Öppna huvudmenyn

Maskinteknologsektionen (även M-teknologsektionen, M-sektionen eller Maskin), är en studerandesektion tillhörande Chalmers studentkår vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Teknologsektionen är till för de som studerar civilingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Chalmers.

Maskinteknologsektionen
EngelskaStudent Division of Mechanical Engineering
Grundades1865
OrtGöteborg
SkyddshelgonAsterix
SektionslokalM-Winden
Medlemmarca 1100
Webbplatswww.mtek.chalmers.se
StudentkårChalmers studentkår

Innehåll

HistoriaRedigera

1865 skedde en fackindelning på Chalmers och eftersom ett fack idag är det samma som en sektion är 1865 alltså året Maskinteknologsektionen grundades. När Chalmers flyttade till Vasagatan 1869 höll Maskin till i huvudbyggnadens övre plan och där fanns lokaler som kunde göras om till en stor festlokal. M-sektionen har alltså en lång tradition av festande på M-Winden. 1950 stod Gamla Maskinhuset färdigt och i den översta av de fyra våningarna låg ett vindsutrymme som användes till bl.a. sektionslokal, se längre ner för mer information. M-Styret grundades 1937 och bestod av ordförande, bibliotekarie, sekreterare, skattmästare och vice ordförande. 1942 bildades Experimentverkstaden XP. 1944 tillsattes en sexmästare och 1947 bildade sexmästaren M-sex. Studienämnden bildades 1946. 1950 tillsattes MnollK för första gången som skulle handa nollningen. Asterix blev skyddshelgon efter beslut av sektionsmötet 1973 och året därpå grundades M.A.K. Rustmästeriet grundades 1990 då behov fanns för en förening som kunde sköta teknologsektionens lokaler.

OrganisationRedigera

SektionsstyrelsenRedigera

Sektionen leds av Sektionsstyrelsen, M-Styret, som består av sju förtroendevalda. De förtroendevalda är invalda postspecifikt och sitter i ett år. De sex posterna är: ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig, utbildningsansvarig, näringslivsansvarig, kommunikationsansvarig och SAMO. Sektionsstyrelsen lyder under sektionsmötet som sammanträder minst fyra gånger per år.

SektionsmötetRedigera

Sektionsmötet är alltså sektionens högst beslutande organ och beslutar om stadgar, reglementen, inval till förtroendeposter samt mycket annat.

UtskottRedigera

Maskins utbildningsutskottRedigera

Maskins utbildningsutskott, MUU, är M-sektionens studienämnd och representerar teknologerna gentemot högskolan i studiefrågor. Studienämnden ska också utvärdera kurslitteratur, sammanställa kursutvärderingar och främja kontakten mellan studenter och lärare. MUU anordnar dessutom studiefrämjande tillställningar såsom mattecafé.

MUU anordnar varje år ett surströmmingskalas där studenter får möjlighet att träffa sittande MUU.

Maskins arbetsmarknadsutskottRedigera

Maskins arbetsmarknadsutskott, MARM, ansvarar för M-sektionens kontakt med näringslivet.

Sektionstidningen, M-ordRedigera

M-ord ger ut sektionens alldeles egna tidning. Tidningen verkar även som sektionens granskande organ. Se även M-ord

SektionskommittéRedigera

Sektionskommittéer är föreningar som ligger under sektionen, de är till för gemene teknolog. Föreningarna kan antingen finnas för att främja ett specifikt intresse, exempelvis foto eller idrott, eller för att utföra ett uppdrag, till exempel anordna nollning eller trycka en tidning. Föreningarna är skyldiga att utföra beslut fattade av Sektionsstyrelsen.

  • MnollK: har hand om M-sektionens nollning. Se även MnollK
  • M-sex: sexmästeri. Se även M-sex
  • Rustetmästeriet: rustmästeri. Anordnar Pubar och hyr ut sektionslokalen. Se även www.rustet.se
  • M.A.K., Maskins Asterixkommitté: PR-förening med tonvikt på att vörda skyddshelgonet och anordna øhlhäfv (ölhävning). Se även MAK
  • MISS, Maskins IdrottSSällskap: M-sektionens idrottsförening. Se även MISS
  • XP: sköter om Maskins alldeles egna eXPerimentverkstad. Se även XP
  • M-Photo: M-sektionens egna sektionsfotografer och till för att främja fotointresset på sektionen.
  • MGK, Maskinteknologsektionens Griskommitté : Anordnar varje år Maskinteknologsektionens stora sommarfest, Grisfesten. Där bjuds det på helgrillat vildsvin, helt enligt den galliska traditionen.

BrunoRedigera

Maskinteknologsektionen har genom åren tillhandahållit en sektionsbil som sektionens medlemmar kunnat hyra. Denna kallas Bruno och anspelar naturligtvis på sektionens färg. Naturligtvis är bilens färg också brun.

M-WindenRedigera

M-Winden, eller i folkmun Winden, är sektionens lokal. Här kan teknologerna äta lunch och det går även att anordna fester i lokalen. Rustmästeriet ansvarar för lokalen och anordnar pub under pubrundan en gång varje läsperiod. M-Winden låg, som namnet antyder, tidigare på Winden, men var tvungen att flytta ner till bottenvåning vid omorganisering av M-husets lokaler. Namnet behölls dock.

PhaddergrupperRedigera

En phaddergrupp består av äldre teknologer som skall vara de nya nollorna behjälpliga under mottagningen. MnollK ansvarar för tilldelningen av nollor samt för att phaddergrupperna sköter sig.

HedersmedlemmarRedigera

Till hedersmedlem i M-sektionen kan nu levande person väljas som främjat sektionen eller deras medlemmar. De enda för tillfället kända hedersmedlemmarna heter Lilian Sandström (tidigare studievägledare vid maskinteknikprogrammet på Chalmers) som utnämndes till detta 2009 och Mikael Enelund (tidigare programansvarig för maskinteknikprogrammet på Chalmers) som utnämndes 2017. Det är för tillfället oklart vilka, och hur många, övriga hedersmedlemmar det finns.