 Sveriges statsminister i regeringen Reinfeldt 2006-2014

Lanserade programmet De nya moderaterna 2005

Drivande i formandet av det borgerliga samarbetet Allians för Sverige

Anna Kinberg Batra 2015–2017
Ulf Kristersson 2017– Sonderade möjlighet till att bilda regering efter riksdagsvalet 2018

Sveriges statsminister i regeringen Kristersson 2022-

Gruppledare i riksdagenRedigera

Fram till 1991 var ofta partiledaren samtidigt gruppledare, om han inte var minister.

Gruppledare i första kammaren, 1935–1970Redigera

Gruppledare i andra kammaren, 1935–1970Redigera

Vice gruppledare i första kammarenRedigera

Vice gruppledare i andra kammarenRedigera

Förste vice gruppledare i första kammarenRedigera

Andre vice gruppledare i första kammarenRedigera

Förste vice gruppledare i andra kammarenRedigera

Andre vice gruppledare i andra kammarenRedigera

Gruppledare i riksdagen sedan 1971Redigera

Vice gruppledare i riksdagen sedan 1971Redigera

Gruppledare i EuropaparlamentetRedigera

Riksombudsmän, 1909–1965Redigera

Partisekreterare sedan 1949Redigera

Partistyrelse (nuvarande)Redigera

Nuvarande talespersonerRedigera

Källa: [102][103]

Andra kända moderaterRedigera

Se även Svenska moderater.

KommentarerRedigera

 1. ^ [a b c d] Val ägde rum endast i en av de båda valkretsgrupperna.
 2. ^ [a b c d] Val skedde i Stockholm året därpå.
 1. ^ Fram till 1917 avser detta ledaren för andrakammarshögern
 2. ^ Från 1935 förste/-a vice ordförande
 3. ^ Olof Jonsson i Hov var tillförordnad ordförande 1917
 4. ^ Motkandidat till Bagge 1935 var Ivar Anderson
 5. ^ Motkandidat till Heckscher 1961 var Leif Cassel
 6. ^ Bohman ställde upp som motkandidat mot Holmberg 1970 och vann

ReferenserRedigera

 1. ^ Karin Enström blir Moderaternas nya partisekreterare 2022-10-19
 2. ^ Mattias Karlsson i Luleå ny gruppledare för Moderaterna 2022-10-19
 3. ^ Tusentals medlemmar lämnade S i fjol – bara SD ökade”. Nyheter Idag. 30 april 2021. https://nyheteridag.se/tusentals-medlemmar-lamnade-s-i-fjol-bara-sd-okade/. Läst 29 maj 2021. 
 4. ^ ”idépolitiskt program”. Moderata samlingspartiet. Arkiverad från originalet den 14 maj 2011. https://web.archive.org/web/20110514214811/http://www.moderat.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=a184915c-ef50-41a7-aec1-66cae6c1cb53&MediaArchive_ForceDownload=True. Läst 26 januari 2011. 
 5. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 12 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100812083123/http://www.moderat.se/web/Om_Moderaterna.aspx. Läst 3 oktober 2010. 
 6. ^ [a b] ”Fördelning av mandat i Europaparlamentet och fastställande av vilka kandidater som har valts till ledamöter och ersättare” (pdf). Beslutsprotokoll. Valmyndigheten. 31 maj 2019. sid. 3. https://historik.val.se/val/ep2019/slutresultat/protokoll/protokoll_00E.pdf. Läst 31 maj 2019. 
 7. ^ [a b c] ”Fördelning av mandat i riksdagen och fastställande av vilka kandidater som har valts till ledamöter och ersättare” (pdf). Beslutsprotokoll. Valmyndigheten. 17 september 2022. sid. 86. https://resultat.val.se/protokoll/protokoll_Val_20220911_00_RD.pdf. Läst 19 september 2022. 
 8. ^ [a b c d] ”Slutligt valresultat 2022”. Valmyndigheten. https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2022/radata-och-statistik.html#Slutligtvalresultat. Läst 12 november 2022. 
 9. ^ [a b c d] ”Valresultat 2022 - Mandatfördelning”. Valmyndigheten. https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2022/radata-och-statistik.html#mandatfordelning. Läst 12 november 2022. 
 10. ^ ”Valet 2022”. Sveriges riksdag. https://www.riksdagen.se/sv/valet-2022/. Läst 22 september 2022. 
 11. ^ Nyheter, SVT. ”M-ledaren Ulf Kristersson frågades ut i Aktuellt”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/m-ledaren-ulf-kristersson-fragas-ut-i-aktuellt. Läst 20 november 2017. 
 12. ^ läst 2013-12-12
 13. ^ Thomsen, Dante (16 januari 2019). ”Statsvetaren om Alliansens ”död””. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/statsvetaren-om-alliansens-dod. Läst 22 januari 2019. 
 14. ^ Torbjörn Nilsson: "Mellan arv och utopi – Moderata vägval under hundra år 1904–2004", Santérus förlag, Stockholm 2004, s. 39
 15. ^ Jan-Erik Ander: "100 års moderata profiler", Lexivision/Television AB, Stockholm 2004, s. 4
 16. ^ Jan-Erik Ander: "100 års moderata profiler", Lexivision/Television AB, Stockholm 2004, s. 4
 17. ^ Christer Ericsson: "Kapitalets politik och politikens kapital", Santérus förlag, Stockholm 2008, ss. 157ff
 18. ^ Jan-Erik Ander: "100 års moderata profiler", Lexivision/Television AB, Stockholm 2004, s. 12
 19. ^ Jan-Erik Ander: "100 års moderata profiler", Lexivision/Television AB, Stockholm 2004, s. 12
 20. ^ Johan Westrin: "Den moderata bilden", Ekerlids förlag, Stockholm 2008, s. 11
 21. ^ Torbjörn Nilsson: "Mellan arv och utopi – Moderata vägval under hundra år 1904–2004", Santérus förlag, Stockholm 2004, s. 17
 22. ^ Torbjörn Nilsson: "Mellan arv och utopi – Moderata vägval under hundra år 1904–2004", Santérus förlag, Stockholm 2004, ss. 41 och 45
 23. ^ Torbjörn Nilsson: "Mellan arv och utopi – Moderata vägval under hundra år 1904–2004", Santérus förlag, Stockholm 2004, ss. 104ff
 24. ^ Torbjörn Nilsson: Mellan arv och utopi. Moderata vägval under 100 år, 1904–2004 (Santerus Förlag, Stockholm 2004)
 25. ^ Elis Håstad: "Sveriges historia under 1900-talet", Bokförlaget Aldus/Bonniers, Stockholm 1958, ss. 115 och 129
 26. ^ Jan-Erik Ander: "100 års moderata profiler", Lexivision/Television AB, Stockholm 2004, s. 16
 27. ^ Elis Håstad: "Sveriges historia under 1900-talet", Bokförlaget Aldus/Bonniers, Stockholm 1958, ss. 129f
 28. ^ Elis Håstad: "Sveriges historia under 1900-talet", Bokförlaget Aldus/Bonniers, Stockholm 1958, s. 116
 29. ^ Dag W. Scharp (red.): "Frihet och framsteg. En krönika om högerpartiet", Stilförlaget, Nyköping 1959, s. 113
 30. ^ Elis Håstad: "Sveriges historia under 1900-talet", Bokförlaget Aldus/Bonniers, Stockholm 1958, s. 116
 31. ^ Elis Håstad: "Sveriges historia under 1900-talet", Bokförlaget Aldus/Bonniers, Stockholm 1958, s. 104
 32. ^ Dag W. Scharp (red.): "Frihet och framsteg. En krönika om högerpartiet", Stilförlaget, Nyköping 1959, ss. 218ff
 33. ^ Elis Håstad: "Sveriges historia under 1900-talet", Bokförlaget Aldus/Bonniers, Stockholm 1958, s. 116
 34. ^ Torbjörn Nilsson: "Mellan arv och utopi – Moderata vägval under hundra år 1904-2004", Santérus förlag, Stockholm 2004, s. 151
 35. ^ Jan-Erik Ander: "100 års moderata profiler", Lexivision/Television AB, Stockholm 2004, s. 18
 36. ^ Torbjörn Nilsson: "Mellan arv och utopi – Moderata vägval under hundra år 1904-2004", Santérus förlag, Stockholm 2004, s. 142
 37. ^ Elis Håstad: "Sveriges historia under 1900-talet", Bokförlaget Aldus/Bonniers, Stockholm 1958, s. 116
 38. ^ Dag W. Scharp (red.): "Frihet och framsteg. En krönika om högerpartiet", Stilförlaget, Nyköping 1959, s. 16 och ss. 278ff
 39. ^ Elis Håstad: "Sveriges historia under 1900-talet", Bokförlaget Aldus/Bonniers, Stockholm 1958, ss. 118ff
 40. ^ Dag W. Scharp (red.): "Frihet och framsteg. En krönika om högerpartiet", Stilförlaget, Nyköping 1959, s. 313
 41. ^ Jan-Erik Ander: "100 års moderata profiler", Lexivision/Television AB, Stockholm 2004, s. 24
 42. ^ Dag W. Scharp (red.): "Frihet och framsteg. En krönika om högerpartiet", Stilförlaget, Nyköping 1959, s. 311
 43. ^ Elis Håstad: "Sveriges historia under 1900-talet", Bokförlaget Aldus/Bonniers, Stockholm 1958, s. 119
 44. ^ Johan Westrin: "Den moderata bilden", Ekerlids förlag, Stockholm 2008, ss. 26ff
 45. ^ Elis Håstad: "Sveriges historia under 1900-talet", Bokförlaget Aldus/Bonniers, Stockholm 1958, ss. 120f
 46. ^ Torbjörn Nilsson: "Mellan arv och utopi – Moderata vägval under hundra år 1904–2004", Santérus förlag, Stockholm 2004, s. 82
 47. ^ Dag W. Scharp (red.): "Frihet och framsteg. En krönika om högerpartiet", Stilförlaget, Nyköping 1959, ss. 396f
 48. ^ Jan-Erik Ander: "100 års moderata profiler", Lexivision/Television AB, Stockholm 2004, s. 38
 49. ^ Bengt Johansson (28 mars 2010). ”Veckans valaffisch (vecka 13)blogginlägg”. http://bengtjohansson.blogspot.se/2010/03/veckans-valaffisch-vecka-13.html. 
 50. ^ Ljunggren, Stig-Björn. Folkhemskapitalismen. sid. 107 
 51. ^ I frihetens tjänst. Moderata samlingspartiet 1904–1979. Stockholm: Moderata Samlingspartiets Riksorganisation. 1979. sid. 96–98 
 52. ^ Bohman, Gösta (1974). Tankar om mitt Sverige. Stockholm. sid. 61–71 
 53. ^ Möller, Tommy (1986). Borgerlig samverkan. Uppsala. sid. 98–99 
 54. ^ Bohman, Gösta (1981). Kurs mot framtiden. sid. 76–77 
 55. ^ [a b] ”Moderaterna då och nu”. https://www.gp.se/nyheter/sverige/moderaterna-d%C3%A5-och-nu-1.4728719. Läst 21 april 2020. 
 56. ^ [a b c] ”Moderata partiledare sedan partiet bytte namn”. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/moderata-partiledare-sedan-partiet-bytte-namn. Läst 21 april 2020. 
 57. ^ ”Valresultat, Sveriges Riksdag, 2002”. https://www.val.se/valresultat/riksdag-landsting-och-kommun/2002.html. Läst 21 december 2018. 
 58. ^ [a b] ”Val till riksdagen - Röster”. Valmyndigheten. 23 september 2010. https://historik.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html. Läst 14 november 2010. 
 59. ^ ”Kolla hur Sverige – och dina grannar – röstade”. Arkiverad från originalet den 17 november 2014. https://web.archive.org/web/20141117083533/http://www.svd.se/nyheter/valet2014/grafik/. Läst 16 september 2014. 
 60. ^ ”Anders Borg lämnar partipolitiken”. http://www.svd.se/naringsliv/anders-borg-lamnar-partipolitiken_3921062.svd. Läst 16 september 2014. 
 61. ^ ”Fredrik Reinfeldt avgår till våren”. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4657&artikel=5964696. Läst 16 september 2014. 
 62. ^ ”Anna Kinberg Batra föreslagen som partiordförande”. Arkiverad från originalet den 9 december 2014. https://web.archive.org/web/20141209151756/http://www.moderat.se/nyhetsartikel/anna-kinberg-batra-foreslagen-som-partiordforande-nya-moderaterna. Läst 10 december 2014. 
 63. ^ läst 2015-01-01
 64. ^ ”Just nu: Ulf Kristersson vald till ny ordförande för M”. https://www.svd.se/just-nu-moderaterna-valjer-ny-ledare. Läst 1 oktober 2017. 
 65. ^ ”Stefan Löfven vald till ny statsminister”. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/stefan-lofven-vald-till-ny-statsminister. Läst 18 januari 2019. 
 66. ^ ”Christofer Fjellner & Alice Tedodorescu leder moderaternas idéprogram”. https://dagensopinion.se/artikel/christofer-fjellner-alice-teodorescu-leder-moderaternas-ideprogram/. Läst 1 april 2019. 
 67. ^ ”Partiprogram”. Moderaterna. Arkiverad från originalet den 9 februari 2012. https://web.archive.org/web/20120209201242/http://www.moderat.se/web/Partiprogram.aspx. 
 68. ^ ”Moderaterna, marknaden och makten”. SwePub. http://swepub.kb.se/bib/swepub:oai:DiVA.org:sh-66?tab2=abs&language=en. 
 69. ^ ”Reinfeldt lanserar "nya" moderaterna”. Svenska Dagbladet/TT. 22 november 2005. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_450673.svd. Läst 13 oktober 2008. 
 70. ^ ”Anna Kinberg Batra avgår som partiledare för moderaterna”. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/anna-kinberg-batra-haller-presskonferens-efter-avgangskraven. Läst 25 augusti 2017. 
 71. ^ ”Nya moderaterna går nu definitivt i graven”. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/nya-moderaterna-gar-nu-definitivt-i-graven. Läst 20 oktober 2019. 
 72. ^ ”Nytt nätverk för Moderater i utlandet | Nya Moderaterna”. www.moderat.se. Arkiverad från originalet den 27 augusti 2017. https://web.archive.org/web/20170827173602/http://www.moderat.se/nyhetsartikel/nytt-natverk-moderater-i-utlandet. Läst 17 juli 2017. 
 73. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn] ”Allmänna val, valresultat”. Statistiska centralbyrån. Arkiverad från originalet den 27 november 2014. https://web.archive.org/web/20141127174325/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Demokrati/Allmanna-val/Allmanna-val-valresultat/12268/12275/Historisk-valstatistik/32065/. Läst 14 november 2010. 
 74. ^ ”Procent- och mandatfördelning riksdagsvalet 1998”. Valmyndigheten. Arkiverad från originalet den 18 september 2010. https://web.archive.org/web/20100918121338/http://www.val.se/val/val_98/slutres/riksdag/7338.html. Läst 14 november 2010. 
 75. ^ ”Sverige - Valområde - 2002-09-27 09:16:45”. Valmyndigheten. 27 september 2002. https://historik.val.se/val/val_02/slutresultat/00R/00.html. Läst 14 november 2010. 
 76. ^ ”Allmänna val 17 september 2006”. Valmyndigheten. 21 september 2006. https://historik.val.se/val/val2006/slutlig/R/rike/roster.html. Läst 14 november 2010. 
 77. ^ ”Val till riksdagen - Röster”. Valmyndigheten. 19 september 2014. https://historik.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/index.html. Läst 29 september 2014. 
 78. ^ ”Röster och mandat för partierna”. Valmyndigheten. https://historik.val.se/val/val2018/slutresultat/protokoll/protokoll_00R.pdf. Läst 16 september 2018. 
 79. ^ ”Röster och mandat för partierna”. Valmyndigheten. https://historik.val.se/val/val2022/slutresultat/protokoll/protokoll_00R.pdf. Läst 17 september 2022. 
 80. ^ ”Sverige - Summering - 2002-09-26 15:37:38”. Valmyndigheten. 26 september 2002. Arkiverad från originalet den 19 september 2010. https://web.archive.org/web/20100919161109/http://www.val.se/val/val_02/slutresultat/00L/00.html. Läst 14 november 2010. 
 81. ^ ”Valresultat - Samtliga landstingsfullmäktigval”. Valmyndigheten. https://historik.val.se/val/val2006/slutlig_ovrigt/statistik/landsting/resultat_landsting.html. Läst 15 januari 2014. 
 82. ^ ”Val till landstingsfullmäktige - Röster”. Valmyndigheten. 1 oktober 2010. Arkiverad från originalet den 22 september 2010. https://web.archive.org/web/20100922110851/http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/L/rike/index.html. Läst 14 november 2010. 
 83. ^ ”Val till landstingsfullmäktige - Röster”. Valmyndigheten. 29 september 2014. Arkiverad från originalet den 24 september 2014. https://web.archive.org/web/20140924063606/http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/L/rike/index.html. Läst 29 september 2014. 
 84. ^ ”Val till landstingsfullmäktige - Röster”. Valmyndigheten. 25 september 2018. https://historik.val.se/val/val2018/slutresultat/L/rike/index.html. Läst 3 februari 2019. 
 85. ^ ”Sverige - Summering - 2003-03-20 10:49:22”. Valmyndigheten. 20 mars 2003. Arkiverad från originalet den 28 juli 2017. https://web.archive.org/web/20170728161952/http://www.val.se/val/val_02/slutresultat/00K/00.html. Läst 14 november 2010. 
 86. ^ ”Valresultat - Samtliga kommunfullmäktigval”. Valmyndigheten. Arkiverad från originalet den 10 juni 2011. https://web.archive.org/web/20110610033929/http://www.val.se/val/val2006/slutlig_ovrigt/statistik/kommun/resultat_kommun.html. Läst 15 januari 2014. 
 87. ^ ”Val till kommunfullmäktige - Röster”. Valmyndigheten. 5 oktober 2010. Arkiverad från originalet den 15 september 2010. https://web.archive.org/web/20100915153222/http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/K/rike/index.html. Läst 14 november 2010. 
 88. ^ ”Val till kommunfullmäktige - Röster”. Valmyndigheten. 26 september 2014. Arkiverad från originalet den 24 september 2014. https://web.archive.org/web/20140924084004/http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/K/rike/index.html. Läst 29 september 2014. 
 89. ^ ”Val till kommunfullmäktige - Röster”. Valmyndigheten. 17 januari 2019. https://historik.val.se/val/val2018/slutresultat/K/rike/index.html. Läst 3 februari 2019. 
 90. ^ ”Val till EU-parlamentet 1995”. Linköpings universitet. Arkiverad från originalet den 24 december 2012. https://archive.is/20121224182814/http://www.mai.liu.se/~laale/Val/Data/1995/eu.html%23slutres. 
 91. ^ ”EUP_valresultat_1999_antal_ko”. Statistiska centralbyrån. http://www.scb.se/Statistik/ME/ME0109/1999A01/EUP_valresultat_1999_procent_ko.xls. Läst 15 januari 2014. 
 92. ^ ”Europaparlamentsval 13 juni 2004”. Valmyndigheten. Arkiverad från originalet den 5 november 2008. https://web.archive.org/web/20081105064421/http://www.val.se/val/ep2004/resultat/slutresultat/index.html. Läst 14 november 2010. 
 93. ^ ”Val till Europaparlamentet - Röster”. Valmyndigheten. 11 juni 2009. Arkiverad från originalet den 12 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100812001407/http://www.val.se/val/ep2009/slutresultat/rike/index.html. Läst 14 november 2010. 
 94. ^ ”Val till Europaparlamentet - Röster”. Valmyndigheten. 30 maj 2014. Arkiverad från originalet den 7 september 2014. https://archive.is/20140907101617/http://www.val.se/val/ep2014/slutresultat/E/rike/index.html. Läst 3 juni 2014. 
 95. ^ ”Slutgiltigt resultat för val till kyrkomöte 2001”. Svenska kyrkan. http://kyrkoval.svenskakyrkan.se/valresultat2001/Resultat/Kyrkomote.aspx. Läst 14 november 2010. 
 96. ^ ”Slutgiltigt resultat för val till kyrkomöte 2005”. Svenska kyrkan. Arkiverad från originalet den 22 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100822190742/http://kyrkoval.svenskakyrkan.se/valresultat2005/Resultat/Kyrkomote.aspx. Läst 14 november 2010. 
 97. ^ ”Slutgiltigt resultat för val till kyrkomöte 2009”. Svenska kyrkan. Arkiverad från originalet den 22 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100822182920/http://kyrkoval.svenskakyrkan.se/valresultatslutgiltigt2009/Resultat/kyrkomote.aspx. Läst 14 november 2010. 
 98. ^ ”Slutgiltigt resultat för val till kyrkomöte 2013”. Svenska kyrkan. http://kyrkoval.svenskakyrkan.se/Valresultat2013/slutg/valresultat/Resultat/Kyrkomote.aspx. Läst 24 november 2013. 
 99. ^ Mattias Karlsson i Luleå ny gruppledare för Moderaterna 2022-10-19
 100. ^ Tomas Tobé på Facebook: Jag är ny delegationsledare för svenska EPP Läst 2019-06-21
 101. ^ Karin Enström blir Moderaternas nya partisekreterare 2022-10-19
 102. ^ Moderaterna: "Nya talesperson i det moderata laget" 2019-02-21
 103. ^ Moderaterna byter talespersoner 2019-12-10

Vidare läsningRedigera

 • Nilsson, Torbjörn (2010). ”Jakten på makten (partiernas historia: Moderaterna)”. Populär historia (nr. 3): sid. s. 36–39. ISSN 1102-0822. 

Externa länkarRedigera