Mitsui (三井) är en av de största företagskoncernerna i Japan och ett av de största börsnoterade bolagen i världen. Företaget är ett av Japans sex stora företagskonglomerat, keiretsu.

En blivande gigant - embryot till det framtida jätteföretaget Mitsui, på en målning av Hiroshige från 1856. Här syns företagets första butik i Edo, som öppnade år enpō 1 (1673).

Mitsui är ett handelsföretag som även bl.a. sysslar med exploatering av petroleumprodukter, framställning av järn och stålprodukter, transport och matindustri.

Företaget har sitt ursprung i en butikskedja, Mitsukoshi, som öppnade sin första butik i Edo år 1673.