Militära grader i Japan under andra världskriget

Wikimedia-listartikel

Militära grader i Japan under andra världskriget visar tjänstegrader och gradbeteckningar i den japanska krigsmakten 1939-1945 samt tjänstegradernas motsvarigheter i den svenska krigsmakten vid samma tid.

Under andra världskriget använde den japanska armén två uniformsmodeller, modell 90 (1930) och modell 98 (1938). Båda fanns i sommar- och vinterversioner i respektive ylle och bomull. På uniform modell 90 bars gradbeteckningarna på falska epålettslejfer; på uniform modell 98 på kragspeglar.[1]

Officerare

redigera
 
Kapten i daglig dräkt uniform modell 90.
 
Kapten i daglig dräkt uniform modell 98.
 
Två japanska kaptener i sommarfältdräkt uniform modell 98.
Tjänstegrad Gradbeteckning modell 98 Gradbeteckning modell 90
Riksmarskalk
(大元帥 Dai-Gensui?)
   
Fältmarskalk
(元帥、陸軍大将 Gensui?)
 
 
Samma gradbeteckning som general,
samt emaljerat märke på bröstet.
 
 
Samma gradbeteckning som general,
samt emaljerat märke på bröstet.
General
(陸軍大将 Rikugun Taishō ?)
   
Generallöjtnant
(陸軍中将 Rikugun Chūjō ?)
   
Generalmajor
(陸軍少将 Rikugun Shōshō ?)
   
Överste
(陸軍大佐 Rikugun Taisa ?)
   
Överstelöjtnant
(陸軍中佐 Rikugun Chūsa ?)
   
Major
(陸軍少佐 Rikugun Shōsa?)
   
Kapten
(陸軍大尉 Rikugun Taii ?)
   
Löjtnant
(陸軍中尉 Rikugun Chūi?)
   
Fänrik
( 陸軍少尉 Rikugun Shōi?)
   

Underofficerare

redigera
 
Korpral som bär gradbeteckning modell 98 på fältuniform modell 90.
Tjänstegrad Gradbeteckning modell 98 Gradbeteckning modell 90
Fanjunkare
(准尉 Jun-i?)
   
Sergeant
(曹長 Sōchō?)
   
Furir
(軍曹 Gunsō?)
   
Korpral
(伍長 Gochō?)
   

Manskap

redigera
 
Menig i fältuniform modell 98.
Tjänstegrad Gradbeteckning modell 98 Gradbeteckning modell 90
Tillförordnad korpral
(伍長勤務上等兵 Gochō Kimmu jōtōhei?)
 
 
Samma gradbeteckning som korpral,
samt en röd chevron.
Vicekorpral
(兵長 Heichō?)
 
Menig 1kl
(上等兵 Jōtōhei?)
   
Menig
(一等兵 Ittōhei?)
   
Menig
(二等兵 Nitōhei?)
   

Officerare

redigera
 
Officer i paraduniform med guldgaloner på underärmarna.
 
Amiral i daglig dräkt med gradbeteckningar på underärmarna och kragspeglarna.
 
Officer från marinflyget i kakiuniform av armétyp med gradbeteckningar på kragspeglarna.
 
Officer i vit sommaruniform med gradbeteckningarna på axelklaffarna.

Officerare bar gradbeteckningar i form av guldgaloner på paraduniformen och svarta galoner på daglig dräkt. På den dagliga dräkten bars även gradbeteckningar på kragspeglar av samma typ som armén, men med svart underlag och stiliserade körsbärsblommor i stället för stjärnor. På den kakifärgade uniformen av armétyp bars gradbeteckningar enbart på kragspeglarna. På kappor och den helvita sommaruniformen bars gradbeteckningarna i form av körsbärsblommor på axelklaffarna.[2]

Tjänstegrader Gradbeteckning
på underärmarna
Gradbeteckning
på kragspeglarna
大元帥 Dai-gensui
(Riksamiral)
   
元帥、海軍大将 Gensui Kaigun Taishō
(Storamiral)
 
 
Samma antal galoner som amiral,
samt emaljerat märke på bröstet.
 
海軍大将 Kaigun Taishō
(Amiral)
   
海軍中将 Kaigun Chūshō
(Viceamiral)
   
海軍少将 Kaigun Shōshō
(Konteramiral)
   
海軍大佐 Kaigun Daisa
(Kommendör)
   
海軍中佐 Kaigun Chūsa
(Kommendörkapten av första graden)
   
海軍少佐 Kaigun Shōsa
(Kommendörkapten av andra graden)
   
海軍大尉 Kaigun Daii
(Kapten)
   
海軍中尉 Kaigun Chūi
(Löjtnant)
   
海軍少尉 Kaigun Shōi
(Fänrik)
   

Officerare som inte tillhörde sjöofficerskåren bar facktecken i form av färgat kläde mellan guldgalonerna och färgade paspoaler på kragspeglarna: [3]

 • Lila = Mariningenjörskåren
 • Rött = Marinläkarkåren
 • Vitt = Marinintendenturkåren
 • Brunt = Skeppsbyggnadskåren
 • Vinrött = Tygkåren
 • Blått = Marinflygofficerare

Underofficerare och sjömän

redigera
 
Underofficer med gradbeteckning modell 1931 på högra överärmen. De tre chevronerna anger tjänsteålder. Yrkesbeteckningen på vänstra överärmen anger att han är flygförare [4].
 
Korpral med gradbeteckning modell 1931 samt en tjänsteålderschevron. Yrkesbeteckning för signalmatros.[4]
Tjänstegrad till 1942 Tjänstegrad från 1942 Gradbeteckning modell 1942
Underofficerare 下士官 (Kashikan)
兵曹長 Heisōchō
(Flaggunderofficer)
  
海軍少尉候補生 Kaigun Shōi Kōhosei
(Flaggkadett)
  
一等兵曹 Ittōheisō 上等兵曹 Jōtōheisō
Underofficer av 2. graden
 

二等兵曹 Nitōheisō
一等兵曹 Ittōheisō
Flaggkorpral
 

三等兵曹 Santōheisō
二等兵曹 Nitōheisō
Korpral
 
Sjömän 水兵 (Suihei)
一等水兵 Ittōsuihei 水兵長 Suiheichō
1. kl. sjöman
 
二等水兵 Nitōsuihei' 上等水兵 Jōtōsuihei
2. kl. sjöman
 
三等水兵 Santōsuihei 一等水兵 Ittōsuihei
3. kl. sjöman
 
四等水兵 Yontōsuihei 二等水兵 Nitōsuihei
3. kl. sjöman
 

Färgerna på de stiliserade körsbärsblommorna angav yrkesavdelning:[5]

 • Gul = Däck
 • Lila = Maskin
 • Ljusblå = Flyg
 • Grön = Flygteknisk
 • Röd = Sjukvård
 • Vit = Intendentur
 • Mörkblå = Musik
 • Brun = Skeppsbyggnad
 • Ljust rödviolett = Mekanik

Referenser

redigera
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från japanskspråkiga Wikipedia.

Källor

redigera
 • Andrew Mollo (1981), The Armed Forces of World War II: Uniforms, Insignia and Organization (New York: Crown Publishers, Inc.)
 • Gary Nila (2002), Japanese Naval Aviation Uniforms and Equipment 1937-45 (Osprey Publishing).
 • United States Navy Department (1941), Uniforms and Insignia Foreign Navies (Washington, DC).
 • United States War Department (1944), Handbook on Japanese Military Forces (Washington, DC).
 1. ^ United States War Department 1944, sid. 348.
 2. ^ Mollo 1981, sid. 265.
 3. ^ United States Navy Department 1941, sid. 16.
 4. ^ [a b] Rating Insignia 2015-01-02.
 5. ^ Nila 2002, sid. 42.

Se även

redigera