Miljö (omgivning)

(Omdirigerad från Miljöproblem)

Miljö (av franska milieu ”genomsnitt”, ”miljö”, av mi ”mitt” och lieu ”plats”) har flera betydelser. Med miljö kan menas omgivning eller omgivande förhållanden. Ordet används särskilt när det är fråga om samspelet mellan omgivningen och däri verkande system, djur, växter eller andra organismer. Den fysiska och sociala miljön kan förklaras som organismens påverkan på sin omgivning och omgivningens påverkan på organismen.

Miljö kan vara olika saker, men oftast används miljön i böcker eller filmer, miljön kan vara olika viktiga t ex miljön i filmer brukar det bara vara en bakgrund men i böcker är miljön mycket viktig. Miljön kan användas för att beskriva en händelse utan att använda ord (som filmer brukar göra).

Se ävenRedigera