Mellersta Roslags domsagas valkrets

svensk valkrets

Mellersta Roslags domsagas valkrets, (i valen 1866-1869 kallad Sjuhundra, Lyhundra, Frötuna och Länna samt Bro och Vätö domsagas valkrets), var mellan 1866 och 1908 en av enmandatsvalkretsarna vid val till andra kammaren i den svenska riksdagen.

Valkretsen omfattade Sjuhundra och Lyhundra härader samt Frötuna och Länna och Bro och Vätö skeppslag. Vid införandet av proportionellt valsystem inför valet år 1911 avskaffades valkretsen och uppgick i den nybildade Stockholms läns norra valkrets.

RiksdagsmänRedigera

ValresultatRedigera

Valdatum:

 • 19 april 1887
 • 23 september 1887
 • 6 september 1890
 • 30 augusti 1893
 • 1 september 1896
 • 18 september 1899
 • 3 september 1902
 • 10 september 1905
 • 6 september 1908
Partier
Lantmannapartiet
Nya lantmannapartiet
Nationella framstegspartiet
Val Vald riksdagsman Röster Närmaste kandidat Röster Giltiga
röster
VDT
Antal Andel Antal Andel
1872 Gustaf Silfverstolpe 14 53,8% ? 12 46,2% 26 av 27 18,0%*
1875   Gustaf Jansson 20 83,3% ? 3 12,5% 24 av 27 19,8%*
1878   Gustaf Jansson 19 76,0% ? 2 8,0% 25 av 27 16,0%*
1881   Gustaf Jansson 20 71,4% ? 6 21,4% 28 av 28 20,4%*
1884   Gustaf Jansson 21 77,8% ? 2 7,4% 27 av 28 11,5%*
1887 V   Erik Åkerlund (prot.) 19 67,9%   Hjalmar Åkerberg (frih.) 9 32,1% 28 av 28 44,8%*
1887 H   Erik Åkerlund 19 67,9% Jan Gustaf Jansson (prot.) 9 32,1% 28 av 28 28,1%*
1890   Erik Åkerlund 25 89,3% ? 3 10,7% 28 av 28 19,6%*
1893   Erik Åkerlund 26 92,9%   Johan Schürer von Waldheim 1 3,6% 28 av 28 16,4%*
1896   Erik Åkerlund (prot.) 28 96,6%   Jan Peter Persson 1 3,4% 29 av 29 17,0%*
1899   Erik Åkerlund 22 81,5% Jan Persson 4 14,8% 27 av 29 10,2%*
1902   Erik Åkerlund 26 89,7% ? 2 6,9% 29 av 29 9,2%*
1905   Erik Åkerlund 573 93,5%   Edvard Hagfält (lib.) 35 5,7% 613 36,9%
1908   Erik Åkerlund 575 77,1%   Johan Jansson (lib.) 167 22,4% 746 40,5%
 • (*) avser att valdeltagandet var vid val av elektorer.
 • Då elektorsval tillämpades avser de totala antalet elektorer under "giltiga röster" även elektorer som inte röstade.

KällorRedigera

 • Tvåkammarriksdagen 1867-1970 (Almqvist & Wiksell International 1988), band 1, s. 206
 • Kungliga biblioteket: Svenska dagstidningar [1]