Militära grader i Förenta Staternas armé

Militära grader i Förenta Staternas armé visar militära grader och gradbeteckningar samt truppslagstecken i USA:s armé.

Grader och gradbeteckningarRedigera

OfficerareRedigera

Officersgrader i Förenta staternas armé.
Am. lönegrad O-11 O-10 O-9 O-8 O-7 O-6 O-5 O-4 O-3 O-2 O-1
Axelklaff                      
Tjänstegrad General of the Army1 General Lieutenant General Major General Brigadier General Colonel Lieutenant Colonel Major Captain First Lieutenant Second Lieutenant
Förkortning GA GEN LTG MG BG COL LTC MAJ CPT 1LT 2LT
Dagligt tilltal General Colonel Major Captain Lieutenant
NATO-kod OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1
Motsvarar i Sveriges armé Fältmarskalk General Generallöjtnant Generalmajor Brigadgeneral Överste Överstelöjtnant Major Kapten Löjtnant Fänrik
1Har endast tilldelats George C. Marshall, Douglas MacArthur, Dwight D. Eisenhower, Henry H. Arnold och Omar Bradley.

SpecialistofficerareRedigera

Specialistofficerare i Förenta staternas armé
Am. lönegrad W-5
W-4
W-3
W-2
W-1
Kragmärke          
Tjänstegrad Chief Warrant Officer 5 Chief Warrant Officer 4 Chief Warrant Officer 3 Chief Warrant Officer 2 Warrant Officer 1
Förkortning CW5 CW4 CW3 CW2 WO1
NATO-kod WO-5 WO-4 WO-3 WO-2 WO-1
Motsvarar i Sveriges armé Direkt motsvarighet saknas

Underofficerare, underbefäl och manskapRedigera

Underofficers- och manskapsgrader i Förenta staternas armé
Indelning Underofficerare Underbefäl Manskap
Am. lönegrad E-9 E-8 E-7 E-6 E-5 E-4 E-3 E-2 E-1
Ärmmärke                         Saknas
Tjänstegrad Sergeant Major of the Army1 Command Sergeant Major Sergeant Major First Sergeant Master Sergeant Sergeant First Class Staff Sergeant Sergeant Corporal Specialist Private First Class Private
Förkortning SMA CSM SGM 1SG MSG SFC SSG SGT CPL SPC PFC PV2 PV1
NATO-kod OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
1 Det finns bara en Sergeant Major of the Army på aktiv stat och denne tjänstgör vid högkvarteret som rådgivare till ministern och stabschefen i frågor som rör underofficerare och manskap.
Motsvarar i Sveriges armé Regementsförvaltare Förvaltare Fanjunkare Sergeant
Furir Korpral Vicekorpral Menig 1kl Menig

TruppslagsteckenRedigera

Samtliga av arméns militära personal, undantaget rekryter, tillhör ett truppslag. Personer med generalsgrad bär däremot inte truppslagstecken på uniform. Nedan visas trupperslagstecken för officerare.

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, United States Army enlisted rank insignia, 7 december 2014.

Se ävenRedigera