Genus är ett begrepp inom topologin i den moderna matematiken.

DefinitionRedigera

Genus för en sammanhängande orienterbar yta definieras som det maximala antal snitt längs slutna, enkla kurvor som kan göras, utan att den resulterande ytan blir osammanhängande.

Som exempel är genus för en torus 1, och 0 för en sfär. Genus kan liknas vid antalet "hål" i ytan. Om ytan är sluten och dess rand består av   komponenter, så gäller sambandet   mellan eulerkarakteristiken   hos ytan och dess genus  .

Se ävenRedigera