Minkrigsflottilj är ett förband av krigsfartyg särskilt avsedda för minläggning och minröjning. Minsvepare, minjaktfartyg, minläggare och stödfartyg ingår.

Tyska och baltiska minröjningsfartyg i Stockholms frihamn i samband med en Nato-övning i Östersjön i mars 2022.

I svenska marinen finns numera ingen renodlad minkrigsflottilj, utan minkrigsfartygen ingår i en sjöstridsflottilj.

UppgifterRedigera

  • Minera vatten utanför kust
  • Underhålla mineringar
  • Röja minor till sjöss