Meijiperioden

tidsperiod i japansk tideräkning

Meiji (japanska: 明治?, Meiji ), 8 september 186830 juli 1912, är en period i den japanska tideräkningen som i stort sett sammanfaller med kejsar Mutsuhitos (Meijikejsarens) regeringstid. Perioden har gett namn åt Meijirestaurationen, då kejsarens makt återupprättades efter Tokugawashogunatets fall och Japan genomgick omfattande reformer inom alla områden. På några få år avskaffades hela det feodala systemet, samurajerna omskolades till bönder, undervisning, rättsväsende och statlig administration modellerades om och Japan blev en kolonialmakt i Ostasien.

Satsumasamurajer under Boshinkriget.

Periodens namn är hämtat från ett citat ur det klassiska kinesiska verket Förvandlingarnas bok.

Företag och institutioner med namn från periodenRedigera


Förra: Period:
Meiji 1868–1912
Nästa:
Keiō Taishō