Öppna huvudmenyn

Militära grader i Storbritannien

Här nedan följer graderna inom British Armed Forces och deras svenska motsvarigheter.

British ArmyRedigera

Generalspersoner
General
General
Lieutenant-General
Generallöjtnant
Major-General
Generalmajor
OF-9 OF-8 OF-7
Regements- och kompaniofficerare
Brigadier
Överste 1. graden
Colonel
Överste
Lieutenant-Colonel
Överstelöjtnant
Major
Major
Captain
Kapten
Lieutenant
Löjtnant
Second Lieutenant
Fänrik
Officer Cadet
Kadett
Specialistofficerare
Conductor Royal Logistic Corps
saknar motsvarighet i Sverige
Garrison Sergeant Major London District
saknar motsvarighet i Sverige
Warrant Officer Class 1
Regementsförvaltare
Regimental Quartermaster Sergeant
saknar motsvarighet i Sverige
Warrant Officer Class 2
Förvaltare
Staff Sergeant
Fanjunkare
Sergeant
Sergeant
OR-9 OR-9 OR-9 OR-8 OR-8 OR-7 OR-5/6
Gruppchefer och soldater
Corporal
Bombardier
Korpral
Lance Corporal
Lance Bombardier
Vicekorpral
Private
Menig
OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
Saknar motsvarighet i British Army Ingen gradbeteckning


Royal NavyRedigera

Flaggmän
Admiral of the Fleet
Storamiral
Admiral
Amiral
Vice-Admiral
Viceamiral
Rear Admiral
Konteramiral
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7
           
Regements- och kompaniofficerare samt flaggkadetter
Commodore
Kommendör 1. graden
Captain
Kommendör
Commander
Kommendörkapten
Lieutenant Commander
Örlogskapten
Lieutenant
Kapten
Sub-Lieutenant
Löjtnant
Midshipman
Flaggkadett
OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
Specialistofficerare
Warrant Officer Class 1
Flottiljförvaltare
Warrant Officer Class 2
Förvaltare
Chief Petty Officer
Flaggstyrman
Petty Officer
Förste styrman
OR-9 OR-8 OR-7 OR-6


Sjömän
Leading Hand
Korpral
Able Rate
Sjöman 1kl
OR-4 OR-2


Royal MarinesRedigera

NATO-kod OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1
 
                   
General Generallöjtnant Generalmajor Brigadgeneral Överste Överstelöjtnant Major Kapten Löjtnant Fänrik
General Lieutenant General Major General Brigadier Colonel Lieutenant Colonel Major Captain Lieutenant Second Lieutenant
NATO-kod OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
          saknar motsvarighet       saknar motsvarighet
Regementsförvaltare Förvaltare Fanjunkare Förste sergeant -
Korpral Vicekorpral Menig -
Warrant Officer 1 Warrant Officer 2 Colour Sergeant Sergeant - Corporal Lance Corporal Marine -

Källa:[1]

Royal Air ForceRedigera

Generalspersoner
Marshal of the Royal Air Force
Fältmarskalk
Air Chief Marshal
General
Air Marshal
Generallöjtnant
Air Vice Marshal
Generalmajor
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7
  
Regements- och kompaniofficerare
Air Commodore
Överste 1. graden
Group Captain
Överste
Wing Commander
Överstelöjtnant
Squadron Leader
Major
Flight Lieutenant
Kapten
Flying Officer
Löjtnant
Pilot Officer
Fänrik
OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-1
Specialistofficerare och gruppbefäl
Master Aircrew
Flottiljförvaltare
i flygtjänst
Warrant Officer
Flottiljförvaltare
Flight Sergeant
Flight Sergeant Aircrew

Fanjunkare
Fanjunkare i flygtjänst
Chief Technician
Fanjunkare i teknisk tjänst (Flygverkmästare)
Sergeant
Sergeant Aircrew
Förste sergeant/Sergeant
Förste sergeant/Sergeant i flygtjänst
Corporal
Korpral
OR-9 OR-9 OR-8 OR-7 OR-7 OR-6/OR-5 OR-4
Saknar motsvarighet i RAF
Flygsoldater
Lance Corporal
Endast i Royal Air Force Regiment
Senior Aircraftman
Senior Aircraftman Technician
Menig 1kl
Menig 1kl (Flygtekniker)
Leading Aircraftman
Menig 1kl
Aircraftman
Menig
OR-3 OR-2 OR-1
Ingen gradbeteckning

ReferenserRedigera

  1. ^ * Naval Book Reference BR3, Part 6, Annexe 40: ILLUSTRATIONS OF ROYAL MARINE BADGES OF RANK & OTHER INSIGNIA (February 2014).

Se ävenRedigera