Medborgarrättsrörelse

Politisk rörelse för medborgerliga, mänskliga fri- och rättigheter. Ofta specifikt syftande på afro-amerikaners kamp för medborgerliga fri- och rättigheter i USA
(Omdirigerad från Medborgarrättsrörelsen)

Medborgarrättsrörelse, begrepp för mer eller mindre organiserat arbete för medborgerliga, mänskliga fri- och rättigheter och mot ojämlikhet och diskriminering.

Oftast syftar begreppet på de svartas i USA kamp mot diskriminering på 1950- och 60-talen. Begreppet omfattar inte en enhetlig organisation och i USA brukar man skilja på olika perioder i historien av medborgarrättskamp.

Se ävenRedigera