Mantissa är decimaldelen av en logaritm, ett bråk mellan 0 och 1 (jämför karakteristika). I överförd bemärkelse används det även om värdesiffrorna i ett flyttal. Så om

kallas m mantissan eller taldelen.

Detta är en algebraisk form för logaritmer, när man använder logaritmlagar med avseende på multiplikation av logaritmer. Talet kan avskiljas i två beståndsdelar; karakteristisk eller heltalsdelen och mantissan eller bråktalsdelen. Då är mantissan en gemensam del i en serie som okar värdena med en faktor på 10. Därmed medan det karakteristiska numret ökar, är mantissan oförändrad. Exempel på mantissa 3010 Log 2 = 0,3010 (i en 10-log tabell) Log 20 = 1,3010 Log 200 = 2,3010 Log 2000 = 3,3010 Log 20000 = 4,3010


För att räkna värde logaritm för 200 kan talet avskiljas och skrivas om som: 100 x 2. Därmed kan man räkna ut tiologaritm värdet som resultat av adderar ihop det karakteristiska numret och mantissan: log (200) = log (100 x 2) = log (100) + log (2) = 2x log(10) + log(2)= karakteristisk + mantissa = 2 + 0,3010= 2,3010 och nästa i serien blir då: log (2000) = log (1000 x 2) = log (1000) + log (2) = 3x log(10) + log(2)= karakteristisk + mantissa = 3 + 0,3010= 3,3010


Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.