Marie-Louise von Bergmann-Winberg

samhällsvetare, Östersund

Marie-Louise von Bergmann-Winberg, född 9 juni 1946 i Helsingfors, är en finlandssvensk statsvetare.

von Bergmann-Winberg disputerade vid Svenska handelshögskolan 1987 i ekonomisk politologi med en studie kring välfärd och livsstil i de båda tyska staterna (Wohlfahrt, Lebensniveau und Lebensweise im deutsch-deutschen Vergleich).

Hennes forskning rör främst regioner, entreprenörskap och lokal utveckling. I mitten av 1990-talet knöts hon till Mitthögskolan, nuvarande Mittuniversitetet, i Östersund där hennes forskning bland annat har inriktat sig på lokal utveckling i Trångsviken och Åre.

Hon utnämndes till professor i statsvetenskap 2002.

Hon är dotter till Georg-Håkan von Bergmann (1915-81) och dennes hustru Else-Maj (1924-2012).

Bibliografi i urvalRedigera

  • Bergmann-Winberg, Marie-Louise von (2001). Kommunernas internationaliserings- och integrationsprocesser: region- och nätverksbyggande i Finland (1. uppl.). Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. Libris länk. ISBN 91-38-31786-9 (inb.) 
  • Bergmann-Winberg, Marie-Louise von (1989) (på engelska). Private and public production of welfare service in some Western countries: a comparative analysis. Meddelanden / Svenska Social- och Kommunalhögskolan, 0359-5536 ; 17. Helsingfors. Libris länk 
  • Bergmann-Winberg, Marie-Louise von (1987) (på tyska). Wohlfahrt, Lebensniveau und Lebensweise im deutsch-deutschen Vergleich: Welfare, level of living and life-style : an inter-German study. Ekonomi och samhälle, 0424-7256 ; 38. Helsingfors: Svenska handelshögsk. Libris länk. ISBN 951-555-251-6 
  • Bergmann-Winberg Marie-Louise von, red (2000) (på engelska). The regional impact of community policies: implementation of community policies at the regional and local level. Rapport / Institutet för regionalforskning, 1401-2944 ; 122 (1. uppl.). Östersund: Institutet för regionalforskning (SIR). Libris länk. ISBN 91-38-31787-7