Mantissa är decimaldelen av en logaritm, ett bråk mellan 0 och 1 (jämför karakteristika). I överförd bemärkelse används det även om värdesiffrorna i ett flyttal. Så om

kallas m mantissan eller taldelen.

Venn A intersect B.svg Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.