Militära grader i La grande armée

Militära grader och deras gradbeteckningar i Napoleonsla grande armée” visas nedan. Officerare och högsta underofficersgraden bar gradbeteckningar i form av epåletter, underofficerare och korpraler i form av galonerärmarna.

Infanteriet och artillerietRedigera

Guld eller silver användes som metallfärg beroende på vilken metall som användes i uniformens knappar. Vid guldknappar användes guldepåletter; vid silverknappar silverepåletter. Överstelöjtnantsepåletterna var i motsatt metall mot uniformsknapparna. Majorer och uppåt bar tjockare fransar (buljoner) på epåletterna.

Generals-
personer
           
Grad Maréchal de France
Fältmarskalk
Général de corps d'armée
General
Général de division
Generallöjtnant
Général de brigade
Generalmajor
Regements-
officerare
        
Grad Colonel
Överste
Major
Överstelöjtnant
Chef de bataillon
Major
Kompani-
officerare
           
Grad Capitaine adjudant major
Regements-
kvartermästare
Capitaine
Kapten
Lieutenant
Löjtnant
Lieutenant
Löjtnant 1812
Sous-lieutenant
Underlöjtnant
Sous-lieutenant
Underlöjtnant 1812
Underofficerare och underbefäl
Vinklar eller streck
berodde på uppslagens utformning
         
 
 
Grad Adjudant sous-officier
Bataljonsadjutant
Adjudant sous-officier
Bataljonsadjutant variant från 1808
Sergent-major
Fältväbel
Sergent
Sergeant
Caporal-fourrier
Furir
Caporal
Korpral

Källor: [1] [2]

Kavalleriet och trängenRedigera

 • Colonel
 • Colonel en second
 • Major
 • Major en second
 • Chef d'escadron
 • Capitaine
 • Lieutenant
 • Sous-lieutenant
 • Adjudant sous-officier
 • Adjudant
 • Maréchal des logis-chef
 • Maréchal des logis
 • Brigadier-fourrier
 • Brigadier

[1] [3]

Läkare och apotekareRedigera

Medicinare Kirurger/Fältskärer Apotekare
Médecin en chef Chirurgien en chef -
Médecin major Chirurgien major Pharmacien major
Médecin aide major Chirurgien aide major Pharmacien aide major
- Chirurgien sous aide major Pharmacien sous aide major

Källa: [4]

TjänsteåldersvinklarRedigera

Underofficerare, furirer och korpraler samt meniga soldater bar tjänsteåldersgaloner, Galons d'ancienneté i form av chevroner på övre vänstra ärmen: en chevron efter 10 års tjänst; två efter 15 års tjänst; tre efter 20 års tjänst. Chevronerna var officiellt i rött för alla grader utom för furirer, där de var i metallfärg (guld eller silver) och ersatte den galon som betecknade furirsgraden. Men underofficerare bar dock ofta chevronerna i metallfärg.[5]

Underofficerare och underbefäl
Tjänsteåldersgalonerna var alltid i form av vinklar
 
 
 
 
 
 
 
 
Grad och tjänsteålder Fältväbel med 15 års tjänst Sergeant med 15 års tjänst Furir med 15 års tjänst Korpral med 15 års tjänst

GalleriRedigera

ReferenserRedigera

 1. ^ [a b] 1812 год. Французская армия – командный состав 2015-09-04.
 2. ^ пехотные знаки различия (таблица Якуба Самека)2015-09-05.
 3. ^ [a b] 14th French Hussar Regiment, 1813 2015-09-04.
 4. ^ SANDEAU, Jacques: "La santé aux armées", Histoire des deux empires 2015-09-04.
 5. ^ Les chevrons d'ancienneté 2105-09-04.