Malldiskussion:Akademiska titlar

Lägg till ämne
Aktiva diskussioner

Det är flera tveksamheter i klassifikationen. "Postdoc" är t. ex. inte direkt en tjänsteställning; och "docent" liknar i praktiken hög grad en examensgrad. (Man förblir docent livet ut, liksom t. ex. doktor eller filosofie kandidat; men en 2professor" är främst en innehavare av en "professur", eller av ett omvandlat "lektorat"; bortsett från att dessa ämbeten oformellt omvandlats till tjänster, och att tjänsterna formellt omvandlats till anställningar.) "Prefekt" är inte direkt en titel; man kan utan vidare (om man är det) underteckna en skrivelse med "Titel si och så", där "Titel" är t. ex. Doktor, Universitetslektor, Lektor, Docent eller Professor; men inte Prefekt. Prefektskapet är ett uppdrag; och om man har med detta i mallen så kunde cet också vara vettigt att ta med t. ex. dekanus och rektor.

Kanske man kunde ta bort en del av rubrikerna?-Jörgen B 7 februari 2008 kl. 11.18 (CET)

Eller flytta upp ""prefekt" till rubriken "Tjänsteformer" och lägga deklanus och rektor där också? På ett vis behåller man ju också titeln professor även efter det att man slutat (som professor emiritus/emerita)MiCkE 7 februari 2008 kl. 11.19 (CET)
Har börjat stuva om nu, även om det inte är fullständigt. /Yvwv [y'vov] 7 februari 2008 kl. 18.27 (CET)

Masterexamen kanske bör läggas in i mallen? --Calle 13 juni 2008 kl. 18.28 (CEST)

Observera att prefekt och dekanus inte är tjänsteformer. Vid vår institution har vi således haft vissa prefekter som inte har varit professorer, och andra som har varit det. Prefekten (professorn eller lektorn) erhåller viss nedsättning i undervisningsskyldighet under sin tid som prefekt, eftersom prefektuppdraget antas ta en del tid.
En prefekt slutar normalt inte vara prefekt p. gr. a. uppsägning eller emeritering (pensionering), utan därför att det tidsbegränsade uppdraget utgår (utan att ha förlängts). Det är nog olika på olika institutioner; på vår brukar prefekter sällan vilja behålla uppdraget mer än en eller högst två treårsperioder. Jörgen B 14 september 2008 kl. 11.48 (CEST)

Svenska akademiska titlarRedigera

Denna mall har ett klart svenskt perspektiv. Borde den inte heta "Svenska akademiska titlar". /B****n 18 juni 2008 kl. 17.00 (CEST)

Det är definitivt dags att ta tag i det. Tostarpadius (diskussion) 10 april 2015 kl. 17.32 (CEST)

Emeriti?Redigera

Vore det inte lämpligt att infoga emeritus bland hederstitlarna? OJH (diskussion) 21 oktober 2021 kl. 11.56 (CEST)