Mannesmannröhren-Werke AG, tidigare del av Mannesmann (Mannesmann Atecs) som numera ingår i Salzgitter AG.

Mannesmannröhren-Werke AG:s tillverkning hör till den ursprungliga verksamheten i Mannesmann. Mannesmannkoncernen splittrades i samband med att Vodafone tog över koncernen 2000. Delar av Mannesmann Atecs togs över av ett konsortium kontrollerat av Siemens AG och Bosch. Dessa delade i sin tur upp de enskilda bolagen mellan sig. Bolagen sålde eller delades upp, bl.a. Mannesmannröhren-Werke AG som blev en del av Salzgitter AG