Mikronation

fiktiva länder i form av anläggningar eller projekt med utropad suveränitet eller autonomi
För mycket små, men internationellt erkända stater, av FN benämnda micronations, se Mikrostat.


Mikronation (efter engelska micronation), skenstat (efter tyska Scheinstaat), kvasiland, kvasistat eller kvasination är fiktiva länder i form av anläggningar och/eller projekt, vars suveränitet eller autonomi hävdas, upprättas eller utropas av olika skäl. Det kan vara i konstnärligt syfte, i underhållningssyfte, för att locka turister, som affärsverksamhet eller som politisk aktion / civil olydnad, eller en kombination av dessa skäl.

Dessa mikronationer grundas av enskilda personer eller grupper av enskilda, utan stöd av den folkrättsliga status som till exempel etniska minoriteter har. De skiljer sig också från när människorna i en särskild region verkar för att denna skall bli självständig eller självstyrande.

Rättslig status

redigera

Det ligger i sakens natur att dessa platser av vissa jämställs med ej erkända stater i folkrättslig mening. Men mikronationerna har också det gemensamt att ingen existerande stat uppfattat sitt territorium som hotat av dem och använt militära medel för att försvara detta. Eventuella tvister har istället behandlats som civilrättsliga och straffrättsliga. Ingen "medborgare" i dessa mikronationer har heller klarat att avsäga sig sitt ordinarie medborgarskap i utbyte. De har inte heller blivit befriade från skattskyldighet eller andra förpliktelser gentemot den stat vars territorium mikronationen utnyttjar.

Begreppet mikronation

redigera

Det finns inget etablerat svenskt begrepp för denna företeelse, både mikronation och skenstat är översättningar. Det engelska begreppet micronation används ofta i helt andra och vidare sammanhang. Enligt till exempel FN, som inte har intresserat sig för det fenomen som beskrivs i denna artikel, utgörs mikronationer av erkända stater med mindre än 2 miljoner invånare (se mikrostat).

Om man tänjer på begreppet har mikronationerna en lång förhistoria. Bosättningen på Pitcairn Island som grundades av myteristerna från Bounty 1790, betraktas ibland som en föregångare till mikronationerna. Likaså piratsamhällena i Västindien och Barbareskstaterna. Under 1800-talet förekom det att förmögna personer köpte obebodda öar och försökte inrätta dessa som riktiga länder. Den äldsta fortfarande existerande mikronationen av det slaget är kungadömet Redonda från 1865 som överlevt i Antigua och Barbuda i Västindien i form av en stiftelse.

De moderna mikronationerna har sitt ursprung i 1960-talet och har ofta haft koppling till framförallt libertarianska, men även anarkistiska strömningar. Kritiker[vem?] har jämställt fenomenet med eskapism.

Enligt konstprojektet A Summit of Micronations 2003 kan de delas in i två undergrupper: modelländer och projektländer (new country projects). För den senare gruppen, som är den mest ambitiösa, har författaren Erwin Strauss beskrivit fyra tillvägagångssätt, vilka dock visat sig olika (lite) framgångsrika och medfört olika risker: 1. traditionell suveränitet; 2. fartyg under bekvämlighetsflagg; 3. rättstvist samt 4. vonu (att leva utom synhåll och kännedom).

Mikronationer i världen

redigera
 
Gränsskylt vid infarten till republiken Užupis i Vilnius, Litauen.

Sverige

redigera
Svenska konstnärsprojekt
redigera

Oceanien

redigera

Fiktiva Mikronationer

redigera

Family Guy

redigera
  • Petoria, Peter Griffins egna land i Säsong 2, Avsnitt 18[6]

Se även

redigera

Referenser

redigera

Allmänna källor

redigera

Vidare läsning

redigera