Militära grader i Tsarrysslands flotta

Militära grader i Tsarrysslands flotta visar den hierarkiska ordningen i den kejserliga ryska flottan.

Första världskrigetRedigera

Sjömilitära grader och gradbeteckningar 1911-1917Redigera

 
Gardemarin (flaggkadett) 1915
Rangklass Grad Svensk översättning Gradbeteckning Motsvarande grad i ryska armén Motsvarande grad i Svenska flottan
I Generaladmiral Generalamiral   Fältmarskalk -
II Admiral Amiral   General Amiral
III Vitse-admiral Viceamiral   Generallöjtnant Viceamiral
IV Kontr-admiral Konteramiral   Generalmajor Konteramiral
VI Kapitan 1-go ranga Kapten av första rangen   Överste Kommendör
VII Kapitan 2-go ranga Kapten av andra rangen   Överstelöjtnant Kommendörkapten
VIII Starshiy leiteneant Äldre löjtnant   Kapten Kapten
IX Leitenenant Löjtnant   Stabskapten Löjtnant
X Michman Midshipman   Löjtnant Underlöjtnant
- Starshiy botsman
Konduktor
Gardemarin
Äldre båtsman
Konduktör
Gardemarin
      Underfänrik Flaggunderofficer
Flaggkadett
- Botsman Båtsman   Fältväbel Underofficer av andra graden
- Botsmanmat Båtsmannsmått   Äldre underofficer Underofficerskorpral
- Kvartirmeister Kvartermästare   Yngre underofficer Korpral
- Matros pervoi statiy Matros första graden   Korpral Sjöman 1. klass
- Matros vtoroi statiy Matros andra graden   Menig Sjöman 2. klass
Sjöman 3. klass

Källa:[1][2]

Tjänstegrader för officerareRedigera

 
Ryska flottans officersuniform som den såg ut även under första världskriget.
 • Sjömilitära grader användes av sjöofficerskåren och flottans mekaniska ingenjörskår (med prefixet ingenjörmekaniker; till exempel: "ingenjörmekanikerkapten av första rangen")
 • Lantmilitära grader användes av marininfanteriet och kustartilleriet (med suffixet av amiralitetet; till exempel: "överste av amiralitetet"), marinartillerikåren, flottans navigationskår, flottans skeppsbyggnadskår, ingenjörs- och teknikerkåren vid marinens byggnadsförvaltning samt flottans hydrografiska kår.
Rangklass Sjömilitära grader Lantmilitära grader
I
 • Generalamiral
  Генерал-адмирал
-
II
 • Amiral
  Адмирал
 • General
  Генерал
III
 • Viceamiral
  Вице-адмирал
 • Generallöjtnant
  Генерал-лейтенант
IV
 • Konteramiral
  Контр-адмирал
 • Generalmajor
  Генерал-майор
VI
 • Kapten av första rangen
  Капитан 1 ранга
 • Överste
  Полковник
VII
 • Kapten av andra rangen
  Капитан 2 ранга
 • Överstelöjtnant
  Подполковник
VIII
 • Äldre löjtnant
  Старший лейтенант
 • Kapten
  Капитан
IX
 • Löjtnant
  Лейтенант
 • Stabskapten
  Штабс-капитан
X
 • Midshipman
  Мичман
 • Löjtnant
  Поручик
XII -
 • Underlöjtnant
  Подпоручик
XIV -
 • Fänrik
  Прапорщик [n 1]
 1. ^ Endast fänrikar av amiralitetet samt interimsfänrikar vid medicinalväsendet.

Källa: [1] [2]

Tjänstegrader för civilmilitära tjänstemänRedigera

Rangklass Civil grad
Tjänstegren
II Действительный тайный советник
(Verkligt geheimeråd)
marinförvaltningen
läkare
III Тайный советник
(Geheimeråd)
marinförvaltningen
läkare
IV Действительный статский советник
(Verkligt statsråd)
marinförvaltningen
läkare
apotekare
V Статский советник
(Statsråd)
marinförvaltningen
läkare
apotekare
VI Коллежский советник
(Kollegieråd)
marinförvaltningen
läkare
apotekare
VII Надворный советник
(Hovråd)
marinförvaltningen
läkare
apotekare
VIII Коллежский асессор
(Kollegieassessor)
marinförvaltningen
läkare
apotekare
IX Титулярный советник
(Titulärråd)
marinförvaltningen
läkare
apotekare
X Коллежский секретарь
(Kollegiesekreterare)
marinförvaltningen
fältskärer
XII Губернский секретарь
(Guvernementssekreterare)
marinförvaltningen
läkarbiträden
XIV Коллежский регистратор
(Kollegieregistrator)
marinförvaltningen
apotekarbiträden

Källa: [1] [2]

Gustav III:s ryska krigRedigera

Rangklass Militär grad i flottan Motsvarande grad i armén
I
 • Generalamiral
  Генерал-адмирал
 • Generalfältmarskalk
  Генерал-фельдмаршал
II
 • Amiral
  Адмирал
 • General-en-chef
  Генерал-аншеф
III
 • Viceamiral
  Вице-адмирал
 • Generallöjtnant
  Генерал-поручик
IV
 • Konteramiral
  Контр-адмирал
 • Generalmajor
  Генерал-майор
V
 • Kapten med brigadjärs rang
  Капитан бригадирского ранга
 • Brigadjär
  Бригадир
VI
 • Kapten av första rangen
  Капитан 1 ранга
 • Överste
  Полковник
VII
 • Kapten av andra rangen
  Капитан 2 ранга
 • Överstelöjtnant
  Подполковник
VIII
 • Kaptenlöjtnant
  Капитан-поручик
 • Major
  Майор
IX
 • Löjtnant
  Поручик
 • Kapten
  Капитан
X
 • saknade motsvarighet i flottan
 • Löjtnant
  Поручик
XII
 • Midshipman
  Мичман
 • Underlöjtnant
  Подпоручик
XIV
 • saknade motsvarighet i flottan
 • Fänrik
  Прапорщик
-
 • Skeppare
  Шхипер
 • Äldre sergeant
  Старший сержант
-
 • Underofficer
  Унтер-офицер
 • Yngre sergeant
  Младший сержант
-
 • saknade motsvarighet i flottan
 • Underfänrik
  Подпрапорщик
-
 • Matros första klassen
  Матрос 1 статьи
 • Rustmästare
  Каптенармус
-
 • Matros andra klassen
  Матрос 2 статьи
 • Furir
  Фурьер
-
 • Matros tredje klassen
  Матрос 3 статьи
 • Korpral
  Капрал
-
 • Matros fjärde klassen
  Матрос 4 статьи
 • Menig
  Рядовой

Källa: [3]

Hattarnas ryska krigRedigera

Rangklass Militär grad i flottan Motsvarande grad i armén
I
 • Generalamiral
  Генерал-адмирал
 • Generalfältmarskalk
  Генерал-фельдмаршал
II
 • Amiral
  Адмирал
 • General
  Генерал
III
 • Viceamiral
  Вице-адмирал
 • Generallöjtnant
  Генерал-лейтенант
IV
 • Konteramiral
  Контр-адмирал
 • Generalmajor
  Генерал-майор
V
 • saknade motsvarighet i flottan
 • Brigadjär
  Бригадир
VI
 • Kapten av första rangen
  Капитан 1 ранга
 • Överste
  Полковник
VII
 • Kapten av andra rangen
  Капитан 2 ранга
 • Överstelöjtnant
  Подполковник
VIII
 • Löjtnant
  Поручик
 • Major
  Майор
IX
 • saknade motsvarighet i flottan
 • Kapten
  Капитан
X
 • saknade motsvarighet i flottan
 • Löjtnant
  Поручик
XII
 • Underlöjtnant
  Унтер-лейтенант
 • Underlöjtnant
  Подпоручик
XIV
 • saknade motsvarighet i flottan
 • Fänrik
  Прапорщик
-
 • Styrman
  Штурман
 • Fältväbel
  Фельдфебель
-
 • Midshipman
  Мичман
 • Underfänrik
  Подпрапорщик
-
 • Båtsman, Skeppsman, Skeppare
  Боцман, Шхиман, Шкипер
 • Sergeant
  Сержант
-
 • Båtsmansmått, Skeppsmansmått, Understyrman, Underskeppare
  Боцманмат, Шхиманмат, Подштурман, Подшкипер
 • Rustmästare
  Каптенармус
-
 • Kvartermästare
  Квартирмейстер
 • Furir
  Фурьер
-
 • Matros första klassen
  Матрос 1 статьи
 • Korpral
  Капрал
-
 • Matros andra klassen
  Матрос 2 статьи
 • Menig
  Рядовой

Källa: [4]

Stora nordiska krigetRedigera

Rangklass Militär grad i flottan Motsvarande grad i armén
I
 • Generalamiral
  Генерал-адмирал
 • Generalfältmarskalk
  Генерал-фельдмаршал
II
 • Amiral
  Адмирал
 • General
  Генерал
III
 • Viceamiral
  Вице-адмирал
 • Generallöjtnant
  Генерал-лейтенант
IV
 • Konteramiral
  Контр-адмирал
 • Generalmajor
  Генерал-майор
V
 • Kommendörkapten
  Капитан-командор
 • Brigadjär
  Бригадир
VI
 • Kapten av första rangen
  Капитан 1 ранга
 • Överste
  Полковник
VII
 • Kapten av andra rangen
  Капитан 2 ранга
 • Överstelöjtnant
  Подполковник
VIII
 • Kapten av tredje rangen
  Капитан 3 ранга
 • Major
  Майор
IX
 • Kaptenlöjtnant
  Капитан-лейтенант
 • Kapten
  Капитан
X
 • Löjtnant
  Лейтенант
 • Löjtnant
  Поручик
XII
 • Underlöjtnant
  Унтер-лейтенант
 • Underlöjtnant
  Подпоручик
XIV
 • Midshipman
  Мичман
 • Fänrik
  Фендрик
-
 • Matros första klassen
  Матрос 1 статьи
 • Rustmästare
  Каптенармус
-
 • Matros andra klassen
  Матрос 2 статьи
 • Furir
  Фурьер
-
 • Matros tredje klassen
  Матрос 3 статьи
 • Korpral
  Капрал
-
 • Matros fjärde klassen
  Матрос 4 статьи
 • Menig
  Рядовой

Källa: [5]

ReferenserRedigera

Se ävenRedigera