Här nedan följer graderna inom Storbritanniens väpnade styrkor och deras finländska och svenska motsvarigheter.

Officerare

redigera
Officersgrader i Storbritanniens kungliga flotta
NATO-kod OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF (D)
Axelklaff                        
Kragspegel saknas saknas saknas saknas saknas saknas saknas saknas saknas saknas   saknas
Ärm                     saknas saknas
Grad Admiral of the Fleet1 Admiral Vice Admiral Rear Admiral Commodore Captain Commander Lieutenant Commander Lieutenant Sub-Lieutenant Midshipman Officer Cadet
Förkortning Adm. of the Fleet Adm VAdm RAdm Cdre Capt Cdr Lt Cdr Lt Sub Lt Mid OC
Motsv. i Finlands marin Motsvarighet saknas Amiral Viceamiral Konteramiral Flottiljamiral Kommodor Kommendör Kommendörkapten Kaptenlöjtnant Premiärlöjtnant
Löjtnant
Underlöjtnant
Officersaspirant
Officerselev
Motsv. i Sveriges flotta Motsvarighet saknas Amiral Viceamiral Konteramiral Flottiljamiral Kommendör Kommendörkapten Örlogskapten Kapten Löjtnant Fänrik Kadett
1 Hedersgrad som numera endast utdelas till seniora medlemmar av kungahuset eller pensionerade försvarschefer.

Underofficerare och manskap

redigera
Underofficer och manskapsgrader i Storbritanniens kungliga flotta
NATO-kod OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
Ärmmärke
 
 
 
 
 
 
Grad Warrant Officer Class 1 Warrant Officer Class 21 Chief Petty Officer Petty Officer Leading Seaman motsvarighet saknas Able Seaman motsvarighet saknas
Förkortning WO1 WO2 CPO PO AB
Motsv. i Finlands marin Militärmästare Överbåtsman Båtsman Översergeant Sergeant Undersergeant Matros
Motsv. i Sveriges flotta Flottiljförvaltare Förvaltare Fanjunkare Översergeant
Sergeant
Överfurir
Furir
Korpral Menig 3
Menig 4
1 Graden fasades ut under 2014.

Officerare

redigera
NATO-kod OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-(D)
 
                       
Captain General General Lieutenant-General Major-General Brigadier Colonel Lieutenant-Colonel Major Captain Lieutenant Second-Lieutenant Officer Cadet
Fältmarskalk General Generallöjtnant Generalmajor Brigadgeneral Överste Överstelöjtnant Major Kapten Löjtnant Fänrik Kadett

Underofficerare och manskap

redigera
NATO-kod OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
 
        saknar motsvarighet       saknar motsvarighet
Warrant Officer 1 Warrant Officer 2 Colour Sergeant Sergeant Corporal Lance Corporal Marine
Regementsförvaltare Förvaltare Fanjunkare Förste sergeant Korpral Vicekorpral Menig

Källa:[1]

Officerare

redigera
Officersgrader i Storbritanniens armé
NATO-kod OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF (D)
Axelklaff                        
Grad Field Marshal1 General Lieutenant-General Major-General Brigadier Colonel Lieutenant-Colonel Major Captain Lieutenant Second-Lieutenant Cadet Officer
Förkortning FM Gen Lt Gen Maj Gen Brig Col Lt Col Maj Capt Lt 2Lt OCdt
Motsv. i Finlands armé Motsvarighet saknas General Generallöjtnant Generalmajor Brigadgeneral Överste Överstelöjtnant Major Kapten Premiärlöjtnant
Löjtnant
Fänrik
Officersaspirant
Officerselev
Motsv. i Sveriges armé Motsvarighet saknas General Generallöjtnant Generalmajor Brigadgeneral Överste Överstelöjtnant Major Kapten Löjtnant Fänrik Kadett
1 Hedersgrad som numera endast utdelas till seniora medlemmar av kungahuset eller pensionerade försvarschefer.

Underofficerare och manskap

redigera
Underofficers och manskapsgrader i Storbritanniens armé
NATO-kod OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
Ärmmärke               saknas     saknas
Grad Army Sergeant Major1 Warrant Officer Class 1 Warrant Officer Class 2 Staff Sergeant
Colour Sergeant
Sergeant saknas Corporal Lance Corporal Private
Förkortning - - - - - - - -
Motsv. i Finlands armé saknar motsvarighet Militärmästare Överfältväbel Fältväbel Översergeant Undersergeant Korpral Soldat Rekryt
Motsv. i Sveriges armé saknar motsvarighet Regementsförvaltare Förvaltare Fanjunkare Översergeant
Sergeant
Korpral Vicekorpral Menig 4
Menig 3
Menig 2
Menig 1
Menig
1Befattningen som innehas av endast en underofficer samtidigt introducerades 2015.[2]

Officerare

redigera
Officersgrader i Storbritanniens kungliga flygvapen
NATO-kod OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF (D)
Axelklaff                       saknas
Kragspegel saknas saknas saknas saknas saknas saknas saknas saknas saknas saknas saknas  
Mässdräkt
(ärm & axelklaff)
                                saknas
Ärm                       saknas
Grad Marshal of the Royal Air Force1 Air Chief Marshal Air Marshal Air Vice-Marshal Air Commodore Group Captain Wing Commander Squadron Leader Flight Lieutenant Flying Officer Pilot Officer2 Officer Cadet
Förkortning MRAF Air Chf Mshl Air Mshl AVM Air Cdre Gp Capt Wg Cdr Sqn Ldr Flt Lt Fg Off Plt Off Off Cdt
Motsv. i Finlands flygvapen Motsvarighet saknas General Generallöjtnant Generalmajor Brigadgeneral Överste Överstelöjtnant Major Kapten Premiärlöjtnant
Löjtnant
Fänrik
Officersaspirant
Officerselev
Motsv. i Sveriges flygvapen Motsvarighet saknas General Generallöjtnant Generalmajor Brigadgeneral Överste Överstelöjtnant Major Kapten Löjtnant Fänrik Kadett
1 Hedersgrad som numera endast utdelas till seniora medlemmar av kungahuset eller pensionerade försvarschefer.
2 Kan även vara gradbeteckning för Acting Pilot Officer

Underofficerare och manskap

redigera
Underofficers och manskapsgrader i Storbritanniens kungliga flygvapen
NATO-kod OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
Ärmmärke              

 

 
saknas
Grad Warrant Officer saknar motsvarighet Flight Sergeant Chief Technician Sergeant Corporal Lance Corporal1 Senior Aircraftman (Technician)
Senior Aircraftman
Leading Aircraftman
Aircraftman
Förkortning WO FS Chf Tech Sgt Cpl L/Cpl SAC Tech
SAC
LAC
AC
Ärmmärke      
Grad
(i flygtjänst)
RAF Master Aircrew RAF Flight Sergeant Aircrew RAF Sergeant Aircrew
Förkortning MAcr - -
Motsv. i Finlands flygvapen Militärmästare Fältväbel Översergeant Sergeant Undersergeant Korpral Soldat Rekryt
Motsv. i Sveriges flygvapen Flottiljförvaltare Fanjunkare Översergeant
Sergeant
Överfurir
Furir
Korpral Vicekorpral Menig 4
Menig 3
Menig 2
Menig 1
Menig
1 Graden förekommer endast i Royal Air Force Regiment.

Se även

redigera

Referenser

redigera
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, British Army officer rank insignia, tidigare version.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, RAF officer ranks, tidigare version.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Royal Navy officer rank insignia, tidigare version.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Other ranks (UK), tidigare version.