Maximilian Axelson

svensk journalist, författare och tidningsredaktör
Maximilian Axelson. Xylografi.

Johan Eugéne Maximilian Axelson, född 24 juni 1823 i Horns socken, Västergötland, död 11 oktober 1884 i Lösens socken, var en svensk journalist, författare och tidningsredaktör.

BiografiRedigera

Maximilian Axelson var son till kaptenen vid Skaraborgs regemente Nils Gustav Axelson. Han blev student vid Lunds universitet 1842 och vid Uppsala universitet 1843. Redan under studietiden gjorde han sig känd som tillfällighetsdiktare. Han vann 1851 andra pris av Svenska Akademien för den episka dikten Saimi och 1852 samma pris för dikten Nödens barn, som fick goda recensioner av Atterbom och Bernhard von Beskow. Axelson kom aldrig att få något genombrott som poet. Förutom flitiga publiceringar i tidningar och tidskrifter utgavs ett urval av hans dikter 1863.

I början av 1850-talet bosatte sig Axelson i Stockholm, där han dels tjänstgjorde som extraordinarie kanslist i poststyrelsen, dels arbetade som privatlärare. Han blev medarbetare i Allmänna Tidningen 1853, var redaktör för Tidning för Fahlu län och Stad 1856, redaktör för Allmänna Öresunds-Posten 1856-57 och för Illustreradt nyaste söndagsmagasin 1857-58.

I slutet av 1850-talet bosatte sig Axelson i Göteborg där han blev lärare vid sjömanssällskapets skola och Göthildaskolan. Han var medarbetare i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1860-1864 och författade där bland annat reseskildringar och följetonger. År 1865 grundade Axelson tidningen Förposten, från början ett specialorgan för Majorna och var fram till 1869 dess redaktör.

1870 flyttade han tillbaka till Stockholm och medverkade där i Dagstelegrafen och Fäderneslandet samt främst i Svenska medborgaren. Senare flyttade han till Blekinge, där han 1874 var redaktör för Nyare Blekingsposten och därefter medarbetare i Karlskrona Weckoblad.

BibliografiRedigera

 • Minnen från skoltiden. Jönköping. 1841. Libris länk  - Utgiven anonymt.
 • Vårfesten i Upsala 1847 / skildrad af en i densamma deltagande student. Upsala. 1847. Libris länk 
 • Rosen i Filipstad : en berättelse / af Heraud. Upsala: Hanselli. 1847. Libris länk 
 • Skandinavisk vårsång år 1848 / af Heraud. Upsala. 1848. Libris länk 
 • Romantiska berättelser från Småland. Stockholm: W. Löfving. 1852. Libris länk 
 • Gruf-arbetarne. Romanbibliotek med illustrationer, 99-1984728-3 ; 3(1881). Stockholm: Romabibl. 1881. Libris länk 
 • De nödlidande i Wermland : föredrag hållet i Konstnärsgillet den 23 mars 1852. Stockholm. 1852. Libris länk 
 • Saimi : en dikt ur Finnskogen. Stockholm: Huldberg. 1852. Libris länk 
 • Vandring i Wermlands elfdal och finnskogar. Stockholm. 1852. Libris länk. http://runeberg.org/amwermland 
 • Berättelser ur arbetsklassens lif : 1. Vägen till rikedom, eller en natt på Catharina kyrkogård. Stockholm. 1853. Libris länk 
 • Svenska röfvarehöfdingen Ivar Munk : en historia från Käglan : svenskt original. stockholm: Löfwing. 1853. Libris länk 
 • Vesterdalarne, dess natur, folklif och fornminnen. : under vandringar därstedes tecknade. Stockholm. 1855. Libris länk. http://runeberg.org/amwesterdal [död länk]
 • Säthersdalen och Siljan : vandringar. Göteborg. 1856. Libris länk 
 • Hon må vara hvem hon vill : berättelse ur Stockholmslifvet. Stockholm: Bonnier. 1857. Libris länk. http://runeberg.org/amhmvhhv 
 • Evas bröllop : novell. Stockholm: J.W. Löfving. 1858. Libris länk 
 • Likmaskeraden : berättelse ur Stockholmslifvet. Göteborg: Hedlund & Lindskog. 1859. Libris länk 
 • Sådan kan kärleken vara : berättelse ur Göteborgslifvet. Göteborg. 1860. Libris länk 
 • Vandringar i Göteborg och dess omnejd. Göteborg. 1861-1862. Libris länk 
 • Dikter. Stockholm: Bonnier. 1863. Libris länk. http://runeberg.org/amhonma 
 • Hans Våghals : historisk romantisk skildring från Gustaf Vasas dagar. Göteborg. 1863. Libris länk 
 • Ungdomssvärmerier : berättelse. Göteborg: D.F. Bonnier. 1863. Libris länk 
 • Bältespännarne och de nordiska kämpalekarne : med en afbildning af prof. Molins grupp "Bältespännarne". Stockholm. 1864. Libris länk 
 • Beskrifning öfver södra stambanan mellan Malmö och Falköping : topografisk historisk skildring. Jönköping. 1865. Libris länk 
 • Två löjtnanter : noveller : dels bearbetning, dels original. Stockholm: Löfving. 1869. Libris länk 
 • En syflickas äfventyr på Djurgården : novell. Stockholmsbilder ; 1. Stockholm: Bergström & Lindroth. 1870. Libris länk 
 • Sveriges industriella etablissementer / tecknade av Gustaf Pabst, beskrifna af Maximilian Axelson. Stockholm. 1870-1879. Libris länk 
 • Två berättelser. Stockholm: G. V. Blomqvist. 1871. Libris länk 
 • Stockholms vagabonder : skildringar efter naturen. 1, Fyra hörn. Stockholm: Löfving. 1872. Libris länk 
 • Sekter Lundbergs bröllop : berättelse ur folklifvet. Öreskrifter för folket, 99-1474700-0 ; 54. Stockholm: Bonnier. 1874. Libris länk 
 • Blekingsbilder : 1. Södern i Nord. 2. Ronneby. 3. Djupadal. Carlskrona. 1875. Libris länk 
 • Karameller och deviser : kamrarnes män tillegnade af x....n. Stockholm: J. W. Svensson. 1877. Libris länk 
 • August Blanche eller hvar och en har sin vurm : lustspel med sång i två akter. Karlskrona: Blekings-posten. 1877. Libris länk 
 • Ett Nordmannatåg : sju sånger om Vega och dess män. Karlskrona. 1880. Libris länk 
 • Gustaf den stores runa : [Vers]. Lund: Aug. Collin. 1889. Libris länk 

RedaktörskapRedigera

 • Vid qvällslampan : vers och prosa. Stockholm: J. J. Flodin. 1868. Libris länk 
 • Svenska industriens män. Stockholm: Kjellberg & Åström. 1875-1880. Libris länk  Serie 1: häfte 1-12, serie 2: häfte 1-9. Utgiven 1874-1880. Text förmodligen av Maximilian Axelson.

KällorRedigera