Melanism, biologiskt begrepp, vilket innebär en förhöjd koncentration av melaniner, antingen av eumelanin (som är vanligast), eller av feomelanin. Effekten blir att djuret får en mörkare, eller helsvart, pigmentering. Motsatsen är leucism.

Pantern är typexemplet på ett melanistiskt djur.

Se ävenRedigera