Militära grader i Schweiz

MAC 01

Militära grader i Schweiz visar rangordningen i den schweiziska försvarsmakten - Schweizer Armee.

Schweizer Armee

SoldaterRedigera

  • Rekrut (rekryt) bär ingen gradbeteckning

UnderofficerareRedigera

Högre underofficerareRedigera

FackofficerareRedigera

En fackofficer är en person som utbildats till soldat eller underofficer, men placerats i en icke truppförande officersbefattning på grundval av sina civila yrkeskunskaper. En fackofficer kan fylla officersbefattningar från fänriks till och med överstes nivå.

OfficerareRedigera

ÖverbefälhavareRedigera

Vid krigsfall eller allmän mobilisering väljer den schweiziska förbundsförsamlingen en överbefälhavare med generals grad.

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia, Grade der Schweizer Armee, 29 april 2015.