Öppna huvudmenyn

MiFID-direktivet är ett fullharmoniseringsdirektiv från EU vars syfte är att stärka skyddet för investerare samt att öka konkurrensen i handeln med finansiella instrumentvärdepappersmarknaderna. Genom tidigare direktiv är den uttryckliga planen från EU:s sida att det skall räcka med ett tillstånd i ett EU-land för att få bedriva verksamhet i alla EU-länder. MIFID-direktivet infördes i Sverige 1 november 2007 genom[1]

  • Lagen om Värdepappersmarknaden (2007:528) samt
  • EG-kommissionens särskilda förordning 1287/2006/EG
  • Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse FFFS 2007:16, respektive om marknadsplatser FFFS 2007:17.

Typer av marknadsplatserRedigera

Under MiFiD finns två typer av marknadsplatser: reglerade marknader och MTF, multilateral trading facilities. Regelverket för MTF:er är mindre strängt än det för reglerade marknader. Efter införandet av MiFiD-direktivet har däremot begreppet börs inte längre någon formell betydelse.[2]

Vid införandet av MiFID 1 november 2007 blev Nasdaq OMX Nordic Stockholm och Nordic Growth Market (NGM) reglerade marknader, och Aktietorget, First North och NGM:s Nordic MTF blev MTF:er. Ytterligare en nordisk börs är Burgundy som lanserades i maj 2009, som erbjuder handel i samtliga aktier på Nasdaq OMX börser och Oslo börs.

Externa sidorRedigera

KällorRedigera

  1. ^ Börsrätt, Af Sandberg, Catarina, Sevenius, Robert, Studentlitteratur 2007-2008.
  2. ^ Aktiespararna, 2007-10-31: MiFID – nya regler för värdepappersmarknaden
  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.