Minkrigsflottilj är ett förband av krigsfartyg särskilt avsedda för minläggning och minröjning. Minsvepare, minjaktfartyg, minläggare och stödfartyg ingår. Flottiljen leds av en kommendör. I svenska marinen finns numera ingen renodlad minkrigsflottilj, utan minkrigsfartygen ingår i en sjöstridsflottilj.

UppgifterRedigera

  • Minera vatten runt vår kust vid behov
  • Underhålla mineringar
  • Röja minor till sjöss

Se ävenRedigera