Marinens paradmarsch, ursprungligen Kungl. Flottans Paradmarsch, är en svensk marsch. Marschen komponerades av militärmusikern Josef Franz Wagner.

Kungl. Flottans Paradmarsch
Sång av Josef Franz Wagner
GenreMarsch

Marschen är både Marinens och Flottans paradmarsch, och spelas därför vid högtidliga och ceremoniella tillfällen.