Militärmusik (Sverige)

(Omdirigerad från Militärorkester)
Arméns musikkår på Slottsbacken i Stockholm.

Militärmusik är dels den militära musikorganisationen med signalspel och musikkårer, men även den repertoar som spelas av eller förknippas med militära musikkårer. I den betydelsen anses i Sverige att militärmusik också utföras av civila musiker, vilket internationellt är en okänd uppfattning. Äldre militärmusik kan delvis skilja sig från den moderna; virveltrumma har varit en viktig komponent i fält, och även säckpipan har varit militärinstrument i Sverige.

Militärmusikens utvecklingRedigera

På 1500-talet började två grupper av militärmusiker utveckla sig. Det var trumslagare och pipare för fottrupperna och pukslagare och trumpetare för kavalleriet. Under det trettioåriga kriget fick den militära marschmusiken betydelse för stridsmoralen, dels som samhörighetsymbol för enskilda förband och dels som stridsmusik under anfallet. Denna nya funktion för militärmusiken hängde samman med exercisens införande och vapenhanteringens utveckling. Genom de ottomanska krigen fick den europeiska militärmusiken viktiga impulser från janitsjarmusiken. Nya instrument, som janitsjarspel och cymbaler och nya former för musikaliskt uppförande infördes. De viktigaste musikinstrumenten under 1700-talet var trumpeten, tvärflöjten och trumman vilka användes för att hålla takten vid marsch i sluten ordning. Vid det lätta infanteriet fungerade jägarhornet endast som signalinstrument.

Militärmusik i SverigeRedigera

Ursprunget är behovet av signalgivning i den militära verksamheten. I Sverige kan detta spåras åtminstone tillbaka till 1500-talet, där flöjt och trumma var för fotfolket (infanteriet) och trumpet och puka för de beridna trupperna (kavalleriet) samt flottan. Ur detta utvecklades harmonimusik under slutet av 1600-talet, som från 1700-talet delvis bekostades av regementenas musikkassor, stiftelseliknande juridiska personer till vilka officerarna avlade avgift. Under samma tid introducerades trummor, bäcken, triangel och klockspel, de så kallade janitscharinstrumenten med ursprung i Turkiet.

 
Arméns trumkår på marsch i Jönköping
 
Hemvärnets Musikkår i Ystad marscherar på St. Östergatan 29 aug 2015.

indelningsverket upphörde 1901 blev militärmusiken i Sverige en helstatlig angelägenhet och musikkassorna upphörde. Musikkassorna var stiftelser/ekonomiska föreningar som bildats vid alla regementen, och som officerarna betalade avgift till. Syftet med kassorna var att kunna ge löneförstärkning och extra arvoden för musiker utöver den lön Försvarsmakten gav, och bekosta investeringar i musikinstrument som Kronan inte höll med. Vid denna tid hade varje förband en egen musikkår, dvs det fanns ett drygt sextiotal. Försvarsbeslutet 1925 drog in också på militärmusiken, men beredskapstidens nya förband, främst inom Flygvapnet och Kustartilleriet, innebar nyuppsättning av flera musikkårer, bl.a. inom det nybildade Hemvärnet. Efterkrigstidens politiska strömningar i Sverige och förhållanden inom Försvarsmakten fick slutligen till följd att de professionella militärmusikerna överfördes till Regionmusiken 1971. Hemvärnet behöll däremot sina musiker och musikkårer.

En klassisk svensk militärmusikkår innehåller flöjter, klarinetter, esskornett, B-kornett, trumpeter, horn, tenorbasun, tromboner, baryton, bastubor, pukor, trummor och bäcken. Den s.k. moderna stämbesättningen innebar att oboe, fagott och saxofoner ersatte esskornett och ventilbasun. I vissa sammanhang byts bastuban mot stråkbas (basfiol).

Behovet av musik inom Försvarsmakten påkallade dock ett omtänkande: uppsättandet av den värnpliktiga Arméns musikpluton 1982, (sedan 1994 Arméns musikkår), Arméns dragontrumpetarkår 1990, (1994-2007 Livgardets dragontrumpetarkår och från 2008 Livgardets dragonmusikkår), Arméns trumkår 1992 (nedlagd 2009) samt Arméns musikkår Norrland 1993 (nedlagd 2001). Därutöver finns den heltidsanställda Marinens musikkår i Karlskrona. Slutligen finns alltjämt omkring trettio hemvärnsmusikkårer, vilka tar flitig del i ceremonier och högvaktsbestridande.

Den militära signalmusiken (tapto, revelj m.fl.) utförs i anknytning till militära aktiviteter på signalinstrument som trumpet, jägarhorn, trummor eller pukor. Marschmusik förknippas oftast också med militär verksamhet och militärmusik. Militärmusikkårer spelar därutöver konsert- och underhållningsmusik som valser, ouvertyrer och populärmusik, oftast omarrangerad för militärmusikkår.

Svenska militärmusikkårer har sedan Kalla Krigets slut genomfört insatser i utlandet.

Militära musikkårer i SverigeRedigera

Försvarsmusikens musikkårer[1]
Hemvärnsmusikkårer[2]
 • Hemvärnets Musikkår Blekinge
 • Hemvärnets Musikkår BohusDal
 • Hemvärnets Musikkår Borlänge
 • Hemvärnets Musikkår Borås
 • Hemvärnets Musikkår Eksjö
 • Hemvärnets Musikkår Eslöv
 • Hemvärnets Musikkår Guldsmedshyttan
 • Hemvärnets Musikkår Gävle
 • Hemvärnets Musikkår Göteborg
 • Hemvärnets Musikkår Halland
 • Hemvärnets Musikkår Jämtland
 • Hemvärnets Musikkår Jönköping-Huskvarna
 • Hemvärnets Musikkår Kalmar län
 • Hemvärnets Musikkår Kristianstad
 • Hemvärnets Musikkår Lund
 • Hemvärnets Musikkår Lycksele
 • Hemvärnets Musikkår Norrbotten
 • Hemvärnets Musikkår Skaraborg
 • Hemvärnets Musikkår Södertörn[3]
 • Hemvärnets Musikkår Umeå
 • Hemvärnets Musikkår Uppsala
 • Hemvärnets Musikkår Västmanland
 • Hemvärnets Musikkår Ystad
 • Hemvärnets Musikkår Ängelholm
 • Hemvärnets Musikkår Östergötland

ReferenserRedigera

 1. ^ ”Försvarsmusiken”. Försvarsmakten. Arkiverad från originalet den 27 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100827064744/http://www.forsvarsmakten.se/fomusc. Läst 27 januari 2012. 
 2. ^ ”Hemvärnets musikkårer”. Hemvärnet. Arkiverad från originalet den 18 augusti 2011. https://web.archive.org/web/20110818174445/http://musik.hemvarnet.se/?action=visaenhet&enhetid=1683. Läst 27 januari 2012. 
 3. ^ ”Sjövärnskårens musikkår blir hemvärnsmusikkår”. Hemvärnet. Arkiverad från originalet den 14 september 2011. https://web.archive.org/web/20110914024733/http://musik.hemvarnet.se/?action=visanyhet&nyhetid=8082. Läst 27 januari 2012. 

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera