Markstation

anläggning för överföring av data till och från rymdfarkoster

En markstation (av engelska ground station) eller jordstation (av engelska earth station) är en anläggning på jordytan för överföring av data till och från rymdfarkoster, för baninmätning, med mera.

Erdfunkstelle Raisting (nära Ammersee)