Inom matematiken är Mittag-Leffler-funktionen är en speciell funktion uppkallad efter den svenske matematikern Gösta Mittag-Leffler. Den definieras som serien

där Γ betecknar gammafunktionen. Mittag-Leffler-funktionen är en typ av generaliserad funktion som kan användas för att uttrycka flera vanliga speciella funktioner. Exempelvis är

(geometrisk serie)
(exponentialfunktionen)
(en hyperbolisk funktion)
(felfunktionen)

Relation med Fransén–Robinsons konstantRedigera

Fransén–Robinsons konstant kan uttryckas med hjälp av Mittag-Lefflerfunktionen som