Medelhav

form av hav med begränsat vattenutbyte med ytter världshav

Ett medelhav är ett bihav till en ocean, som tränger djupt in i kontinenterna och mer eller mindre brett omsluts av dessa, till skillnad från randhav som endast ofullständigt kan skiljas från oceanerna genom öar och halvöar.

Till medelhaven hör förutom Medelhavet, från vilket denna grupp av hav har fått sin gemensamma benämning, Röda havet, Persiska viken, Östersjön, Hudson Bay, Amerikanska medelhavet (uppdelat i Mexikanska golfen och Karibiska havet), Australasiatiska medelhavet och Norra ishavet som är det största medelhavet före Australasiatiska medelhavet. Tillsammans täcker de omkring 30 miljoner kvadratkilometer av jordens yta.

KällorRedigera