Marknadssegment är en särskiljbar del av marknaden. Kunderna i ett segment ska ha gemensamma egenskaper som gör att de går att identifiera och särskilja från andra kunder. Kunderna i ett segment kan delats in efter till exempel inkomst,kön, yrke eller ålder.