Inlägg från 2006

redigera

Att hitta oberoende referenser är omöjligt vad gäller politik, vad vi borde eftersträva är snarare att matrialet är verifierbart och av någolunda allmänintresse. Jag ändrar därför "Det måste finnas oberoende referenser till allt material på Wikipedia." till "Det måste finnas tredjeparts referenser till allt material på Wikipedia." Capitol (diskussion) 3 april 2006 kl. 01.11 1 januari 2001 kl. 00.00 (CET)(Signatur tillagd i efterhand.)Svara

Uppdatering av malltexten

redigera

Jag har tagit och uppdaterat malltexten efter att jag blivit varse om vad som för en ny användare kan uppfattas som en ganska hård och snäv formulering. Den gamla texten löd:

Välkommen till Wikipedia. Artiklar om politik och kända politiker är välkomna här, så länge de är objektivt skrivna och verifierbara. Det är vanligt, särskilt under valår, att politiskt engagerade användare skriver artiklar om sig själva, sina organisationer, kampanjer eller rivaler. Läs gärna dessa riktlinjer innan du fortsätter:

Den nya texten lyder:

Välkommen till Wikipedia! Artiklar om politik och kända politiker behövs. Att skriva om politik kan vara svårt eftersom vi alla har en uppfattning men så länge vi skriver utifrån en neutral utgångspunkt och lägger vikt på verifierbarhet kan vi komma runt problemet. Det är vanligt, särskilt under valår, att politiskt engagerade användare skriver artiklar om sig själva, sina organisationer, kampanjer eller rivaler. Läs gärna dessa riktlinjer innan du fortsätter:

Jag tror uppdateringen är bra även ur perspektivet att formuleringen "objektivt skrivna" ersätts med "neutral utgångspunkt", då objektivitet är fullkomligt omöjligt att uppnå. Vänligen, dnm (d | b) 11 september 2011 kl. 15.11 (CEST)Svara

Jag har putsat en del och gjort det mer enhetligt och lättläst. En del länkar förekom två gånger. Några var i fetstil, vilket kan störa läsningen. Bättre är nog att placera det man vill framhäva mest överst bland punkterna. Det går säkert att göra på annat sätt också och ändå få det lättläst och lättbegripligt. Vill man att mallen ska ta mindre plats skulle man kunna slopa punkterna, korta ner innehållet till ett stycke och väva in länkarna. /Kyllo|kontakt| 23 juli 2021 kl. 23.21 (CEST)Svara
Något jag uppskattar i mallen är när tonen är avslappnad och man får en känsla av gemenskap istället för bara pekpinnar. /Kyllo|kontakt| 23 juli 2021 kl. 23.27 (CEST)Svara