Metamorfos betyder 'förvandling' och betecknar inom biologin den förändring i kroppsform som sker när till exempel en fjärilslarv utvecklas till en fjäril, eller ett grodyngel utvecklas till en vuxen groda. Metamorfosen kan delas in i upp till fyra stadier: ägg, larv, puppa och vuxen individ.

Fullständig och ofullständig metamorfos hos insekter. I fullständig metamorfos genomgår insekten fyra väl åtskilda steg som inte liknar varandra till utseendet. I ofullständig metamorfos genomgår insekten flera nymf-stadier och blir gradvis allmer lik en fullvuxen individ.


Insekternas metamorfos förekommer i två olika utföranden; fullständig metamorfos eller ofullständig metamorfos.

Fullständig metamorfosRedigera

Fullständig metamorfos betyder att alla de fyra olika stadier som ingår i metamorfosen finns med.

Det första stadiet av de fyra är ägget. Äggen är antingen befruktade av en hane eller utvecklas obefruktade (partenogenes). Honorna kan lägga ägg antingen i vatten, på land, i värddjur, i kadaver, i växter, i svamp, i multnande trä, eller annan plats beroende på vilken insekt det handlar om.

Det andra stadiet, larven, utvecklas först innanför äggets skal och larven kommer ut när ägget kläcks. Under larvstadiet sker den största tillväxten hos en insekt med fullständig metamorfos så det är stor skillnad på en nykläckt larv och en larv som vuxit sig tillräckligt stor för att förpuppas.

Efter larvstadiet kommer det tredje stadiet, puppa. Då omger sig larven med ett hårt skal och löses upp till en cellulär vätska. Vätskan nybildar senare de annorlunda organ som är den fullt utvecklade insekten.

Ur puppan kläcks det fjärde stadiet, den fullvuxna insekten, även kallad imago. Hos flygande insekter som har fullständig metamorfos är det detta stadium som kan flyga och har könsorgan.

Fullständig metamorfos finns i många stora insektsgrupper. Till exempel flugor, steklar (som bin, getingar och myror), skalbaggar och fjärilar.

Insekter med fullständig metamorfosRedigera

Denna typ av metamorfos kallas även holometabol utveckling. Insektsgruppen kallas ibland endopterygota. Följande insektsordningar har fullständig metamorfos:[1]

Ofullständig metamorfosRedigera

Ofullständig metamorfos betyder ”ej fullständigt genomförd metamorfos”.

Att den inte är fullständigt genomförd betyder att den inte genomgått alla de fyra stadierna, det vill säga ägg, larv, puppa, vuxen. Den har bara genomgått tre eller två stadier, pupp-stadiet fattas helt. Till exempel hos gräshoppor kläcks ur ägget en larv, kallad nymf, som liknar de vuxna insekterna med undantag för att den är mindre och saknar vingar.

Andra insekter som har ofullständig metamorfos är bl.a. kackerlackor (som också går direkt från ägg till nymfstadiet) och trollsländor.

Insekter med ofullständig metamorfosRedigera

Denna typ av metamorfos kallas även hemimetabol utveckling. Insektsgruppen kallas ibland exopterygota. Följande insektsordningar har ofullständig metamorfos:[2][3]

Stadier hos rovfjärilRedigera

Det är i puppan som själva metamorfosen sker för fjärilarna.

KällorRedigera

  1. ^ Tyska Wikipedia Holometabole Insekten, läst 21 augusti 2008
  2. ^ Engelska Wikipedia Exopterygota, läst 21 augusti 2008
  3. ^ Tyska Wikipedia Hemimetabole Insekten, läst 21 augusti 2008
  4. ^ [a b] entomologi.se Insektsordningar, läst 21 augusti 2008