Malldiskussion:Källor

Aktiva diskussioner

UpprepningRedigera

Det står "den här" två ggr, vilken av dem bör tas bort? / Elinnea 4 augusti 2006 kl. 20.15 (CEST)

Ändrat. Den första skulle tas bort.Vints 4 augusti 2006 kl. 20.26 (CEST)

VarningsskyltRedigera

Ska vi verkligen ha varningsskyltar i våra mallar?--Vints 11 september 2006 kl. 08.12 (CEST)

Jag tycker den tyska mallen ser rätt schysst ut. //Knuckles...wha? 11 september 2006 kl. 08.28 (CEST)
Jag lade till den efter att ha lagt in mallen i Wikipedia:Lista över mallar om artikelkvalitet. Tidigare låg den bara i Wikipedia:Lista över mallar rörande källor och upphovsrätt, men jag kan inte se varför mallar om behov av källhänvisningar inte skulle vara mallar om artikelkvalitet om mallar om behov av språkvård eller wikiformatering är det.
De senaste dagarna har jag standardiserat mallarna om artikelkvalitet för att de ska vara mer enhetliga. Till exempel ändrade jag jag bakgrundsfärg i en del mallar som avvek och bytte !-skylten i {{Rödlänk}} mot en svensk varningsskylt. Annars hade de flesta mallar redan en sådan skylt.
Jag tycker att skyltens syfte är rätt tydligt: att varna läsaren för att förlita sig på artiklar av ifrågasatt kvalitet. Hur vi än gör bör vi försöka hålla mallfloran mer enhetlig än den hawaiiskjorta vi haft hittills.
LX (diskussion, bidrag) 11 september 2006 kl. 09.12 (CEST)
Jag har nu bytt bild, till pusselbiten, eftersom jag tycker att denna mall egentligen har mer gemensamt med {{stub}} än {{källor behövs}} på såvis att det inte är några faktamässiga fel i artiklar där den skall användas, utan bara saknas information. --MiCkEdb 23 augusti 2007 kl. 23.02 (CEST)

okej med textändring?Redigera

Den här mallen är stilig, skulle vilja använda den i artiklar som behöver fler källor. Blir någon ledsen om jag ändrar "... innehåller inga referenser eller källor." till "... innehåller få eller inga referenser eller källor."? --Bero 22 september 2007 kl. 23.58 (CEST)

Jag skulle nog bli lite ledsen. Det är så många artiklar som saknar källor. För en stor del av dessa räcker det med en källa. Jag vill inte bunta ihop de som saknar källor med det mera subjektiva "få". Mvh /rrohdin 24 september 2007 kl. 15.27 (CEST)
Den här mallen används vad jag sett bara i lite längre artiklar och i dem känns det ofta som om en källa, vanligen i slutet utan referens till något särskilt ställe i texten är samma sak som ingen källa. En modifierad mall skulle då vara enklare än en massa {{kb}} Men, ledsen vill jag inte göra någon. Ska istället se om jag kan göra en ny mall med min föreslagna text eller liknande, ev med uppmaning att sätta in referenser till källor i artikeltexten. --Bero 24 september 2007 kl. 15.41 (CEST)
Det behövs en mall för sådana artiklar som Tomislav I. /Pieter Kuiper 15 november 2007 kl. 07.57 (CET)

kommentarer till den nya designenRedigera

Skulle gärna se den äldre versionen av mallen igen ([1]). Tycker den var klart stiligare. Den stack dessutom ut på ett för ändamålet bra sätt. Den nya versionens undertext är också rätt svårläst för folk med lite svagare syn. 90 % typsnittsstorlek och small är ingen bra blandning i/för mina ögon. --Bero 12 november 2007 kl. 22.37 (CET)

Eftersom ingen protesterat ändrar jag tillbaka nu.--Bero 15 november 2007 kl. 22.21 (CET)

I mina ögon är det bättre med en mall som är lik andra åtgärdsmallar, och helst vara illustrerad. Dock kan textstorleken blåsas upp, det gör inget. Vad menar du med att den nuvarande versionen sticker ut på ett för ändamålet bra sätt? $kolan talk to me 17 november 2007 kl. 11.16 (CET)

Det här då? $kolan talk to me 17 november 2007 kl. 11.19 (CET)

Jag föreslår att ändra texten till "innehåller otillräckligt med källhänvisningar" eller något dyligt. /Pieter Kuiper 17 november 2007 kl. 11.55 (CET)
Med sticker ut menade jag att den inte ser ut som andra mallar. Med stiligare menade jag att den är grafiskt mer tilltalande än dessa. En ev. standardisering borde, tycker jag, ske genom att snyggare designade mallar får fungera som trendsättare. Om det nu finns ett stort behov av standardisering alltså.
Vad det gäller texten så har jag varit inne på samma tanke, se ovan, även om jag inte kunde besluta mig för om det var en bra idé att göra ytterligare en mall med nästan samma innehåll som redan befintliga--Bero 17 november 2007 kl. 12.54 (CET)
Jag förstod ordens betydelse (jag är inte helt korkad..) , men jag frågade egentligen efter en motivering. $kolan talk to me 17 november 2007 kl. 21.48 (CET)
Ursäkta om du uppfattade det så! Mallen syns bättre om den inte ser ut som andra mallar. Det är bra om den syns. Det är alltså bra att den inte ser ut som andra mallar utan sticker av. Men jag förstår att man kan göra en poäng av att mallar av samma slag liknar varandra, och för den skull la jag till att standardiseringen i sådana fall bör ta den här som utgångspunkt. Eftersom den har snyggare design.--Bero 17 november 2007 kl. 22.29 (CET)

ArgumentRedigera

Jag förstår inte syftet med att det man infogar efter "pipen" kommer som första orden i meningen ...innehåller inga källhänvisningar. För mig känns det mer naturligt att infoga en motivering, i stil med relevanskontroll. Det är också lättare att använda mallar om alla fungerar på liknande sätt.Sjö 3 maj 2008 kl. 10.38 (CEST)

Förslag för formuleringRedigera

I det här inlägget på min diskussionssida föreslår Rolf B att en formulering som till exempel "den här artikeln behöver källhänvisninga". Det är ett bra förslag, tycker jag. Bara konstaterandet att artikeln inte har källhänvisningar behövs det ingen banner för, det kan je läsaren se själv. Rolfs förslag har också en länk till diskussionssidan, något som skulle tvinga den som lägger in mallen att motivera varför och för vad det behövs källhänvisningar. /Pieter Kuiper 21 oktober 2008 kl. 13.34 (CEST)

Hur åtgärdaRedigera

Jag stöter nu och då på artiklar med denna mall (eller motsvarande, sannolikt främst på enwiki), som jag tycker ligger nära mitt kompetensområde och skulle tänka mig att åtgärda, men är osäker hur jag borde bära mig åt.

Det vanliga är en artikel av någorlunda grundläggande karaktär, som kunde ha skrivits utgående från vilket som helst basverk på området. Å ena sidan känns det löjligt att söka rätt på referenser för alla okontroversiella påståenden, å den andra kan det vara svårt att i efterhand hitta en källa med exakt motsvarande formulering.

Wikipedias riktlinje verkar anse att också okontroversiella uppgifter helst skall ha källor, så den första punkten kanske endast handlar om prioritering, men den andra kvarstår. Det är osannolikt att man hittar en källa som stöder formuleringarna så som de står i artikeln (jfr "Spelet antas ha uppfunnits i Indien" vs "Det ursprung som har störst stöd är att schackspelet uppstod i Indien"). I praktiken betyder det väl ofta att hela artikeln borde skrivas om – vilket å andra sidan väl inte är vad mallen är avsedd att betyda.

En möjlig strategi är att koncentrera sig på de eventuellt kontroversiella påståenden artikeln innehåller, men det är litet fusk: dessa enskilda påståenden borde ha Mall:källa behövs medan problemet som avses med Mall:källor väl är att det grundläggande resonemanget borde källbeläggas.

Man borde ha något sätt att konstatera att resonemanget i stora drag överensstämmer med konsensus bland experter. Detta är förstås en subjektiv bedömning, som snarare kan konstateras på diskussionssidan än anges i form av källor, också om man vid bedömningen utgått från enskilda verk (vilka i och för sig kunde nämnas som litteratur).

Hur upplever ni andra att mallen fungerar? För att ta konkreta exempel kunde just schack eller atom nämnas. Den förra har inte mallen, men har inga källor för det centrala innehållet.

--LPfi 4 mars 2009 kl. 09.05 (CET)

För det mesta tycker jag det är trams att lägga in mallen i okontroversiella artiklar som lätt kan verifieras av vem som helst som kan slå i NE. I sådana fall tycker jag att man kan gräva fram ett standardverk, lägga det till källorna och ta bort mallen. hejkompis 6 april 2010 kl. 21.33 (CEST)
Problemet med det är att jag tycker att det man lägger bland källor skall styrka något eller det mesta i artikeln, inte vara ett tips för var man eventuellt kan bekräfta eller kullkasta en del av det som finns i artikeln. Om man inte använder fotnoter (eller på annat sätt avgränsar) bör källan stöda väsentliga delar av artikeln. Det är inte sagt att ett standardverk valt på måfå gör detta.
En lösning är förstås att ta bort mallen utan att lägga till ett standardverk, med motiveringen "innehållet verkar okontroversiellt, lämpligen specificera källbehovet". Men det strider mot nuvarande policy om verifierbarhet.
--LPfi 7 april 2010 kl. 11.30 (CEST)
Grundbulten måste ändå vara den information som möter en bidragare vid start av artikel, respektive vid tillkommande bidrag; du måste ange källa för den informationen som lagts in på wikipedia (min fria tolkning). Att tro att bidraget kan verifieras av skribenten efter sex månader, är naivt. Tro mig, jag har försökt med säkert 300 källmallar under 3-4 års tid, där utfallet varit < 5%. Kravet på källangivelse borde skärpas betydligt, istället för att göra kvalitetströskeln ännu lägre. Behåll källmallarna, utveckla dom, skärp budskapet i textrutan! --Ymer 7 april 2010 kl. 11.42 (CEST)
Se till exempel artikeln Österrikes historia. Varför har den källmall? I princip allt som står i den kan slås upp i referensverk. Det är omöjligt att ta reda på exakt vilka böcker som skribenterna använt. Vad tillför mallen? Ska vi radera Österrikes historia om vi inte funnit de källor som använts? {{källa behövs}} är en mycket mer precis mall där man faktiskt kan stryka de uppgifter som varit overifierade länge. Jag är också inne på LPfi:s linje att plocka bort mallar utan förklarande kommentar på diskussionssidan. Det går troll i att sätta mallar utan kommentar på artiklar här på SVWP, samtidigt som vi är en för liten skara som hela tiden tvingas beta av skiten. Ett minimum borde vara att kräva kommentar och förklaring av den som mallat. hejkompis 7 april 2010 kl. 13.15 (CEST)
Artikeln Österrikes historia tycker jag mycket väl kan behöva en källmall. Det ska inte vara upp till varje enskild läsare att leta upp källor till det han/hon läser, utan det är artikelförfattarnas ansvar (enligt policyn). Allt som "rimligen kan ifrågasättas" ska ha en källa enligt policyn, och då nästan ingenting rörande Österrikes historia är en självklarhet anser jag att det behövs källor där. Uppgifter måste inte vara kontroversiella för att det ska behövas källor. Just bristen på källor är svenska Wikipedias största problem tycker jag. --Akronym 7 april 2010 kl. 19.45 (CEST)
Problemet är att vi måste prioritera. Vi har inte ett obegränsat antal heltidsanställda "fixare". Då är det kanske bättre att märka de mest prioriterade artiklarna än att malla alla som saknar källor. Wikipedia förs nog fram bättre av kvalitativa ifrågasättanden än av att man blaffar in mallar i tusentals artiklar. hejkompis 7 april 2010 kl. 20.08 (CEST)
Problemet är snarare att systemet tillåter att exempelvis en artikel startas upp utan att källa anges. Om det nu tar 3-5 minuter att fullgöra en ny artikel, så tar det förmodligen mindre än 30 sekunder att föra in den källa som informationen är hämtad ifrån. För det finns väl en källa ...? om alla nya artiklar avpatrullerades med avseende på källangivelse, och märktes upp med källmall och en "timer" som meddelar att artikeln kommer att raderas inom 3 dygn om inte källa anges. Det skulle ge effekt. Om vi negligerar problematiken med bristen på källor kommer detta endast att svälla i takt med wp´s expansion. Vad är skälet till att färre än 5% (min statistik) av källmallarna åtgärdas? enkelt; 1. det fanns ingen trovärdig källa 2. man kommer inte ihåg redan efter 2-3 månader var informationen kom ifrån 3. man kanske inte ens har artikeln bevakad? 4. är bidragaren öht kvar på wp? o.s.v. Nej, disciplinen måste vara att det sker direkt! --Ymer 7 april 2010 kl. 20.57 (CEST)
Instämmer till fullo med Akronym, och upplever egentligen att min "fria" tolkning är betydligt mildare än vad wp skriver:
 • Vid start av artikel: "Skriv vad du vet om ämnet i fältet nedan och ange källhänvisningar"
 • Wikipedia:Källhänvisningar: "Den information som används när man skriver eller redigerar en artikel kommer från en eller flera källor, det vill säga platser där uppgifterna är hämtade ifrån. Viktiga riktlinjer på Wikipedia är att använda vedertagna och objektiva källor och att man anger sina källor. Det viktigaste skälet för detta är att läsaren ska kunna kontrollera artikelns uppgifter för att följa Wikipedias krav på trovärdighet och verifierbarhet. Detta är särskilt viktigt för information som kan uppfattas som kontroversiell." Allt taget från wikipedias guidelines. --Ymer 7 april 2010 kl. 20.06 (CEST)
Din (Ymers) fria tolkning sammanfaller inte med min; att infon skall vara verifierbar uppfattar jag att man bör källbelägga sådant som inte vem som helst insatt i ämnet kan verifiera (med källor eller genom att konstatera att det är etablerad kunskap) senare. Men detta är en fråga och källmallen en annan, du konstaterar själv att mallen är ineffektiv.
Frågan är vem mallen riktar sig till. Skribenten når man bättre på diskussionssidan. För att mallen skall fungera för andra bidragsgivare måste dessa veta vad de skall göra. Det är det jag frågar ovan och frågan låg obesvarad i ett år (bevakar någon mallar?). Det tredje är att varna läsaren, vilket är befogat (om man inte vågar radera direkt) vid "obelagt dravel", som Lsj beskriver det på Bybrunnen, men källmallen gäller ju också seriösa artiklar (från en tid då källor inte ansågs viktiga).
Det jag efterlyser är klara direktiv för hur man beter sig med en välskriven artikel utan källhänvisningar. Hejkompis råd var klart, men det är inte ett råd som det finns konsensus kring.
--LPfi 7 april 2010 kl. 13.50 (CEST)
I fråga om att åtgärda kvalitetsmallar lär vi aldrig uppnå konsensus då många hävdar att de aldrig får stängas utan åtgärd vilket är en from förhoppning utan koppling till verkligheten. Min egen uppfattning i denna fråga är nära Hejkompis. Jag tror på att dessa efter en tid antingen bör tas bort eller bli ersätta med en allmän varning/upplysning till läsaren, dvs även denna mall skall försvinna efter en tid. Dock uppfattar jag att denna min ide om en ny mall av upplysningskaraktär inte har så bred förankring som den att ta bort mallen för självklar info typ artikeln Atom.Yger 8 april 2010 kl. 10.04 (CEST)
Det rör sig alltså om större problem än denna mallen. Synen på verifierbarhet etc. Jag har med anledning av den förda diskussionen arbetat lite på dokumentationen på Wikipedia:Projekt källhänvisningar. Ska vi kanske fortsätta diskussionen där och försöka enas om konkreta formuleringar?? hejkompis 8 april 2010 kl. 21.35 (CEST)

Motiveringen hamnar mitt iRedigera

Blivit något fel på den här mallen, motiveringen hamnar mitt i, och det ser konstigt ut, se Strängnäs konvent. Hoppas att någon kan fixa detta./ Elinnea 11 april 2009 kl. 11.54 (CEST)

Det har inte blivit något fel. Jag har gjort så för att man ska kunna skriva "{{källor|detta avsnitt}}" (så att mallen skriver "detta avsnitt behöver fler källor"). Den text som du har skrivit i mallen är bättre att skriva på diskussionssidan. Vi har diskussionssidor av en anledning. xenus 11 april 2009 kl. 12.12 (CEST)
Mallarna ska väl, i teorin, ändå motiveras på diskussionssidan? Att ha en motivering i mallen håller jag med om är lite kontraproduktivt, ett inlägg på diskussionssidan har större chans att starta en diskussion »нотвист(d.|b.) 11 april 2009 kl. 13.53 (CEST)

Tveksamma ändringarRedigera

Varför dessa plötsliga ändringar i mallen utan diskussion? Det är ju mycket tydligare om man skriver ut månaderna i kategorierna. "artiklar som behöver källor från juli 2009" är ju mycket tydligare än det kryptiska "artiklar som behöver källor 2009-07". Dåligt att genomföra dessa stora ändringar utan någon som helst diskussion, och dessutom av en administratör... xenus 7 juli 2009 kl. 12.17 (CEST)

Med 2009-07-systemet sorteras kategorierna i rätt ordning. hejkompis (disk) 10 december 2009 kl. 08.43 (CET)

Motivering...Redigera

Har ändrat lite i hur mallen är formulerad [2] och lutar mot att vi bör har en ännu skarpare formulering i mallen för att den ska motiveras. Mallen bör hjälpa oss att hitta de artiklar som verkligen behöver like kärlek. Det gynnar inte projektet att den här mallen slängs in i varenda okontroversiell artikel som saknar källor. hejkompis (disk) 11 december 2009 kl. 04.53 (CET)

"för närvarande"Redigera

Hej, Noterade denna justering. På vilket sätt förtydligar det? Är det inte uppenbart att artikeln inte kan verifieras så länge som mallen ligger kvar? Jag skulle gärna återställa ändringen (som även innehöll ett språkfel i form av två "inte"). Vad säger andra? Allt gott, /Urbourbo 19 februari 2010 kl. 10.53 (CET)

Jag rättade språkfelen, men är neutral i sakfrågan. Jag tycker att formuleringarna, givet uppmaningen att lägga till källhänvisningar, betyder samma sak; vad som är klarare är en smaksak. --LPfi 19 februari 2010 kl. 11.42 (CET)
Ändringen till "för närvarande" blir tokigt och otydligt. Mallen ska vara en rak uppmaning att tillföra artikeln källor, inte att låta bidragaren spekulera i om denne ska avvakta någon annan aktivitet. Rent språkligt är meningsbyggnaden i mallen mycket tveksam. Instämmer därmed till fullo med Urbourbo. --Ymer 1 mars 2010 kl. 11.42 (CET)
Hej, Se även gärna wp:Åtgärdsmall#Layout. Vore vint om vi kunde hitta optimala formuleringar som passar på alla mallar. Gärna med diskussion på wikipediadiskussion:Åtgärdsmall. /Urbourbo 1 mars 2010 kl. 12.03 (CET)

Infoga i {{fler källor}}Redigera

Idag finns denna mall, {{källor}}, för artiklar som helt saknar källhänvisningar, och så finns {{fler källor}} för artiklar som har källhänvisningar men som ändå behöver fler. Syftet med båda mallarna är precis den samma, nämligen att meddela läsaren att artikeln inte har tillräckligt med källor för att informationen ska vara helt verifierad, att meddela läsaren att personen gärna får hjälpa till med källbeläggning samt för att kategorisera för effektivare kvalitetsarbete. En mall som säger något i stil med "Den här artikeln saknar helt eller behöver fler källhänvisningar för att kunna verifieras." skulle mycket väl kunna ersätta båda dessa.

Vilka är fördelarna?

 1. Det skulle minska mallmängden, en tröskel för nya aktiva användare.
 2. Det skulle eliminera problemet med ny datumstämpel då {{källor}} går till {{fler källor}}. Vi vill ha datumet för när problem med verifieringen uppstod, inte från när 1 källa lades in.
 3. Minska (det visserligen lilla) merarbetet med att byta mall då en källa läggs till.

Finns det någon fördel med att ha två olika mallar för samma sak som jag förbisett, och som uppväger mot fördelarna ovan? Och om nu förslaget får gehör, hur bör en formulering se ut? Vänligen, Zaijaj 9 november 2010 kl. 18.12 (CET)

Jag har lagt en not i Malldiskussion:Fler källor om att denna tråd har initierats. Jag har mycket med dessa mallar att göra, då det i mycket är min bot som sköter malldateringen. Jag vill därför sedan väldigt gärna höra resultatet av en disk som denna, men jag har i princip inga synpunkter på hur de ska användas eller kategoriseras i övrigt. -- Lavallen 9 november 2010 kl. 18.21 (CET)
Jag skulle kunna tänka mig bara en mall ({{Källor}}), men då gärna med en parameter som "förvandlar" den till {{Fler källor}}. Alltså, om man skriver {{Källor}} så ska den nuvarande {{Källor}} visas. Om man skriver {{Källor|fler}} så ska den nuvarande {{Fler källor}} visas. – GeMet [diskussion] 9 november 2010 kl. 22.19 (CET)
Båda lösningarna verkar bra. Jag tycker även en liknande lösning borde införas för {{källor biografi}}. --Niklas RDis-ku-tera 10 mars 2011 kl. 17.20 (CET)
Just parameter {{{1}}} är upptagen med motiveringen i de flesta mallar idag. Det borde kanske ändå vara tekniskt möjligt att genomföra. Jag får experimentera och se. En mer intressant fråga tycker jag är huvudvida kategoristrukturen ska förändras samtidigt! Ska det fortsätta vara tre olika kategorier, en för "källor", en för "fler källor" och en för "blp-källor"? -- Lavallen 10 mars 2011 kl. 17.26 (CET)
Tänkte inte så långt... Det kan ju finnas en poäng med kategorierna (även om jag inte kan sätta fingret på den just nu). I så fall är väl GeMet:s förslag att föredra, mallen byter kategori men behåller datumstämpeln. --Niklas RDis-ku-tera 10 mars 2011 kl. 17.33 (CET)
Skulle en lösning på "motiveringsparameterproblemet" vara att man skriver {{Källor|fler=ja}} alt. {{Källor|biografi=ja}}? – GeMet [diskussion] 10 mars 2011 kl. 19.14 (CET)
Det skulle absolut funka! -- Lavallen 10 mars 2011 kl. 19.26 (CET)
Vi närmare eftertanke blir jag nyfiken på resultatet om man skriver {{Källor|fler=ja|biografi=ja}}! Kanske heller skriva typ=fler eller typ=biografi för att slippa sådana konflikter. -- Lavallen 10 mars 2011 kl. 19.27 (CET)
Jo, det är nog ännu bättre. – GeMet [diskussion] 10 mars 2011 kl. 19.34 (CET)


Jag såg en blänkare om denna diskussion och jag måste säga att den utvecklas väl med ett gott förslag. Jag har själv funderat i de banorna! Man skulle egentligen kunna göra samma med POV-mallen, som är rätt generell, dvs. {{POV|OVIKT=ja}}, {{POV|Reklam=ja}}, {{POV|Värdeomdöme=ja}}, men även {{POV|POV=ja}} osv. Orsaken varför den sista är för att man skall behöva gör ett aktivt val. Ibland är mallarna mycket otydliga och ifall man bara skriver {{POV}} kan ju en varningstext komma som när man inte substar mallar. Men det kanske inte fungerar så? Lite osäker på vad man kan göra. Vänligen, dnm (d | b) 10 mars 2011 kl. 19.37 (CET)
Jag tycker att det finns ett värde i att kunna hitta de artiklar som helt saknar källor i en kategori, istället för att de gyttras samman med artiklar som kanske har massor av källor, men där nån användare tyckt att lite fler vore bra. Jag tycker att det är en skillnad på att sakna källor helt och kanske ha 20 st, som kanske verifierar det viktigaste, men behöva några till. / Elinnea 10 mars 2011 kl. 19.41 (CET)
@Ellinea. Det finns kanske inte (åtminstone inte ännu) ngn konsensus ovan för att slå samman kategorierna. Frågan ovan kan också vinklas till om man ska kunna göra mallen transformerbar, dvs genom att ändra en liten parameter, från att hänvisa till "källor-kategorierna" till "fler-källor-kategorierna" eller "blp-källor-kategorierna". -- Lavallen 10 mars 2011 kl. 19.57 (CET)
(Redigeringskonflikt)Man bör kunna skriva {{källor|fler=ja|biografi=ja}}, just mallen "fler källor biografi! är en jag har saknat. För övrigt: Är inte poängen med parametrarna att kunna behålla indelningen i olika kategorier? --Niklas RDis-ku-tera 10 mars 2011 kl. 19.58 (CET)
Ok, det var en god aspekt att reflektera över. Ska kategoristrukturen utökas en kat av typ Kategori:Biografiska artiklar som behöver fler källor eller ska vi dubbelkategorisera med befintliga katter? -- Lavallen 10 mars 2011 kl. 20.10 (CET)

TestRedigera

Jag har nu i {{Spaden och hinken}} skapat mallar som ska kunna hantera följande parametrar:

 • subjekt= (Default=Den här artikeln, går att ändra till tex "Det här avsnittet")
 • 1/motivering=
 • datum/månad=
 • biografi/blp= (ja, Ja, jA och JA aktiverer blp-källor-text i mallen och blp-källor kategoriseringen)
 • fler= (ja, Ja, jA och JA aktiverer fler-källor-text i mallen och fler-källor kategoriseringen)
 • samtidig fler=ja och biografi=ja ger en text och kategorisering av typen "Den här artikeln om en levande person behöver fler källor" med tillhörande (än så länge röd) kategorisering.

Lägg gärna in den hä mallen i artiklar och förhandsgranska resultatet. Observera att {{Hinken och spaden}} finns som hjälpmall, så när Fluffbot återställer mallarna inatt, så måste bägge mallarna återställas till rätt version igen för att det ska fungera. -- Lavallen 11 mars 2011 kl. 07.55 (CET)

När jag testade verkade det mesta fungera. Dock fattas en punkt i slutet av meningen. – GeMet [diskussion] 11 mars 2011 kl. 08.14 (CET)
  Fixat. -- Lavallen 11 mars 2011 kl. 08.21 (CET)
Hoppas jag inte förstörde något nu. – GeMet [diskussion] 11 mars 2011 kl. 08.25 (CET)
Det ser ok ut! -- Lavallen 11 mars 2011 kl. 08.37 (CET)
Jag har nu introducerat den här funktionen som gör att Mall:Källor är möjlig att konvertera till "Fler källor" eller "Källor biografi" samt den nyintroducerade mallen {{Fler källor biografi}}. -- Lavallen 11 mars 2011 kl. 20.23 (CET)
Jag har följt ditt arbete med stor fascination, tycker det verkar helbra (men har inte provat än) --Niklas RDis-ku-tera 11 mars 2011 kl. 20.33 (CET)

kategori/erRedigera

Det finns ett par parametrar i mallen: kategori och kategorier som jag inte kan minnas att jag sett användas någonstans. Kanske läge att ta bort oavsett hur det blir med förändringar ovan! -- Lavallen 10 mars 2011 kl. 20.15 (CET)

Jag har inte lyckats utröna vad de ska användas till. Om de inte tillför något kan de ju lika gärna strykas. – GeMet [diskussion] 11 mars 2011 kl. 07.46 (CET)
Det verkar handla om att stänga av eller välja en annan kategorisering än den vanliga för denna mall. Jag har som sagt aldrig sett den tekniken användas någonstans, och då har jag sett många mall-anrop i mina dar. - Det finns ock¨s någon funktion som gör att datumkategoriseringen stängs av om det visar sig att kategorin inte är skapad. Det är en god tanke, men jag tror det är lite missriktat mot hur det i praktiken fungerar idag. En kategori skapas ibland inte förrän den syns i Special:Önskade kategorier. -- Lavallen 11 mars 2011 kl. 08.09 (CET)

Översatta artiklarRedigera

Ska denna mall användas även på artiklar med exempelvis {{enwp}}-mall som källa? Artikeln har ju då inga egna källor och WIkipedia är ju ingen källa, men de finns (förhoppningsvis) i originalspråkets artikel. Finns konsensus kring detta? -Laxskinn (disk) 21 april 2012 kl. 23.44 (CEST)

Konsensus och konsensus, det finns åtminstone en grupp mycket envisa användare som anser att varje påstående som anses behöva en källa oftast ska ha det invid varje sådant påstående med en not. Att då bli hänvisad till ett annat projekt för källorna är då nog något som kommer att underkännas ganska brutalt. -- Lavallen 22 april 2012 kl. 08.03 (CEST)
Källor i en översatt artikel behövs i vilket fall som helst. wp-noten (med versionslänk) är mer att betrakta som en fotnot om att informationen hämtats från en annan Wikipedia-version. Man kan ju lägga till källorna (helst efter att man kollat dem) som ursprungstexten hänvisade till. Jag brukar lägga wp-fotnoten direkt efter rubriken "Referenser" och därinunder lägga underrubriken "Noter" (med artikelns icke-wp-källor). Allmänt listade källor brukar få ligga kvar under underrubriken "Källor". Det känns mer renhårigt och konsekvent.--Paracel63 (disk) 5 april 2013 kl. 16.17 (CEST)

Fotnoter?Redigera

Det råder inte konsensus om att fotnoter är nödvändiga. Mallen är därför direkt missvisande och riskerar att skrämma nya användare. Tostarpadius (diskussion) 7 december 2015 kl. 22.08 (CET)

Man kunde lätt byta (fotnoter) mot (gärna som fotnoter) i {{Källor metamall}}. Samtidigt skulle jag gärna se en ändring i "kan ifrågasättas och tas bort": det är klumpigt och missvisande (också uppgifter med källa kan ifrågasättas, och tas bort utan att ifrågasättas med mall).
Påverkar metamallen något annat, som man måste ta hänsyn till?
--LPfi (diskussion) 8 december 2015 kl. 07.38 (CET)
Jag stöder dessa båda ändringar. Tostarpadius (diskussion) 8 december 2015 kl. 09.28 (CET)

avsnitt=jaRedigera

Jag försökte lägga in en funktion som tillåter att man skriver "|avsnitt=ja" och får samma resultat som "|subjekt=Det här avsnittet", så att mallen fungerar på samma sätt som andra mallar, men jag misslyckades. Någon som vill göra ett försök? -abbedabbdisk 16 februari 2016 kl. 17.37 (CET)

Ta bort mallen ur artiklar?Redigera

Det finns inga tydliga kriterier för när man får ta bort mallen från en artikel. Därför finns den kvar i många artiklar som har källreferenser, men det är osäkert om den som la in mallen skulle tyckt att de duger, eller att tillräckligt mycket är källbelagt, och där den som la in mallen inte själv tagit bort den. Det står i dokumentationen "Denna mall kan läggas in överst i artiklar som saknar källor." Kan man ta bort mallen från artiklar som anses ha källor, eller bör de var "tillräckligt" många och av "tillräckligt" bra kvalitet? --BIL (diskussion) 8 april 2018 kl. 10.46 (CEST)

Om artikeln har källhänvisningar men det är tveksamt om de är tillräckliga kan man ersätta den med mallen "fler källor". Tostarpadius (diskussion) 8 april 2018 kl. 13.30 (CEST)
Givetvis får man ta bort den om man upplever att källäget är tillfredsställande. När det är motiverade mallar (vilket är vanligare för andra åtgärdsmallar) ska önskemålen uppfyllas eller i annat fall diskuteras innan mallen raderas. Så om någon exempelvis efterlyser källor i två avsnitt och enbart det ena är källbelagt kan man flytta mallen till avsnittet där behovet kvarstår. Om det finns källor i artikeln men källmålet ännu inte är helt uppnått ersätter man källmallen med {{Fler källor}} och flyttar över eventuell motivering samt putsar den vid behov. /Kyllo (f.n. fadder)|kontakt| 11 januari 2020 kl. 13.09 (CET)
@BIL: Instämmer med ovanstående. Mallen ska ses som en underhållsmall som kan tas bort eller ersättas när man (den som redigerar) bedömer att källbehovet är uppfyllt. Mallen är tänkt att placeras i artiklar som helt saknar källhänvisning, vilket pga. Wikipedias första grundregel är en uppenbar brist.--Paracel63 (diskussion) 20 maj 2020 kl. 07.27 (CEST)