Miranda, Mirandavarning, är i amerikansk rätt en skyldighet för polisen i USA att påminna en anhållen person om dess rättigheter, såsom rätt till tystnad och rätt till juridiskt ombud.

Denna skyldighet härrör från ett rättsfall som avgjordes av USA:s högsta domstol år 1966, Miranda v. Arizona, där åklagarsidan mot Ernesto Miranda lade fram endast hans erkännande vid gripandet som bevis för hans skuld. Domstolen upphävde en tidigare fällande dom på grund av att Miranda hade provocerats att erkänna eftersom han inte kände till sina rättigheter. I en efterföljande rättegång dömdes Miranda med hjälp av vittnesmål och annan bevisning till elva års fängelse för kidnappning och våldtäkt.

Mirandavarningen kan lyda så här, men det finns inte någon exakt instruktion för ordföljd eller meningsbyggnad:

You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to speak to an attorney and to have an attorney present during questioning. If you cannot afford an attorney one will be provided for you at government expense.

Ungefärlig översättning:

Du har rätt att förbli tyst. Det du säger kan och kommer att användas mot dig i en domstol. Du har rätten att få tala med juridiskt ombud samt att densamma närvarar vid förhör. Om du inte har råd med juridiskt ombud kommer du tillhandahållas sådan på statens bekostnad.

Europeiska unionenRedigera

En europeisk variant av Mirandavarningen har föreslagits av Europeiska kommissionen.[1] I slutet av 2011 och början av 2012 godkände Europaparlamentet och Europeiska unionens råd ett direktiv som innebär harmonisering och garanti av rättighetsinformation för brottsmisstänkta inom Europeiska unionen. Direktivet om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden ska vara implementerat av alla medlemsstater senast den 2 juni 2014.[2]

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ ”Brussels wants US-style 'Miranda rights' across Europe” (på engelska). EUobserver. 20 juli 2010. http://euobserver.com/22/30514. Läst 4 juni 2012. 
  2. ^ ”Artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden”. EUT L 142, 1.6.2012, s. 6. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0001:0010:SV:PDF.