Medieprogrammet var en gymnasial utbildning i Sverige som främst inriktade sig på information och kommunikation. Detta program hade förkortningen MP. Gemensamma kurser förutom kärnämneskurserna var: Arbetsmiljö och säkerhet, Datorkunskap, Mediekommunikation A, Mediekunskap, Medieproduktion A, Multimedia A samt Projektarbete. I och med Gymnasiereformen 2011 blev programmet borttagen från listan av valbara program. Delar av det inkluderas dock i det nya Samhällsvetenskapsprogrammet, som är ett helt nytt högskoleförberedande program i den nya gymnasieskolan. Programmet bygger på delar av dagens samhällsvetenskapsprogram men också på delar av medieprogrammet. Estetiska programmet har också en medieinriktning: Estetik och media. Enligt Skolverket fokuserar dock Estetiska programmets medieinriktning mer på det konstnärliga berättandet och den estetiska utformningen medan den samhällsvetenskapliga medieinriktningen fokuserar mer på det samhällsvetenskapliga innehållet.

InriktningarRedigera

  1. Medieproduktion – inom inriktningen ingick en eller flera av följande ämnen: Expo och utställning, grafisk kommunikation, radio och andra ljudmedier, fotografisk bild, rörlig bild eller textkommunikation.
  2. Tryckteknik – en mer praktisk utbildning med läran om olika grafiska tekniker samt hur trycksaker framställs.

Externa länkarRedigera