Massförstörelsevapen

Massförstörelsevapen är en något diffus term som benämner exceptionellt destruktiva stridsmedel. Vanligen avses kärnvapen, biologiska vapen och kemiska vapen, så kallade ABC-stridsmedel (Atom, Biologisk, Kemisk), eller med en samtida terminologi CBRN. I engelsk litteratur användes förkortningen NBC (Nuclear, Biological, Chemical) framför ABC ända tills de radiologiska vapen också fick en plats med i förkortningen för massförstörelsevapen. Nu förkortar man dessa stridsmedel med CBRN. På engelska används ofta förkortningen WMD (Weapons of Mass Destruction), som blev allmänt känd i samband med spänningarna mellan Irak och framförallt USA och andra Nato-medlemmar, under 1990-talet, och det efterföljande Irakkriget.

Se ävenRedigera