Marginalintäkt är den mikroekonomiska termen för den intäkt ett företag får av att sälja ytterligare en vara.

Beräkning Redigera

Marginalintäkt är derivatan av intäkten. Intäkten ( ) beräknas genom att multiplicera priset ( ) vid en viss kvantitet med kvantiteten ( ) på följande sätt

 

Produktregeln ger sedan marginalintäkten   såsom följande

 

Se även Redigera