Öppna huvudmenyn

Medicinsk informatik (MI) är kunskapsområdet om hur systematiska metoder för informationshantering kan tillämpas inom sjukvård, folkhälsoarbete och kunskapsbildning (FoUUI - forskning, utbildning, utveckling och innovation) inom medicin och biomedicin. Ämnet är i hög grad tvärvetenskapligt med stora inslag av informationsteknik men berör många andra kunskapsområden som terminologi, språkvetenskap, kunskapsfilosofi, medicinsk teknik, biokemi, genetik, ergonomi, användbarhet, etik, juridik och hälsoekonomi[1].

Innehåll

BenämningarRedigera

Termen Medicinsk Informatik myntades av europeiska forskare på 1960-talet och är den mest använda benämningen på internationell forskning inom området.

Området har genomgått många olika faser av hype och fått fler namn som Hälsoinformatik och Biomedicinsk informatik, och delområden har benämnts t.ex. omvårdnadsinformatik, bioinformatik, telemedicin eller klinisk informatik. I nationella strategier används för närvarande sedan ca 2005 termen e-hälsa för att beskriva IT-stöd för sjukvården.

SpecialiseringarRedigera

Medicinsk informatik har många tillämpningsområden med större eller mindre mognad:

 • Terminologi och kunskapsrepresentation inklusive ontologier, begreppsmodeller och terminologisystem.
 • Beslutsstöd och artificiell intelligens.
 • Strukturering av klinisk information och kommunikation (ofta i samarbete med formell standardisering i t.ex. CEN, ISO och HL7)
 • Informationsinfrastruktur för vård, forskning, verksamhetsutveckling och styrning.
 • Processtöd, kvalitetssäkring.
 • Säkerhet, juridik och etik
 • Användbarhet, inklusive utvärderingsmetodik, hälsoekonomi, kostnads/nyttoanalys.
 • Bild- och signalbehandling, inklusive bildanalys och tillämpningar inom telemedicin t.ex. teleradiologi och telepatologi
 • Simulering och visualisering
 • Bioinformatik - hantering av data om gener, proteiner, enzymer, interaktioner mellan molekyler t.ex. receptor-ligand.
 • Utbildning i medicinsk informatik

ReferenserRedigera

 1. ^ Masys, D. R.; Brennan, P. F.; Ozbolt, J. G.; Corn, M.; Shortliffe, E. H. (2000-5). ”Are medical informatics and nursing informatics distinct disciplines? The 1999 ACMI debate”. Journal of the American Medical Informatics Association: JAMIA 7 (3): sid. 304–312. ISSN 1067-5027. PMID 10833168. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10833168. Läst 8 november 2018. 

Externa länkarRedigera