Marinens officershögskola i Göteborg

Marinens officershögskola i Göteborg (MOHS G) var en officershögskola för kustartilleriet inom svenska marinen, som verkade åren 1981–1984. Förbandsledningen var förlagd i Göteborgs garnison, Göteborg.[1][2][3]

Marinens officershögskola i Göteborg
(MOHS G)
Marinens officershögskola vapen.svg
Vapen för Marinens officershögskola tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namnMarinens officershögskola i Göteborg
Datum1981–1984
LandSverige
FörsvarsgrenMarinen
TypKustartilleriet
RollUtveckla och utbilda
StorlekMilitärhögskola
FöregångareKustartilleriets befälsskola
EfterföljareMarinens officershögskola
Del avÄlvsborgs kustartilleriregemente [a]
HögkvarterGöteborgs garnison
FörläggningsortGöteborg
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg
Marinens officershögskolas fana åren 1984–1998.

HistorikRedigera

Genom reformen "Ny befälsordning" bildades Marinens officershögskola den 1 juni 1981 under namnet Marinens officershögskola i Göteborg (MOHS G). Skolan var då en del av Älvsborgs kustartilleriregemente, och har sitt ursprung ur Befälsskolan som bildades 1956 vid Älvsborgs kustartilleriregemente.[3] Skolan invigdes under en ceremoni i Göteborg, där bland annat chefen för Västkustens marinkommando Bengt Rasin höll ett invigningstal.[4] Inför försvarsbeslutet 1982 föreslog regeringen för riksdagen i sin proposition 1981/82:102 besparingar inom försvaret. Där regeringen bland annat föreslog att verksamheten vid Västkustens militärkommando med Älvsborgs kustartilleriregemente i Göteborg skulle reduceras. Och av regionalpolitiska skäl föreslog regeringen att Marinens officershögskola i Göteborg och huvuddelen av Marinens sjukvårdsskola skulle lokaliseras till Karlskrona. Officershögskolan i Göteborg skulle därmed uppgå i flottans officershögskola i Karlskrona. Bakgrunden till besparingarna samt omstruktureringarna i Göteborg och Karlskrona, berodde på att regeringen ville behålla grundutbildningen vid Härnösands kustartilleriregemente (KA 5).[5] Den 30 juni 1984 upplöstes och avvecklades Marinens officershögskola i Göteborg. Från den 1 juli 1984 antog Marinens officershögskola i Karlskrona (MOHS K) det nya namnet Marinens officershögskola (MOHS), det med anledning av att skolan blev gemensam för hela marinen.

VerksamhetRedigera

Befälsskolan ansvarade för den grundläggande utbildningen för stam- och reservofficersaspiranter samt flertalet plutonsbefälselever inom kustartilleriet. Genom "Ny befälsordning" överfördes officersutbildningen till den nya skolan, medan övriga utbildningar fördelades på kustartilleriets övriga förband och skolor. Från 1981 bedrev Marinens officershögskola den grundläggande officersutbildning inom svenska kustartilleriet.[3] Utbildningen sträckte sig över två år, varav fem månader teori och 19 månader praktik.[4]

Förläggningar och övningsplatserRedigera

När Befälsskolan bildades 1956 förlades den till kasern C på Käringberget i Västra Frölunda, men kom senare att flyttas till kasern A1-2 inom samma kasernområde.[3]

FörbandscheferRedigera

Förbandscheferna vid skolan titulerades "skolchef".[4]

Namn, beteckning och förläggningsortRedigera

Namn
Marinens officershögskola i Göteborg 1981-06-01 1984-06-30
Beteckningar
MOHS G 1981-06-01 1984-06-30
Förläggningsorter
Göteborgs garnison (F) 1981-06-01 1984-06-30

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

AnmärkningarRedigera

  1. ^ Åren 1981–1984 var skolan underställd chefen för Älvsborgs kustartilleriregemente.

NoterRedigera

  1. ^ Braunstein (2011), s. 145
  2. ^ Kjellander (2007), s. 209
  3. ^ [a b c d] Jansson, Johansson (2001), s. 92-93
  4. ^ [a b c] ”Marinens officershögskola i Göteborg”. gg-kamratforening.se. http://gg-kamratforening.se/artik_ka4/1980-1989/1981/1981-09-01%20GP%20-%20Invigning%20av%20Marinens%20officershogskola%20i%20Goteborg.pdf. Läst 20 juli 2018. 
  5. ^ ”Regeringens proposition 1981/82:102”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-sakerhets--och-forsvarspolitiken-samt_G503102/html. Läst 20 mars 2018. 

Tryckta källorRedigera

  • Braunstein, Christian (2011). Sveriges marina förband och skolor under 1900-talet. Skrift / Statens försvarshistoriska museer, 1101-7023 ; 13. Stockholm: Statens försvarshistoriska museer. Libris länk. ISBN 978-91-976220-5-9 
  • Kjellander, Rune (2007). Svenska marinens högre chefer 1700-2005: chefsbiografier och befattningsöversikter samt Kungl Örlogsmannasällskapets ämbetsmän och ledamöter 1771-2005. Stockholm: Probus. Libris länk. ISBN 978-91-87184-83-3 (inb.) 
  • Jansson, Nils-Ove; Johansson, Christer (2001). Marinkommando Väst: kronologi över marin verksamhet på västkusten. Borås: Warne förlag. Libris länk. ISBN 91-86425-30-7 

Vidare läsningRedigera

  • Jansson, Nils-Ove; Johansson, Christer (2001). Marinkommando Väst: kronologi över marin verksamhet på västkusten. Borås: Warne förlag. Libris länk. ISBN 91-86425-30-7 

Externa länkarRedigera