Militärtjänsteman är en personalkategori som förekommer eller har förekommit i olika länders försvarsmakter. De skiljs från civilanställda då de är uniformerade och ofta har en tjänsteställningssystem motsvarande de militära graderna, dock utan att inneha fullständig militär befälsrätt.

FinlandRedigera

Militärtjänstemän är i Finland reservunderofficerare och till manskapet hörande som utnämns till befälsuppgifter samt personer som tjänstgör i internationella uppgifter vilka förlänats militärtjänstemans tjänstgöringsgrad.

Tjänstgöringsgrad Jämställd grad Utbildning
Militärtjänsteman av 1 klassen Översergeant Reservunderofficers- eller manskapsutbildning
Militärtjänsteman av 2 klassen Löjtnant Annat än högre högskoleexamen
Militärtjänsteman av 3 klassen Premiärlöjtnant Högre högskoleexamen

Källor: [1][2][3]

SlovenienRedigera

I Sloveniens försvarsmakt finns det en personalkategori militärtjänstemän. Yngre försvarstjänstemän motsvarar underofficerare, äldre officerare.[4]

NATO-kod [5] Tjänsteklass för försvarstjänstemän [4] Motsvarande militära grader i Slovenien [4] (Sverige) [a]
OR-1 I. razred vojak (menig)
OR-2 I. razred vojak (menig)
OR-5 III. razred vodnik (sergeant)
OR-6 IV. razred višji vodnik (förste sergeant)
OR-7 V. razred štabni vodnik (fanjunkare)
OR-8 VI. razred višji štabni vodnik (förvaltare)
OR-8 VII. razred praporščak (förvaltare)
OR-9 VIII. razred višji praporščak (regementsförvaltare)
OF-1 IX. razred poročnik (fänrik)
OF-1 X. razred nadporočnik (löjtnant)
OF-2 XI. razred stotnik (kapten)
OF-3 XII. razred major (major)
OF-4 XII. razred podpolkovnik (överstelöjtnant)
OF-5 XIV. razred polkovnik (överste)
OF-6 XV. razred brigadir (överste 1. graden)

AnmärkningarRedigera

ReferenserRedigera

Se ävenRedigera