Malldiskussion:Rättigheter

Aktiva diskussioner

Naturrätt är framför allt en teori om rättigheters essens, och motsats till rättspositivism, och ska enligt mig tas bort från mallen.//--IP 29 juli 2007 kl. 18.33 (CEST)[]

Tjae, "rättighetsteorier" behöver inte utesluta teorier om rättigheter som sådana, även om namnet kanske antyder att det snarare rör sig om teorier om specifika rättigheters giltighet eller liknande. Det vore i vilket fall bättre att byta ut naturrätt till naturliga rättigheter men en sådan artikel finns tyvärr inte. Därför länkade jag till naturrätt. --Popperipopp 29 juli 2007 kl. 18.41 (CEST)[]
Eftersom trenden under hela 1900-talet varit att det inte existerar några naturliga rättigheter, blir det POV att ta med det på samma nivå som de mänskilga rättigheterna. Det senare är även rättspositivister ense om att det har en substans som stipulation, men de naturliga rättigheterna kan inte sägas ha ett innehåll om de inte existerar. (Jag tror själv på naturrätten, s¨det är en principiell fråga).//--IP 29 juli 2007 kl. 18.46 (CEST)[]
Är det relevant huruvida någon under 1900-talet har förespråkat tanken om naturliga rättigheter? Det är som att ta bort Platons idélära från en lista över metafysiska system med motiveringen att ingen längre försvarar den. Eller? Det rör sig heller inte om att "ta med det på samma nivå". --Popperipopp 29 juli 2007 kl. 18.50 (CEST)[]
Jag anser inte att rättigheternasom listas är på samma ontologiska nivå. Vissa är samtliga överens om att de existerar och de är kodifierade. Andra är teorier, och djurrätt en politisk teori.//--IP 29 juli 2007 kl. 18.53 (CEST)[]
Det är ingen som hävdar att de är på samma ontologiska nivå. Det enda listan hävdar är att det som länkas till är teorier om rättigheter av något slag. Frågor om teoriernas riktighet, antal försvarare o.s.v. är sekundära. Djurrätt i det här sammanhanget är inte en politisk teori utan en teori om djurs rättigheter, vilket förvisso av många antagligen ses som tätt förknippat med hur man bör behandla djur i samhället, men att se det som en politisk teori är lite att fokusera på svansen istället för huvudet. --Popperipopp 29 juli 2007 kl. 19.01 (CEST)[]
Djurrätt, mänskliga rättigheter och naturrätt har inget ontologiskt eller semantiskt samband. Listor bör enligt standard vara utformade så att ingångarna är ordnade sematiskt/ontologiskt (har en bok på annat håll om du måste ha källa till grundkursböcker i kunskapsorganisationsteori). Detta kan åstadkommas genom att rubricera olika grupper efter deras respektive semantiska/ontologiska tillhöranden. Så är inte fallet nu, och man organiserar inte på detta sätt enligt praxis.//--IP 29 juli 2007 kl. 19.09 (CEST)[]
De har ett semantiskt samband i den meningen att de alla behandlar rättigheter, och kanske kan man även hävda att de har ett ontologiskt samband (även om detta beror på hur man betraktar dessa rättigheter). Att organisera på det här sättet tycks vara praxis på engelskspråkiga Wikipedia. --Popperipopp 29 juli 2007 kl. 19.13 (CEST)[]
Termerna behandlar rättigheter endast om dessa rättigheter existerar. Hade man skippat djurrätt, hade jag personligen skrivit under på att de gör det, men det hade inte rättspositivister gjort. Majoriteten av världens alla rättsfilosofer idag - utanför de katolska och muslimska universiteten - är rättspositivister. Därför blir det ontologiskt sett POV.//--IP 29 juli 2007 kl. 19.21 (CEST)[]
Jag håller med IP. Rubriken på mallen är "Rättighetsteorier", vilket i vart fall är fel. "Naturrätt" och "positiva rättigheter" må vara rättighetsteorier, "medborgerliga rättigheter" och "mänskliga rättigheter" är inte det. Det kan finnas olika synpunkter – teorier – om vad som skall betraktas som mänskliga rättigheter, men begreppet "mänskliga rättigheter" som sådant är inte namnet på en rättighetsteori. E.G. 29 juli 2007 kl. 19.55 (CEST)[]
Jag förstår vad ni vänder er emot, och det hör ihop med rubriken "Rättighetsteorier" som kanske inte korrekt formulerar vad det rör sig om för slags teorier. Jag ser personligen inga problem med att rubricera mänskliga rättigheter som en rättighetsteori, det är trots allt ingenting som det råder full enighet om i världen, men för konsensus skull kanske man bör fundera över alternativa namn på mallen. Kika på den här och säg vad ni tycker. --Popperipopp 29 juli 2007 kl. 20.03 (CEST)--Popperipopp 29 juli 2007 kl. 20.03 (CEST)[]
Jag tycker inte att den engelska mallen är OK. Den blandar ihop delrättigheter av de mänskliga rättigheterna med rättighetsteorier, och vissa, t.ex. Fathers rights, Youths rights, känns otroligt krystade, som om de tillkommit för att fylla upplevda luckor i mallen. Fäders och ungdomars rättigheter är inte etablerade begrepp.//--IP 29 juli 2007 kl. 21.09 (CEST)[]
Det är nog bättre att göra en mall för delrättigheterna av de mänskliga rättigheterna separat i stället, och då utgå ifrån något verk. På annat håll har jag lite litteratur och analyser av de mänskilga rättigheterna som kanske skulle kunna vara en utgångspunkt för en sådan mall. Sedan kan man göra en mall över mer teorier, som naturrätt, rättspositivism, interpretivism, och andra saker som jag för närvarande inte kommer ihåg.//--IP 29 juli 2007 kl. 21.14 (CEST)[]

Instämmer med E.G, mänskliga rättigheter och positiva och negativa rättigheter är inte rättighetsteorier. Vete sjutton om djurrätt är det heller, men det låter jag vara osagt, för det är inte mitt område. IPs förslag låter faktiskt som en bättre idé, att ha en mall för just rättighetsteorier och en för delrättigheter av mänskliga rättigheter. --Godfellow 1 augusti 2007 kl. 11.12 (CEST)[]

Tjae, antingen det eller bara en omformulering av rubriken: "Rättigheter" eller "Rättighetsrelaterade artiklar". --Popperipopp 1 augusti 2007 kl. 11.15 (CEST)[]

Radera eller göra om mallen?Redigera

Ju mer jag läser desta knepigare verkar den här mallen vara. Själva termen "rättighetsteori" återfinns inte i varken NE eller SAOL, och det är ganska oklart vad som avses. Om det är teorier inom rättsfilosofi som avses är mallen direkt missvisande, då borde den både byta namn och exkludera allt utom naturrätt, samt inkludera rättspositivism (som varande den totalt dominerande teorin idag...) och sånt som marxistisk rättslära, socialistiskt rätt, islamisk rättslära och värdenihilism (och som del därav Uppsalaskolan).

Om det som avses är att beskriva olika rättigheter bör naturrätt exkluderas, eftersom det är en teori och ingen rättighet. Likaså bör medborgerliga och mänskliga rättigheter inte vara två rubriker eftersom det i praktiken är samma sak. (Varför någon tyckt att det ska vara två artiklar är också märkligt, liksom att medborgerliga rättigheter skulle vara mer långtgående än mänskliga rättigheter.) Det är också ytterst tveksamt om det finns någon enighet kring att tillerkänna djur rättigheter, det får nog anses vara POV och bör tas bort ur mallen.

Så, vad ska mallen anses handla om: Teorier inom rättsfilosofi eller rättigheter? Fundera tyck till. Jag anser att den gör mest nytta omd en görs om till en mall för teorier inom rättsfilosofi. --Godfellow 30 december 2007 kl. 12.48 (CET)[]

Om den skall handla om rättsfilosofiska teorier (eller vad det kallas: rättsvetenskapliga skolor?), gör jag ett första utkast över vilka som skall finnas med här:

//--IP 14 januari 2008 kl. 10.44 (CET)[]

Vad gäller socialistisk rätt så var det åtminstone i Sverige socialdemokrater som anammade och grundade Uppsalaskolan (Vilhelm Lundstedt - Karl Olivecrona mer tveksam). Så vitt jag ser det, är rättspositivismen socialistisk rätt, eftersom socialismen och positivismen har det samband det har.//--IP 14 januari 2008 kl. 11.00 (CET)[]

Rättighetsdiskussionen är jag inte alls insatt i, så det var kanske dumt att jag skapade mallen. Jag tänkte överhuvudtaget inte på distinktionen mellan artiklar om rättigheter och om rättighetsteorier, men i efterhand är det ju självklart att det behöver specificeras. Jag låter mer kunniga användare sköta detta nu, men först några kommentarer. Jag håller med om att det knappast råder någon enighet kring frågan om djurs rättigheter; flera av de mest betydelsefulla djurrättsfilosoferna talar inte om rättigheter (vilket gör termen "djurrätt" problematiskt snäv), t.ex. Peter Singer. Därmed inte sagt att en länk till "djurrätt" eller "djurens rättigheter" inte skulle platsa om mallen skulle lista rättigheter; alla behöver ju inte erkänna rättigheterna för att man ska kunna tala om dem. Jag tycker vidare att mallen faktiskt bör ta upp just rättigheter och inte rättighetsteorier (eller vad man ska kalla dem, i stil med naturrätt i Lockes bemärkelse), men jag tänker inte argumentera för detta om någon motsätter sig det. Slutligen känner jag mig något skeptiskt till "socialistisk rätt" och "marxistisk rättslära". Jag har aldrig hört talas om någonting sådant, och det är inte bra om vi uppfinner nya begrepp. Popperipopp 14 januari 2008 kl. 11.22 (CET)[]