Öppna huvudmenyn

Matematikmaskinnämnden (MMN) var en svensk statlig organisation som utvecklade Sveriges första datorer BARK och BESK. Matematikmaskinnämnden existerade mellan 1948 och 1963.

Till följd av den 1947 genomförda matematikmaskinutredningen startade MMN formellt 26 november 1948.[1] Uppdraget var att köpa in en dator från USA, och 2 miljoner kronor hade anslagits för ändamålet. Viss verksamhet inom området hade redan påbörjats av Ingenjörsvetenskapsakademien, som 1947 hade skickat fem unga ingenjörer och forskare som stipendiater till olika forskningsinstitutioner i USA. En annan intressent från 1947 var Marinförvaltningen.

När det tilltänkta inköpet misslyckades på grund av exportrestriktioner användes stipendiaternas rapporter som kunskapsbas för att bygga egna datorer. Den reläbaserade BARK var en interimslösning medan den elektronrörsbaserade BESK byggdes.

Matematikmaskinnämnden lades ner till följd av att statsmakterna inte längre såg någon anledning att bedriva datorkonstruktion i statlig svensk regi; vid detta tillfälle hade datorutveckling blivit industriell verksamhet. Matematikmaskinnämnden hade heller aldrig fått någon finansiering för att påbörja utvecklingen av en ny generation av transistor-baserade datorer efter BESK. Redan före nedläggningen hade Facit därför lyckats rekrytera flera nyckelmedarbetare från MMN till sin nystartade verksamhet Facit Electronics.

KällorRedigera

  1. ^ Den svenska IT-historien: Matematikmaskinnämnden Arkiverad 8 mars 2009 hämtat från the Wayback Machine., läst 30 augusti 2009