Militär anläggning

anläggning direkt ägd eller driven av eller för militära ändamål

En militär anläggning eller militärbas är en militär installation som inhyser militärer, fordon och materiel till dessa.

Detta är den militära anläggningen Fort Jefferson som ligger i Florida